SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Olika bilförsäkringar
June 11th, 2013

En grundsten när du står i valet och kvalet inför att välja bilförsäkring är att ta ställning till vilken sorts försäkring du behöver. Det finns, som du säkert vet, olika bilförsäkringar på marknaden och innehållet i dessa kan variera i sin tur. Men rent generellt handlar det om de tre kategorierna trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Bland dessa olika bilförsäkringar finns den mest grundläggande bilförsäkringen: trafikförsäkringen. Bland dessa olika bilförsäkringar är det den enda som är obligatorisk. Den är enligt lag obligatorisk för alla motordrivna fordon, men denna information har tyvärr inte nått fram till alla. Därför finns det folk som har hoppas över trafikförsäkringen och därmed fått grova böter, drygt 100 kronor för varje dag utan denna försäkring brukar boten ligga på. Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på andra trafikanters fordon eller egendom, men ger ingen ersättning om din egen bil skadas.

Andra bilförsäkringar bland dessa olika bilförsäkringar som finns att välja på är halv- och helförsäkring. Halvförsäkringen ger ersättning om din bil stjäls, får glaset krossat eller börjar brinna, liksom i behov av bärgning eller rättskydd. En helförsäkring ger utöver detta också ersättning för vagnskada och självförvållade olyckor. Fundera över bilens värde och dina behov när du tittar på olika bilförsäkringar för att hitta rätt. Var försiktig med att låta priset styra valet av olika bilförsäkringar allt för mycket, det kan bli en kostsam historia i längden. Tänk långsiktigt och väg in för- och nackdelar. Räkna på vad en olycka får kosta för dig, det är bättre.


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa