4 måste-ha färdigheter för blivande cybersäkerhetsanalytiker

Den moderna cybersäkerhetsanalytikern behöver en väl avrundad kompetens om de vill avancera i denna mycket konkurrensutsatta sektor.

Bredt definierat är cybersäkerhetsanalytiker ansvariga för att övervaka och skydda en organisations datorsystem, nätverk och data från skadliga säkerhetsintrång.

Men i ett ständigt föränderligt landskap är omfattningen av en Cybersäkerhet analytikers uppgifter växer för att mildra effekterna av cyberbrottslighet och den upprepade exponeringen av sårbara operativsystem, vilket framgår av ökningen av cyberattacker mot kritisk infrastruktur, såsom mot det brittiska försvarsministeriet och Irlands HSE.

Idag har cybersäkerhetsanalytiker ett tufft jobb för att ligga steget före branschens krav, men det finns ett antal färdigheter som är avgörande för branschen och nyckeln att skaffa sig för blivande cybersäkerhetsanalytiker.

Etiskt hackande

Etisk hacking är en oumbärlig taktik som används av cybersäkerhetsanalytiker för att avslöja deras organisations svagheter och sårbarheter.

Ett externt, opartiskt perspektiv visar sig ofta vara ovärderligt när man utvärderar ett företags säkerhetsprotokoll. Etiska hackare fyller denna roll genom att identifiera svagheter i en organisations system, distribuera scenarier för säkerhetsbedömningar och ge en detaljerad beskrivning av hur de på ett sakkunnigt sätt hackade nätverket, för att förhindra äkta hackare från att utnyttja lösa trådar.

Det finns ett antal verktyg som ofta används av etiska hackare. Till exempel nätverksskannings- och kartläggningsverktyget Nmap och Intruder, en automatiserad skanner som utrotar cybersäkerhetssvagheter, förklarar riskerna och hur man åtgärdar dem korrekt.

Etiska hackare måste ha en hög grad av kunskap och skicklighet med ett ständigt engagemang för vidareutbildning, av den anledningen kan de som faller i denna kategori finna sig i hög efterfrågan.

Molnhantering

Kostnadseffektiv moln tjänster har gjort det möjligt för organisationer och institutioner att dramatiskt utöka sin kapacitet, men tillväxten har också gjort dem sårbara för cyberattacker.

Åtkomst till vår data dygnet runt, på vilken enhet som helst, oavsett var vi är, är verkligen bekvämt, särskilt i den post-pandemiska eran där fler människor än någonsin är fjärr- eller hybridarbetare. Men molnet är sårbart för hackare som vill lösa ut företagsdokumentation, stjäla information eller sprida skadlig programvara. Cybersäkerhetsanalytiker måste förstå hur deras företag använder molntjänster, rutinmässigt övervaka aktivitet och följa datasekretessbestämmelser.

Dessutom, i händelse av ett allvarligt dataintrång eller attack mot molnet, bör cybersäkerhetsanalytiker ha nya och skyddade datasäkerhetskopior för att minimera skador och förlust av viktig information.

Kryptografi

Kryptografi är en av de gamla färdigheterna som får ett jobb inom cybersäkerhetsanalys att se ut som en karriär ur en spionfilm. Det är processen att koda information så att den bara kan förstås av personen den var avsedd för.

Proffs som är skickliga på detta område kan skapa och analysera protokoll som, om de skulle falla i händerna på externa parter, skulle vara otydliga och i praktiken värdelösa.

Kryptografi håller avsändaren och mottagaren ansvariga och kan användas för att bevisa att data inte stördes innan de skickades, och inte heller i väntan på att mottagaren ska öppna den. Det är en livlina för företag som rutinmässigt hanterar känslig information.

Incidentrespons

Cyberattacker, till viss del, är tyvärr oundvikliga och cybersäkerhetsanalytiker måste vara uppmärksamma och redo att reagera effektivt när det händer. En betydande del av en analytikers roll är knuten till att förebygga attacker, men kritisk kunskap om hur man reagerar på en incident är avgörande.

En branschspecialist bör ha verktygen för att identifiera viktiga problemområden, bedöma allvaret av situationen, stoppa aktiva hot, minimera skadan och återställa alla berörda system till en nivå som överstiger deras tidigare säkerhetsstatus.

När de omedelbara hoten har hanterats bör analytiker se till att de till fullo förstår hur intrånget inträffade, så att de kan förhindra en upprepning och stärka de svagare operationspunkterna.

Tekniska färdigheter är en viktig faktor för framgången och livslängden för en karriär inom cybersäkerhet, men som med varje position är mjuka färdigheter avgörande eftersom de balanserar ut din övergripande kompetens. Cybersäkerhetsanalytiker kan upptäcka att de, när de hanterar en kris eller allvarlig incident, använder sina mjuka färdigheter, såsom kommunikation, deadlinehantering, extrem anpassningsförmåga och kritiskt tänkande, bland annat.

Oavsett om det är inom cybersäkerhet eller en annan bransch letar arbetsgivare ständigt efter nästa expert som besitter en färdighet som de inte tidigare hade tänkt på att tillämpa på rollen, så ignorera inte dina egna talanger, ta hand om dem.

Ta reda på hur nya tekniska trender förändras i morgon med vår nya podcast, Future Human: The Series. Lyssna nu Spotify Äpple eller var du än får dina poddar.