Cantabria öppnar tidsfristen för företag att begära att införliva universitetsstudenter i praktik

Society for the Development of Cantabria, SORDECAN, har startat deadline för nyskapade företag i samhället att begär praktikplatser för studenter vid University of Cantabriadeadline för att ta emot ansökningar är till nästa 31 december 2024.

Som ett huvudkrav ska dessa nyskapade företag ha startat verksamheten med start 1 januari 2020.

Syftet med denna SORDECAN-linje är att främja inkorporering av högt kvalificerad personal i dessa företag och samtidigt underlätta den första kontakten för studenterna vid University of Cantabria (UC) med arbetslivet.

Enligt regeringen har både det offentliga företaget och den akademiska institutionen tecknat ett samverkansavtal för att uppmuntra till praktik för universitetsstuderande. Genom programmet ska de försöka förbättra sig dina möjligheter till professionell insättning i företag. Avtalet, undertecknat av Ángel Pedraja, VD för SORDECAN, och Marta García Lastra, vicerektor för studenter och sysselsättning vid UC, har lanserats med en budget på 21 000 miljoner euro från industriministeriet, som används för att täcka stipendiet och Socialförsäkringskostnader.

Genom detta avtal återupptar det offentliga samhället och universitetet i Cantabria sitt samarbete efter att samarbetet avbröts, till följd av Covid-pandemin, 2021.

Som framgår av baserna kommer de ansökande företagen genom denna handlingslinje att kunna få tillgång till två stipendiervar och en av 6 månaders varaktighet, så att de kan användas av UC-studenter, och utan att det medför någon kostnad för det ansökande företaget. För att göra detta måste eleverna följa följande krav:

 • Vara inskriven på den högskoleexamen till vilken de grundläggande, generiska och/eller specifika kompetenser som studenten ska förvärva vid genomförandet av praktiken är kopplade.
 • Har klarat 50% av poängen i en examensplan, i fallet med praktikplatser utanför kursen.
 • Och/eller vara inskriven i en officiell magisterexamen eller egen examen med möjlighet att göra praktik.
 • Och/eller vara inskriven i ämnet kopplat enligt studieplanen, när det gäller läroplansövningar.
 • Inte ha överskridit 100 % av poängen.

Vilka kan vara förmånstagare?

Du kan begära denna linje för studentinkorporering egenföretagare och företagoavsett deras juridiska form och storlek, som är giltigt införlivade vid tidpunkten för inlämnande av ansökan, är ägare i Kantabrien av en ekonomisk verksamhet som påbörjades den 1 januari 2020 eller senare och som de har varit en del av SODERCAN Entrepreneurs Project.

Dessutom måste sökande vara uppdaterade med sina skyldigheter gentemot SODERCAN, samt med Skatteverket, med Cantabrian Tax Administration Agency (ACAT) och med Social Security (TGSS) eller motsvarande socialförsäkringsfond.

Hur ska egenföretagare och företag lämna in ansökningar?

Ansökningar kommer att göras via telematik, genom bearbetningsproceduren aktiverad i SORDECAN Aid Manager, i följande länk. Vidare ska de åtföljas av nästa dokumentation:

 • Entitetens (NIF) skatteregistreringsnummer.
 • Författningshandling och gällande stadgar, registrerad i motsvarande handelsregister; eller alternativt uppdaterad arbetslivsrapport utgiven av TGSS, när det gäller egenföretagare.
 • Intyg om folkräkningsstatus av AEAT, uppdaterat från och med datumet för inlämning av ansökan.
 • Beskrivande rapport om SODERCAN Entreprenörs aktivitet och program eller projekt som du har deltagit i.
 • Ackreditering av den juridiska ombudet för den person som undertecknar ansökan.
 • Intyg om att du är uppdaterad med State Tax Administration Agency (AEAT) och med General Treasury of Social Security (TGSS), samt med Cantabrian Tax Administration Agency (ACAT).
 • Ansvarig deklaration som ska fyllas i i Aid Manager, som finns i bilaga II till baserna.
 • Skrivet för bearbetning av deltagarnas uppgifter, som finns i bilaga III till baserna.