Egenföretagare från Extremadura kan nu få tillgång till fem nya anslag för att främja och konsolidera sin verksamhet

Regeringen i Extremadura har öppnat sin ny uppmaning om hjälp för honom främjande och konsolidering av egenföretagare. Under hela detta år har egenföretagare tillgång till totalt fem programbland annat subventioner för företagande, för att upprätthålla verksamheten eller den välkända Nollavgiften.

Som förklarats av styrelsen har uppmaningen en varaktighet på ett årmed retroaktiv verkan från utgången av den föregående mandatperioden, som avslutades den 15 februari 2024.

Totalt, enligt styrelsens uträkning, bland alla stödlinjer, skulle det belopp som egenföretagare kunde få tillgång till med programmen för att främja och konsolidera sin verksamhet kunna överstiga 15 000 euro.

Fem stödlinjer för att främja och konsolidera småföretag

Detta samtal består av fem program av olika hjälpmedel som kommer att vara i drift under detta år och är följande:

  • Program I: stöd för etablering av arbetslösa som egenföretagare.
  • Program II: stöd till egenföretagare som främjar anställning av en samarbetande familjemedlem;
  • Program III: Nolltaxa för nya frilansare.
  • Program IV: stöd till anställda som är anställda och som påbörjar verksamhet som egenföretagare.
  • Program V: stöd till mottagare av program I för att upprätthålla verksamheten under ytterligare en period på 12 månader (istället för de 24 månader som ursprungligen åtagits).

På detta sätt räknar man de fem raderna stödområde som stödmottagarna kommer att kunna ta emot, lägga till de olika raderna, kommer att vara mellan 6 000 och 15 920 euro, påpekade styrelsen.

Den viktigaste utvecklingen av bistånd för att främja och konsolidera egenföretagande

De viktigaste nya funktionerna som dessa program innehåller är i fallet med Program Iinitialstödet på 9 000 euro för arbetslösa kvinnor och för män med funktionshinder som är arbetslösa.

Även i detta första program en första hjälp av 7 500 euro för ungdomar under 30 år, män över 45 år, långtidsarbetslösa män och personer vars verksamhet bedrivs i kommuner med mindre än 5 000 invånare. I det sista fallet, om bidragsmottagaren ingår i en prioriterad grupp, kommer han/hon att ha en ytterligare stöd på 1 000 euro.

Det initiala stödet blir 6 000 euro för resten av grupperna, även om ytterligare stöd på 1 500 euro tillkommer för egenföretagare som skaffar en verksamhet genom generationsväxling.

Nolltaxa för nya egenföretagare

En annan nyhet, i det här fallet i Program III, är det av Nolltaxa för nya frilansare. Detta är ett bidrag på 1 920 euro (sociala avgifter för en period av två år) till arbetslösa kvinnor som har anslutit sig till RETA eller alternativ ömsesidig försäkring inom en period av ett år från födseln eller adoptionen av en son eller dotter till arbetslösa under 36 år som etablerar sig som egenföretagare.

Subventionen kommer att vara 960 euro (ett års socialförsäkringskostnader) för personer som har anslutit sig till RETA eller alternativt ömsesidigt bolag.

Slutligen med hänsyn till Program Vtillkommer ett stöd på 2 500 euro som en nyhet om egenföretagaren går med på att behålla sin verksamhet i 36 månader, det vill säga 12 ytterligare månader till de 24 som krävs av mottagarna av program I.

All information om respektive hjälplinje finns på styrelsens hemsida.