Egenföretagare kan nu ta del av de skatteuppgifter som Skatteverket känner till om deras verksamheter

Det är bara några dagar kvar tills kampanjen drar igång. Företagsskatt 2023, nästa juli 1, där företag måste deklarera den inkomst de fick förra året. Med tanke på att deadline för detta snart börjar, Skatteverket har redan gjort en tjänst tillgänglig för företag att ta del av skatteuppgifter som statskassan har i sin besittning, samt en simulator så att de kan förutse resultatet.

Företagsskattekampanjen börjar den 1 juli, samma dag som tidsfristen för egenföretagare att presentera INKOMSTER går ut. Och i de flesta fall, pågår till torsdagen den 25 juli.

Dessutom är det värt att komma ihåg det Alla kommersiella företag, utan undantag, måste lämna in företagsskattedeklarationen.oavsett under vilken siffra de är registrerade i handelsregistret, deras storlek, sektor eller resultatet de fick förra året.

Därför rekommenderas att företagare som är egenföretagare, samt chefer och rådgivare som genomför företagsskatteavräkningar för företags räkning, tar del av de skatteuppgifter som Skatteverket har i sin besittning, för att undvika att göra misstag som kan leda till framtida korrigeringar eller till och med sanktioner av statskassan.

Företag kan konsultera skatteuppgifter som de måste inkludera i denna företagsskattedeklaration

Att konsultera de skattemässiga uppgifterna om företagsskatten som Skatteverket har i sin besittning är en viktig fråga, som ett steg inför presentationen av likvidationen av Model 200 i år, där företag kommer att behöva deklarera inkomster, kostnader och vinster som de erhållits under det senaste året – i de flesta fall -.

Således tillhandahåller AEAT en betydande mängd data, som kan grupperas i följande kategorier:

  • Data tillgängliga från uttalanden och andra källor från tredje part, såsom kunder och leverantörer. ”Med dem kan eventuella skillnader som observeras mellan mottagna skatteuppgifter och faktiska uppgifter klargöras. När det gäller fastighetsmatrikelinformation kan du kontakta Matrikeldirektoratet vid dess huvudkontor.”
  • Data för självbedömningar och informativa uttalanden som verksamheten själv tidigare presenterat för statskassan.
  • I begreppen där ett belopp är associerat med en ruta i ”vinst- och förlustkontot” i formulär 200 av 2023, ”Det anges inte att beloppet i den rutan nödvändigtvis måste vara det belopp som visas. I inget fall rapporteras rutorna eller ’balansräkningen’ eller ’tillståndet för förändringar i nettotillgångar’”, förklarade de.
  • Uppgifter som deklarerades i förra årets företagsskatteuppgörelse -motsvarande 2022-, motsvarande belopp som väntar på att tillämpas under kommande årsom anger rutan med Form 200 för räkenskapsåret 2023 – den deklaration som nu presenteras där de ska registreras.
  • Om företaget presenterade en självskattningsrättelse av blankett 200 för räkenskapsåret 2022, eller om nämnda räkenskapsår har varit föremål för verifiering eller utredningsåtgärder av Skatteverket, ”måste det vara konsultera resultatet av begäran om rättelse av självutvärderingeneller, i förekommande fall, verifierings- eller utredningsåtgärderna”, förklarade de från Skatteverket.
  • Uppgifter att ta hänsyn till i deklarationen, som t.ex sanktioner och tillägg som utfärdats och meddelats av AEAT under det senaste året betald dröjsmålsränta.
  • Rubriker i näringsskatten (IAE) där verksamheten är registrerad, inklusive Nationell kod för ekonomisk verksamhet (CNAE) motsvarande.

Likaså erinrade Skatteverket om att dessa skatteuppgifter motsvarar kalenderåret 2023. Därför kommer företag ”vars skatteperiod inte sammanfaller med kalenderåret” inte att få all information som de måste deklarera i nästa företagsskattekampanj.

Hur kan företag ta del av de uppgifter som de måste deklarera i bolagsskatten?

För att komma åt skatteuppgifter, företag måste identifieras med det elektroniska certifikatet, som agerar för egen räkning eller genom ett ombud. ”Denna konsultation medger endast åtkomst med fullmakt (inte socialt samarbete) och den specifika fullmakt som krävs är DFIS (Consultation of Fiscal Data for Corporate Tax) eller den allmänna för konsultation av personuppgifter GENERALDATPE,” förklarade de.

När tjänsten har nåtts, Bolagets skatteuppgifter avseende år 2023 kan verifierassom de kommer att deklarera i den aktuella företagsskattekampanjen, uppdelad i de kategorier som redan nämnts.

Denna rapport ”Den har inte ett utskrivbart format eller möjlighet att ladda nereftersom det är en onlinekonsultation. Den här tjänsten visar endast på skärmen den information som tillhandahålls av tredje part som motsvarar kalenderåret 2023. Om skatteperioden inte sammanfaller med kalenderåret måste de uppgifter som ska införlivas i din 2023 modell 200 ses över”, säger AEAT förklarade.

Företag kan också simulera resultatet av sin företagsdeklaration

Parallellt med inhämtningen av skatteuppgifter har statskassan även ställt till företagens förfogande simulator för småföretag för att beräkna hur mycket de kommer att behöva betala -eller ta emot- i din företagsdeklaration, som sker med inkomstdeklarationen.

Verktyget Open Web Companies låter dem nu göra en simulering av denna deklaration och förutsäga hur mycket de kommer att behöva betala 2024. Även om det är sant att verktyget kan tjäna till att få en uppfattning om resultatet att företag kan ha detta år, ”verktyget Den har inte uppdaterats ännu och saker och ting förändras alltid i företag. Så vi skulle få vänta på att få det exakta resultatet”, påpekade de till denna Skatteverkstidning för några veckor sedan.

Denna simulator låter dig inkludera all data som erhållits i skattedatarapporten, såväl som de avdrag eller amorteringar som företag kan tillämpa i Form 200, och få ett vägledande resultat av företagsskattedeklarationensom kan laddas ner senare i PDF-format.