Extremadura kommer ihåg att det täcker upp till 50 % av småföretagens investeringar

Regeringen i Extremadura påminde denna torsdag genom ett pressmeddelande att företag just nu, och fram till 2026, har till sitt förfogande tre stödlinjer för att täcka de olika investeringar de kan göra i sin verksamhet. Till exempel vid köp eller renovera din lokal och skaffa maskiner, men också när man tar en anläggning för förmedling av en verksamhet eller att införliva ny teknik.

Som förklarats av styrelsen kommer dessa tre subventionslinjer att täcka företag av alla storlekar. När det gäller mindre företag kommer stödet att vara högre och täcka 50 % av den investering som har gjorts.

Denna subvention är ej återbetalningsbar, och riktar sig till företag som gör investeringar i Extremadura, särskilt små och medelstora företag, som finansierar viktiga resurser som t.ex. maskiner, anläggningar, anläggningar, digitalisering, utrustning eller nyckelprocesser som generationsväxling av företagen.

Tre subventioner för att täcka investeringar som görs av småföretag

Som förklarats av styrelsen kan företag genom regionala incitament få tillgång till tre olika subventionslinjer.

  • Subvention per verksamhet, för vilken den sektor där man är verksam eller kommer att verka kommer att beaktas. Det subventionerar koncept som förvärv av fastigheter, mark, konstruktion eller anpassning av lager eller lokaler, och anskaffning av processmaskineri, interna transportelement, obemannade fordon, möbler och inventarier, små verktyg, datorprogram etc.

  • Bidrag för generationsväxling, att uppmuntra fortsatt drift av en verksamhet som annars skulle ha stängts av skäl som pensionering, bestående funktionsnedsättning eller affärsmannens eller affärskvinnans död. Genom denna linje kan företag som begär det täcka samma typer av utgifter som i den första stödlinjen.
  • Bidrag för att underlätta investeringar för företagsdigitalisering eller främjande av företag 4.0. Subventionerar utgifterna för extern konsultverksamhet specialiserad på digitalisering, förvärv av patent, licenser, mjukvara relaterad till hantering av det produktiva, logistiska eller kommersiella systemet, intelligens- och kontrolllösningar, kommunikationsteknik, datorer och moln, cybersäkerhet.

Beloppet av detta stöd kan nå upp till 50 % av det stödberättigade projektet när det gäller småföretag. Om det inte är ett litet företag täcks upp till 40 % för medelstora företag och upp till 30 % för stora företag.

Det kommer i alla fall att krävas det Det stödberättigade projektet har en minsta investering på 25 000 euro.

När du ansöker om ansökan är det viktigt att komma ihåg att det finns en rad sektorer som är undantagna från stöd och att för utvärderingen av stödberättigade projekt har vissa sektorer definierats som prioriterade och förmånliga, som kommer att ha en större mängd hjälpa.

Ansökningstiden kommer att vara öppen till 31 december 2026.