Företag kan anställa kvalificerad personal utanför Spanien med det europeiska blå kortet

De brist på proffs att tillsätta lediga jobb som kräver högre kvalifikationer har varit ett problem som har ökat under det senaste året i Spanien, särskilt drabbat småföretag som vill anställa anställda. Enligt CEPYME-barometern i september förra året sa 71 % av småföretagen att de hade problem med att fylla lediga platser och jobberbjudanden, och 44 % letade för närvarande efter anställda.

En lösning som kan gynna företag i detta avseende är implementeringen av det nya EU-blåkortet, som låter dig anställa högkvalificerad personal sedan förra året, efter införlivandet av direktiv (EU) 2021/1883, som underlättar inresan för kvalificerad personal från tredjeländer och deras familjer.

Som källor från EU-kommissionen förklarade för den här tidningen är det blå kortet ett tillstånd som låter dig leva och arbeta i alla länder i Europeiska unionen, med skillnaden att även om EU:s långtidskort endast kan erhållas av de utlänningar som har bott i Spanien i fem år, Det blå kortet behöver inte tidigare registrera något bosättningsår i landetgafflar arbetsgivaren eller verksamheten som initierar processen medan arbetstagaren fortfarande är i ursprungslandet, vilket påskyndar förfarandet.

Företag kan lättare anställa högkvalificerad personal när de inte hittar dem i Spanien

Det blå kortet är en lösning utformad för att attrahera utländska arbetstagare som inte är bosatta i Spanien och som fortfarande befinner sig i sitt ursprungsland, så att de kan komma för att arbeta i EU-länder. utan att tidigare behöva styrka något bosättningsår, för att underlätta bearbetningen av processen, förklarade dessa källor.

Dessutom ger detta kort företaget eller företaget alternativet att bearbeta direkt begäran av kortet för arbetstagaren i detta fall – även om arbetstagaren också kan göra det. Som Europeiska kommissionen klargjorde, ”kan både arbetsgivaren och arbetstagaren begära det från den behöriga myndigheten. och i varje land det finns en behörig myndighet att bevilja det”.

I vissa medlemsländer, som Spanien, en undersökning av arbetsmarknadsläget görs. Enligt dessa källor är det en mekanism som tjänar till att garantera det sökningen genomfördes först utan framgång av nationella arbetstagare, EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare som vistas här lagligt och har tillträde till arbetsmarknaden, och sedan gå vidare till inresan för migrerande arbetstagare som beviljas tillträde till kortet.

För att påbörja kortansökningsprocessen måste den bindande positionen för att utveckla kvalificerad anställning vara formaliserats genom ett giltigt anställningsavtal eller en bindande jobberbjudandemed en minst sex månader.

Enligt expertkällor reformerar införlivandet också lag 14/2013 av den 27 september, känd som entreprenörslagen, den ändras av detta direktiv. Alltså, under uppehållstillståndets varaktighet, reformen upprätthåller den treåriga giltighetsordningen för tillståndet som beviljats ​​av det blå kortet, ”förlängs med ytterligare två år om de inte har gått förlorade villkoren som gav det.”

Samtidigt förenklas förfarandet för företag som upprepar tillståndsansökningsprocessen för sina anställda mer än en gång, eftersom ”endast kommer att bevisa överensstämmelse av de krav som krävs för behandlingen av tillstånd endast en gång”.

Utländska arbetstagare måste bevisa erfarenhet eller specialiserad utbildning

Arbetare måste också uppfylla något av följande krav för att få detta blå kort:

  • Bidra högskoleexamen på minst tre år. Kvalifikationer måste ge de kunskaper som krävs för att utföra en högkvalificerad tjänst. Enligt källor från EU-kommissionen avser dessa kvalifikationer de som är ackrediterade med en högskoleexamen på minst tre år. ”Är om något diplom, certifikat eller annan utbildningskvalifikation utfärdat av en behörig myndighet som certifierar avslutat en eftergymnasial högskoleutbildning”, påpekade källor från EU-kommissionen.
  • Om det misslyckas, bevisa minst fem års yrkeserfarenhet inom samma verksamhetssektor som du kommer att göra som arbetare i Spanien. Denna erfarenhet måste vara jämförbar med nivån på de nämnda kvalifikationerna och vara relevant för det yrke eller den sektor som anges i anställningsavtalet eller det bindande anställningserbjudandet. ”Yrkeserfarenhet betyder den effektiva och lagliga utövandet av yrket i fråga”, förklarade dessa källor.

Utländska utbildningskvalifikationer måste erkännas av de berörda medlemsstaterna, så företaget eller företaget måste se till att den anställde som det vill anställa har ”ett formellt erkännande om giltigheten av deras utländska kvalifikationer av en behörig myndighet”, noterade dessa källor.

När det gäller reglerade yrken kommer de att behöva lägga fram dokument som visa överensstämmelse med nationella lagar, och när det är oreglerat, presentera dokument som visar överensstämmelse med relevanta yrkeskvalifikationer.

Dessa arbetare kan inte ha ett brottsregister eller vara med oregelbunden situation i vårt land att behöva bära ”ett giltigt resedokument, en viseringsansökan eller ett visum, och ett giltigt uppehållstillstånd eller ett långsiktigt nationellt visum – om nödvändigt –”, samt bevis på att de har hälsoförsäkring.

Å andra sidan är en av de främsta fördelarna som kortet erbjuder för dessa anställda att ”de kan ha sällskap av sina familjer, som också har rätt att arbeta”, förtydligade källorna. Det vill säga de kan begära ett tillstånd för familjeåterförening samtidigt, vilket också tillåter familjens rörlighet av innehavaren av detta kort som behöver resa med honom.

Och vad krävs av företag för att använda EU-blåkortet?

  • Att tjänsten som ska tillsättas stöds av ett anställningsavtal av minst sex månaders varaktighet.
  • Att den erbjudna lönetröskeln är minst 100 % och högst 160 % av den genomsnittliga bruttolönen I vårt land.
  • Att de villkor som fastställs i anställningsavtalet överensstämmer med de som fastställs av gällande bestämmelser och kollektivavtalet tillämplig.
  • Att arbetsgivaren uppfyller sitt skatteplikter och andra rättsliga skyldigheterinte är i konkurs, upplever insolvens eller har illegalt anställda tredjelandsmedborgare.

De konsulterade källorna förklarade att möjligheten att få det blå kortet för den anställde kommer att vara mer utbredd när ”positionen inte kunde täckas av nationella anställda eller EU-medborgare och/eller som vistas här lagligt, eller finns med på listan över yrken som är svåra att täcka”, bland andra.

Hälften av företagen har knappast unga under 30 år i personalen

Andra analyser som genomfördes under 2023 återspeglar också det anställningsproblem som spanska företag upplever. Enligt rapporten som utarbetats av Infoempleo och Adecco 'Job Supply and Demand in Spain' kommer 35,76 % av företagen, egenföretagare och småföretag i vårt land att ha problem med att ersätta anställda som går i pension. brist på utbildad personal inom din verksamhetssektoroch nästan fyra av tio tycker att anställda saknar utbildning – med bygg, transport, industri och besöksnäring som de sektorer som främst berördes i studien-.

Bland andra uppgifter som avslöjas i rapporten bekräftade mer än hälften av de tillfrågade företagen det bara 15% av dess personal bestod av personer under 30 år.

Mer än 70 % av de tillfrågade egenföretagarna och företagen uppgav i sin tur att de inte har oroat sig för att genomföra ingen strategi för att främja ungdomssysselsättning under det senaste året”, och inte heller omsättas i praktiken Handlingar att uppmuntra rekrytering av kandidater som överstiger 50 år gammal.