Hälften av små och medelstora företag anser att deras digitaliseringsnivå inte är tillräcklig för att vara konkurrenskraftig

han 47 % av små och medelstora företag anser att de inte har nått den nödvändiga digitaliseringsnivån att bli mer konkurrenskraftig. Det har visat sig i en färsk studie av teknikkonsultföretaget Opentix, som också lyfter fram det 25 % av små och medelstora företag anser att deras nivå av digital adoption är ”minimal”.

Å andra sidan, 34 % av de tillfrågade små och medelstora företagen uppgav att deras företag har en medelgrad av digitaliseringmedan endast 19 % av företagen uppgav att de har en hög nivå av teknisk användning ”som representerar en strategisk prioritet för att förbättra verksamheten.”

Opentix förklarade dock att ”nivån på tekniska investeringar som förväntas av proffs under de kommande åren visar en avsikt att minska denna digitala klyfta.” I det här sammanhanget, 45 % uppgav att de förväntar sig en investering i hög eller mycket hög teknologi, eftersom det är ett kritiskt inslag för konkurrenskraften. Medan 53 % planerar en genomsnittlig kostnad, i linje med andra strategiska prioriteringar för företaget, och endast 2 % förutser en låg investeringsnivå.

58 % av små och medelstora företag ser digitalisering som en risk för sina företag

Å andra sidan visade Opentix-studien hur teknik uppfattas av små och medelstora företag på samma gång som en möjlighet och ett hot. Specifik, 40 % uppgav att tekniken bidrar till att bli mer konkurrenskraftig professionellt, medan 58 % av de tillfrågade pekade på denna faktor som en av de största riskerna för ditt företag bristen på konkurrenskraft, på grund av att du inte har rätt teknik.

Förutom, 55 % av yrkesverksamma tror att tekniker som artificiell intelligens direkt kan påverka deras arbete och sätter det på spel, och 37 % av de anställda tror att de, i den mån de inte är tillräckligt tekniskt utbildade, kommer att bli mindre anställningsbara.

Slutligen, angående de största nackdelarna med att dra nytta av fördelarna med teknik i dina företag, 67 % av deltagarna pekade på de höga kostnaderna för teknik som det främsta hindret. I mindre utsträckning nämnde en tredjedel av yrkesverksamma komplexiteten i att utbilda anställda och svårigheten att koppla ihop de olika befintliga applikationerna.

Regeringen kommer att lansera ett nytt stöd på upp till 12 000 euro för att små och medelstora företag ska få råd om digitalisering

Opentix-undersökningen publicerades kort efter att ha fått veta att regeringen håller på att förbereda ett nytt biståndsprogram, som den kommer att kalla ”Kit Consulting”, med vilket den syftar till att små och medelstora företag ska få råd och utbildning inom områden som cybersäkerhet eller artificiell intelligens.

Närmare bestämt kommer företag med mellan tio och 50 anställda att kunna begära en bonus på 12 000 euro som, som i fallet med Digital Kit, kommer att tilldelas till de ombud som ska utföra rådgivningstjänsterna.

”Kit Consulting”-programmet kommer att tilldelas 300 miljoner euro och, som rapporterats av Europa Press, Den kommer att finnas tillgänglig från mitten av junienligt regeringens prognoser. Hur mycket stöd varje små och medelstora företag kan få beror på antalet anställda och kommer att materialiseras i en ”digital rådgivningsbonus” på 12 000, 18 000 eller 24 000 euro.

Liksom med Digital Kit, stödmottagande små och medelstora företag De måste använda bonusen som beviljas i en eller flera av de tio tillgängliga tjänsterna. I detta fall relaterat till rådgivning inom bland annat artificiell intelligens, cybersäkerhet, dataanalys eller digital försäljning.