Handelsförsäljningen ökade med 2,1 % på årsbasis i januari, men sysselsättningen dämpade utvecklingen

Enligt siffror som presenteras av National Institute of Statistics (INE), detaljhandel De har redan kedjat samman 14 månader i rad av ökningar från år till år, och ökade med 2,1 % i januari jämfört med samma månad föregående år.

Per segment fördelade sig ökningen enligt följande: försäljningen av livsmedel ökade med 0,8 % på årsbasis, medan försäljningen av övriga produkter ökade med 3,6 % jämfört med januari 2023, med ökningar på 1,6 %, 5 % och 4,4 % i försäljning av personlig utrustning, hemutrustning respektive hälsa. För sin del ökade försäljningen på bensinstationer med 7,9 % på årsbasis i början av året.

För första gången publicerar INE denna statistik baserad på 2021, vilket innebär att försäljningen inte inkluderar indirekta skatter, som de tidigare publicerade baserna inkluderade. Och så efter att ha eliminerat säsongs- och kalendereffekter, Detaljhandelns omsättning ökade med 0,3 % under årets första månad, jämfört med samma månad 2023.

Detaljhandelsföretag lägger till 14 månader i rad av tillväxt i försäljning

Detaljhandeln började året på rätt fot, ökar i årlig takt i alla samhällen autonom. Kanarieöarna ledde tillväxten, med en ökning på 4,1 %, följt av Castilla-La Mancha (3,5 %) och Navarra (3,3 %). I den andra ytterligheten upplevde La Rioja (0,1 %) och regionen Murcia (0,6 %) de minsta ökningarna.

När det gäller anställning, 15 autonoma samhällen registrerade en ökning i en årlig takt, där Madrid (5,3 %), Balearerna och Kanarieöarna (båda med 3 %) var de som stack ut. De enda minskningarna skedde i La Rioja (-1,7 %), Extremadura (-1 %), Ceuta (-0,8 %) och Melilla (-0,9 %).

Genom distributionsmetoder, företag ligger på en enda plats ledde försäljningstillväxten på årsbasis (3,6 %), följt av stora kedjor (3,5 %) och små kedjor (2,9 %). Stora butiker och e-handel upplevde dock fall med 5,6 % respektive 2,8 %.

Försäljningen minskade mindre jämfört med december än under andra år

Detaljhandelsförsäljningen i månadstakt (januari 2024 jämfört med december 2023) och eliminerar säsongs- och kalendereffekten, minskade med 0,5 %. Denna siffra representerar en dämpning av den månatliga nedgången i december (-1,1 %).

Inom den korrigerade serien hade alla distributionsmetoder, förutom företag med närvaro i ett enda geografiskt område (som ökade sin försäljning med 0,2%), negativa månadspriser i januari. Stora butiker drabbades hårdast, med en omsättningsminskning på 1,9 % jämfört med december.

Försäljningen av livsmedel och övriga produkter minskade med 1,1 % respektive 1,2 % jämfört med föregående månad. Å andra sidan ökade försäljningen på bensinstationer med 0,2 %.

Sysselsättningstillväxten i sektorn tappar i takt

Sysselsättningen inom detaljhandeln ökade med 1,9 % i januari jämfört med samma månad 2023, vilket motsvarar tre tiondelar mindre än i december. Detta framsteg representerar dock den trettiotredje månaden i rad av tillväxt från år till år.

Stora kedjor (2,9 %) ledde sysselsättningstillväxten på årsbasis, följt av företag med ett enda läge och små kedjor (1,8 % i båda fallen) och stora butiker (0,2 %). I månatliga termer, Sysselsättningen i sektorn sjönk med 1,4 %, vilket belyser minskningen med 6,9 % i stora butiker.