Hur lämnar du in din inkomstdeklaration för första gången?

Ja typ autonom du måste göra inkomstdeklarationen För första gången är det viktigt att ta hänsyn till en rad särdrag som gör denna procedur väsentlig för kontinuiteten i all verksamhet.

Det är nödvändigt att vara uppdaterad med skyldigheterna i villkoren åklagarerensar egenföretagare från möjlig oro och huvudvärk på grund av dessa problem som ofta kan generera större komplikationer, förlust av tid och även pengar.

Om du måste lämna in inkomstdeklarationen för första gången och utan att veta hur man ska gå vidare, förklarar den här artikeln alla detaljer och steg för steg för att presentera Personlig inkomstskatt utan komplikationer.

 1. Vad behöver jag för att lämna inkomstdeklarationen för första gången?
 2. Vilka steg ska jag följa för att lämna in inkomstdeklarationen?
 3. Hur gör jag min inkomstdeklaration för första gången?

Vad behöver jag för att lämna inkomstdeklarationen för första gången?

Att presentera inkomstdeklaration för första gången, är det viktigt att ha viss information till hands. Annars kan proceduren inte genomföras.

Det är olika alternativ, i det här fallet tre, att presentera för Skatteverket.

Det är viktigt att ha minst ett av följande krav:

 • Referensnumret.
 • Det elektroniska certifikatet.
 • Cl@ve PIN.

Var och en av dem förklaras nedan och hur man känner till och identifierar dem korrekt.

Referensnummer

han referensnummer är exklusivt för detta förfarande. Utan den kan du inte komma åt inkomstdeklarationen.

Den kan erhållas på webbplatsen för Skatteverketför vilken det är nödvändigt att ha NIF, beloppet på den sista deklarationsrutan, om du har det, och ett mobilnummer.

Den skattskyldige får då en SMS för att kunna lämna inkomstdeklarationen.

Genom NRC antingen Komplett referensnummer Du har tillgång till utkastet till inkomstskatt och alla skatteuppgifter. Och det låter dig också utföra förfarandena relaterade till inkomstdeklarationen.

För att få NRC måste du gå in på webbplatsen för SkatteverketOch gå till Elektroniskt kontor eller Inkomstportalen. Välj sedan på vänster sida alternativet ”få ditt referensnummer”. Ange sedan med det elektroniska certifikatet eller Cl@ve PINsom om du inte har dem måste du trycka på ruta 475.

Systemet begär sedan nummer och utgångsdatum för Nationell identitetshandling (DNI), och fråga sedan om inkomstdeklarationen lämnades in föregående år. Du måste trycka på alternativet ”NEJ”.

Som ett nästa steg begär systemet de fem sista siffrorna på ett bankkonto som du måste vara ägare till.

På så sätt erhålls referensnumret som gör att du kan lämna din inkomstdeklaration för första gången.

Elektroniskt certifikat

Det elektroniska certifikatet är också ett annat centralt inslag i inkomstdeklarationen. Det kan tyckas svårt att få det, men det är bara nödvändigt att följa stegen som anges i Nationell mynt- och frimärksfabrik.

Med det elektroniska certifikatet får du tillgång till hela webbplatsen för Skatteverket.

Du måste börja med att välja en utfärdande enhet, t.ex Nationell mynt- och frimärksfabrik (FNMT).

Nästa steg är att begära certifikatet på webbplatsen, för vilket du måste fylla i alla personuppgifter och få en Begär kod.

Då måste du bevisa din identitet på ett registerkontor genom att visa upp ditt DNI och efter den verifieringen kommer du bara att kunna ladda ner certifikat från FNMT:s webbplatsmed hjälp av den mottagna koden.

Detta intyg används för inkomstdeklarationen, men också för att få tillgång till olika onlinetjänster från den offentliga förvaltningen i Spanien.

Och det är viktigt att förnya det innan dess utgångsdatum.

Cl@ve PIN

De Cl@ve PIN erhålls genom att först registrera dig online via Skatteverkets webbplats eller Social trygghetgenom IDtillhandahålla detta dokument och dess giltighetsdatum.

Det är också möjligt att registrera sig personligen på ett registerkontor.

Med registreringen klar får den skattskyldige en aktiveringskod.

Och när du behöver slutföra en onlineprocedur kommer du åt den med ditt DNI och ett lösenord som kommer via SMS eller appen Cl@ave.

Det är ett mycket användbart system för specifika förfaranden utan behov av ett digitalt certifikat, såsom uppvisande av inkomstdeklarationen. Detta underlättar en snabb åtkomst och säkra onlinetjänster.

Vilka steg ska jag följa för att lämna in inkomstdeklarationen?

De Statens skatteförvaltningsverk (AEAT) har en applikation genom vilken du kan få utkastet till inkomstdeklaration, ändra det och validera det.

Det är viktigt att granska utkastet innan du skickar in inkomstredovisning, givet att Skattemyndigheter Den har inte alltid all information om alla omständigheter och så småningom kan felaktiga eller ofullständiga uppgifter dyka upp.

Blanketten för inkomstdeklaration är modell 100 och består av femtio sidor.

Det är också viktigt att veta att det beror på vilken typ av inkomst som erhålls under det år som deklareras, att veta vilka sidor som ska täckas.

han Steg för steg för att täcka dem är följande:

 1. Gå in i EAT hemsida och begära utkastet till den deklaration som är avsedd att göras eller pågår.

 2. Välj hur göra deklarationen. Det vill säga: individuell eller gemensam.

 3. Rådfråga följa data och ändra eller lägg till vad som motsvarar varje skattebetalare:

 • Identifieringsdata.
 • Inkomster som erhålls under det år som ska deklareras: Inkomst från arbete, personligt och fastighetskapital och ekonomiska deklarationer, särskilda regimer och kapitalvinster eller kapitalförluster.
 • Avdragsgilla kostnader: Bidrag till föreningar, dagisutgifter m.m.
 1. Samma system beräknar skattebaserde nedsättningar som ingår i lagen om Inkomstskatt och andra motsvarande avdrag.

 2. Rådfråga deklarationsstatus pågående.

 • Om du får en siffra negativska statskassan lämna tillbaka pengar till skattebetalarna.
 • Om figuren är positivdå ska den skattskyldige ange det angivna beloppet.
 1. Täck allt Bankdata och validera deklarationen som det sista steget.

Hur gör jag min inkomstdeklaration för första gången?

Till lämna inkomstdeklarationen för första gången Du måste gå in på Skatteverkets portal och söka fram det genererade utkastet.

Klicka på Inkomstkampanj 2023 och gå sedan till ”Utkast/deklaration (WEB-inkomst)” som finns i avsnittet ”Tillgängliga tjänster”. Åtkomst via metoderna som nämns ovan.

Det finns dock flera sätt på vilka du kan lämna in din inkomstdeklaration för första gången. Det kan vara online, efter överenskommelse, per telefon och personligen. Nedan granskar vi var och en av dem.

Via Internet

För att lämna in din inkomstdeklaration online för första gången måste du gå in på Skatteverkets webbportal och välja Elektroniskt kontor. Välj sedan ”Inkomstdeklaration eller utkasthanteringstjänst.”

Tillhandahålla uppgifter om Nationell identitetshandling och dess utgångsdatum. Systemet kommer att fråga om du vill att skatteuppgifterna ska överföras till utkastet. Rekommendationen är att säga ja.

Med uppgifter i utkastet, är det dags att genomföra granskningen. Efter att informationen från utkastet till deklaration har validerats kommer systemet att utfärda ett nummer.

Med samma utkastnummer är det möjligt att lämna deklarationen definitivt.

Du måste gå in igen ”Tjänst för att behandla utkastet eller webbinkomstdeklarationen” och välj alternativet inkomstskattedeklaration och ange sedan kontoinformationen för att göra betalningen.

Bankuppgifter begärs oavsett om deklarationen returneras eller deponeras och Skatteverket Den erbjuder möjligheten att ange betalningen när den kommer ut, begära den i omgångar. Detta formulär tillåter betalningar på de datum som anges av finansministeriet.

Processen avslutas med att klicka på ”skicka in deklarationen”, och alternativet att bekräfta och underteckna deklarationen visas direkt.

På detta sätt inkomstdeklarationsprocessen för första gången via internet.

Boka tid online

Det andra sättet är att beställa en tid online. Detta är för att kunna gå personligen och begärs via webbplatsen för Skatteverket eller genom numren som beskrivs nedan:

 • 901 22 33 44 antingen 91 553 00 71 av personlig uppmärksamhet, med timmar från 09:00 till 19:00.
 • 901 12 12 24 automatisk uppmärksamhet.

Via telefon (vi ringer dig Plan)

Via telefon går det även att presentera företaget för första gången. inkomstredovisning. Det handlar om Planera ”Vi ringer dig” eller personlig uppmärksamhet, för vilken överensstämmelse med följande krav krävs:

 • Ha arbetsinkomst upp till 65 000 euro eller kapitalinkomst upp till 15 000 euro.
 • Ha ekonomisk verksamhet under ett modulsystem.
 • Var en person med upp till 2 försäljningar av icke-ärvda eller donerade tillgångar.
 • Och har upp till 2 fastigheter eller hyreskontrakt.

I person

I fallet med att göra uttalande personligendet görs genom att begära en tid hos statskassan för att få hjälp med inkomstdeklarationen.

I det här fallet möten är vanligtvis begränsade och Internetmetoden eller telefonnumren för ”Vi ringer dig”-planen används.