Navarra ökar sin biståndsbudget så att småföretagen investerar i innovation

Navarras regering godkände denna onsdag en ökning av budgeten för stöd till företag att investera i innovation och utveckling. Dessa subventioner är avsedda att täcka både enskilda projekt och samverkan mellan företag. Merkostnaden är avsedd att täcka vissa projekt som skulle utelämnas på grund av bristande kredit.

Med detta godkännande har den regionala verkställande direktören godkänt en ökning från 13 till 14,9 miljoner av det finansiella anslaget som är avsett för uppmaningen om stöd för FoU-projekt från industridepartementet och den ekologiska och digitala affärsövergången för 2024.

Sålunda godkände generaldirektören för energi, Business FoU&I och Entreprenörskap ett kompletterande utgiftsåtagande på 1 963 113,77 euro på flerårsbasis för utlysningen 2024, fördelat på 1 731 265,77 euro hänförliga till budgeten för 2025 och 4261 euro i 2025, 8261 euro.

Som förklarats av provinsregeringen kommer godkännandet av ytterligare krediter att göra det möjligt att bevilja stöd till projekt som godkändes i 2024-utlysningen som annars skulle lämnas utan finansiering på grund av brist på tillgänglig kredit.

Stödet kommer att subventionera tre typer av innovationsprojekt

För närvarande pågår ansökningsomgången, så dess godkännande och beviljande av stöd kommer att göras för summan av de fleråriga utgifterna som just har godkänts.

Mottagarna av dessa subventioner är företag och verkställande ombud för Navarres FoU-system (SINAI), som måste ha ett arbetscenter i Navarra och bedriva forskning och utveckling där.

Med denna linje kommer tre typer av projekt att subventioneras: enskilda affärsförslag, samarbetsprojekt mellan flera företag och kunskapsöverföringsprojekt, genomförda mellan ett eller flera företag och en eller flera SINAI-ombud.

Stödberättigande kostnader är de som är direkt relaterade till FoU-aktiviteter, såsom personal, material, utrustningsavskrivningar, externa samarbeten och andra utgifter. Det maximala stödet per företag och modalitet är 200 000 euro och det maximala bidraget inklusive alla partners i samarbetsprojekt mellan företag och kunskapsöverföring är 500 000 euro.

Enligt den regionala ledningen kommer denna kompletterande kostnad från tillgängliga rester från andra utlysningar för strategiska FoU-projekt.