Ömsesidiga bolag kommer att försvinna 2027 och vissa egenföretagare kan nu överföra sina bidrag till RETA

Social trygghet kommer att tas bort från 2027 möjligheten att vissa registrerade egenföretagare, som t.ex arkitekter, advokater eller advokater kan anmäla sig till en ömsesidighet. Om bara tre år måste alla dessa yrkesverksamma som vill etablera sig som egenföretagare Obligatorisk registrering i den särskilda ordningen för egenföretagare (RETA).

Detta meddelade ministern för integration, social trygghet och migration i torsdags, Elma Saiz, i sitt första framträdande inför senaten. Avsikten som regeringen redan skulle arbeta med skulle enligt ministern vara eliminera möjligheten för registrerade yrkesverksamma att gå med i ett ömsesidigt försäkringsbolagen alternativ täckning som gör att de kan betala upp till 20 % mindre än minimiavgiften för den allmänna tabellen att de skulle få betala om de bidrog till den särskilda ordningen för egenföretagare.

Parallell, meddelade också socialförsäkringsministern att i samma reform av de ömsesidiga bolagen som regeringen genomför är syftet att ge möjlighet till frilansare som redan är inkorporerade i ett av dessa alternativa system för att passera alla bidrag som har samlat på sig bidrag till Special Regime for Self-Employed Workers (RETA) för minimibasen.

Det senare kan endast göras av de egenföretagare som befinner sig i en ”utsatt situation” och som dessutom redan före 1996 var registrerade i ett ömsesidigt försäkringsbolag. Om du väljer detta ”konvertering” av kapitalet som tillskjutits till bidrag till RETA, skulle proffs förutsägbart vinna eftersom dessa bidrag kommer att räknas som om de hade betalat motsvarande minimiavgiftsbasenoch de skulle bara ha betalat 80 % av detta belopp.

Avskaffande av ömsesidiga bolag för vilka vissa registrerade egenföretagare kan bidra

Som förklarade i torsdags av ministern för integration, social trygghet och migration, Elma Saiz, vill regeringen att nya registrerade yrkesverksamma måste registrera sig ellerobligatorisk i Special Regime for Self-Employed Workers (RETA) från 2027, på så sätt undanröja möjligheten till alternativ täckning med ett ömsesidigt försäkringsbolag som vissa grupper idag har, såsom advokater, advokater, arkitekter eller administrativa chefer.

För att genomföra denna åtgärd meddelade ministern att hon kommer att ändra ytterligare artonde och nittonde bestämmelserna i den allmänna socialförsäkringslagen. Båda reglerar för närvarande klassificeringen av registrerade yrkesverksamma, som fram till nu fritt kan bestämma om de ska registrera sig i Special Regime for Self-Employed Workers (RETA) eller skriva in sig i ett ömsesidigt bolag som till exempel Juristyrket Mutuality.

Socialförsäkringen vill höja avgifterna för registrerade egenföretagare

I dag måste yrkesverksamma som bedriver ekonomisk verksamhet självständigt registrera sig hos RETA, men vissa yrkesföreningar har möjlighet till egna ömsesidiga bolag och yrkesföreningar som genom en periodisk avgift, De finansierar vissa förmåner, såsom pensionering eller tillfällig funktionsnedsättning.

Regeringens tanke är att alla egenföretagare, oavsett om de är registrerade eller inte, inom en snar framtid ska bidra till den särskilda ordningen för egenföretagare (RETA). Även om de som redan är registrerade hos ett ömsesidigt försäkringsbolag inte kommer att vara skyldiga att göra det.

Hur som helst, Den gradvisa övergången av medlemmar till den särskilda socialförsäkringsordningen kommer att innebära en ökning av gruppens bidrag, eftersom idag bidragen i ömsesidiga bolag är lägre än minimibasen för RETA.

Som förklarats av socialförsäkringsministern är denna åtgärd avsedd att ”förbättra skyddsomfånget för alternativa ömsesidiga bolag för social trygghet till den särskilda socialförsäkringsordningen för egenföretagare.” Detta kommer endast att vara möjligt när ”utjämna bidrag av alternativ ömsesidig försäkring med RETA-avgifter, vilket kommer att förbättra förmånerna för ömsesidiga medlemmar”.

Nuvarande gemensamma medlemmar kommer att kunna fortsätta i detta system eller överföra alla sina bidrag till RETA

Även om skyldigheten att registrera sig i RETA endast kommer att gälla för medlemmar som börjar sin verksamhet från 2027, arbetar socialförsäkringen också med en åtgärd för att uppmuntra dessa yrkesverksammas omvandling till den särskilda ordningen.

Enligt ministern, de tidigare gemensamma medlemmarna till 1996 i en aktuell situation av sårbarhet kommer att ha möjlighet att välja omvandling av det kapital som ackumulerats i det ömsesidiga samhället, under perioder som citeras med lägsta bas i RETA.

Detta kapital kommer att överföras till General Treasury of Social Security och, för att göra detta möjligt, En lagändring kommer att göras av den allmänna socialförsäkringslagen och en efterföljande regelutveckling somsom reglerar villkoren och förfarandet.

På detta sätt tillade Saiz, ”ett svar ges på ett krav från denna grupp som, som är inom ramen för ett privat ömsesidigt samhälle, vill vara en del av det offentliga skyddssystemet som erbjuds av socialförsäkringen”.