TEAC stöder högsta domstolen och medger även att man drar av lönen för administratörer i företag

Central Economic-Administrative Court (TEAC) har ändrat sina kriterier och har anpassat sig till Högsta domstolen (TS), tillåter dra av styrelseledamöternas lön i bolagsskatten. Således eliminera några av kraven som statskassan krävde för att dra av lönerna, och de kommer att övervägas en avdragsgill kostnad trots att de inte godkänns av bolagsstämman, ej heller även om de inte föreskrivs i stadgarna.

Med denna ändring av kriterierna, som alltså binder hela Skatteförvaltningen, är kravet som TEAC upprätthåller för att denna kostnad ska vara avdragsgill. som bokförs i bokföringen, som María Isabel Miranda, affärsjurist och partner vid Miranda Santiago Legal Group, förklarade för denna tidning. ”Vad TEAC kräver, som ett oumbärligt villkor, är det finns antecknade i böckerna”.

Med detta är det i linje med de senaste besluten från TS, såsom den från den 18 januari, där den erkände möjligheten att dra av kostnaden utan att tidigare godkänts av styrelsenoch den 13 mars förra året, där den erkände rätten för ett företag till avdraget utan dess föreskrift i stadgarnavarvid det sistnämnda är en av de skyldigheter som mest används av statskassan för att neka sitt avdrag.

TEAC ansluter sig till Högsta domstolen och tillåter att administratörers löner dras av när det inte finns i stadgarna

TEAC har accepterat högsta domstolens avgörande angående avdragsrätten för lönen för företagsadministratörer, vilket tillåter att dessa löner är skatteavdragsgill kostnad, även när det inte föreskrivs i stadgarna och även om de inte tidigare har godkänts vid stämman, eftersom de anses betungande ersättning -du betalar för en tjänst-, som advokaten påpekade för denna tidning.

Med detta utslag ansluter sig TEAC till TS:s dom, som ingår i domarna 18 januari och 13 marsdär han redan insett möjligheten att dra av denna kostnad utan att behöva bevisa dessa skyldigheter, liksom i domen den 27 juni 2023där han extraherar att ”till och med erkänner teorin om kopplingen eller dominansen av den kommersiella aspekten över arbetsaspekten, den ersättning som berör oss Det kommer aldrig – någonsin – att vara en icke-avdragsgill liberalitet om den är verklig, effektiv, bevisad, redovisad och betungande.. Vi har sagt detta upprepade gånger och vi måste behålla det.”

Vidare framhålls att, för det fall att tjänsten som handläggare lagstadgades som gratis -ersättning ingick inte i stadgarna-, Det vore inte logiskt ”att den del av ersättningen som handläggaren skulle få som arbetstagare – och som också skulle bli föremål för innehållande – inte skulle kunna dras av det betalande företaget”.

Enligt domen ansåg inspektionen i affärslikvidationsavtalet att ersättningen till direktör-direktören med ledande befattningar endast skulle vara avdragsgill om kraven på stadgande var uppfyllda, med de högsta belopp som godkändes av styrelsen. Styrelse och kontrakt som beskriver lönekoncepten för de verkställande funktionerna.

Däremot misslyckas yttrandet, som Högsta domstolen redan gjort, att avsaknaden av stadgande om de specifika löner som ska erhållas av handläggarna ”inte utgör en icke avdragsgill liberalitet”, varför Din funktionsnedsättning passar inte som en avdragsgill kostnad.

För att avdraget ska vara möjligt är kravet som dikteras av TEAC det utgiftens existens kan påvisas genom bokföring. ”Det måste avslöjas i affärsbokföringen. Måste göra det tydligt i företagets bokföring genom fakturor utfärdade av handläggare eller direktör att dessa funktioner utförs. Dessa ersättningar måste finnas i bokföringen”, förtydligade Miranda.

Medan ersättningen visas korrekt i bokföringen och det råder enighet om den tillhandahållna tjänstensåväl som administratörernas avgränsade funktioner kan ackrediteras”det är logiskt att ersättningen anses vara avdragsgill”, sa advokaten.

I den meningen, som Miranda förklarade, klargör domen att, med avseende på dess redovisning, administratörernas funktioner ska avgränsas. Det vill säga domstolen kräver i avgörandet att för att tillämpa både avdrag för den handläggare som utövar verkställande eller ledande funktioner och avdrag för de handläggare som fungerar som styrelseledamöter. De funktioner de utför måste vara tydligt definieradeoch ackrediterade och redovisade som sådan.

För TEAC krävs att det i den administrativa akten anges vilken del av ersättningen som motsvarar befattningen som administratör och vilken del som motsvarar den högsta ledningens verkställande funktioner. ”I slutändan är överläggningsfunktioner också funktioner inom ett arbetsföretag, utan att detta utgör ett hinder för dess avdragäven om de måste vara ackrediterade och avgränsade.”

Som advokaten förklarade är sättet att bevisa detta t.ex. genom protokoll från styrelsemötet. ”I dessa är det övervägt och det noteras att de har utfört dessa funktioner.”

Advokater rekommenderar att lönen ingår i stadgarna

Trots domarna rekommenderar experter företag att försöka uppfylla kommersiella krav. Även om domen är gynnsam för administratörer som är egenföretagare, är det tillrådligt att, förutom att bevisa det genom bokföring, löner finns intagna i affärsstadgarnasom Miranda betonade, eftersom det ökar möjligheterna till avdrag.

Liksom alla skattemässiga avdragsgilla kostnader måste lönerna vara försvarlig med dokument; till exempel som kontoutdraget.