45 % av mikroföretagen minskade sin försäljning förra året, enligt den spanska kammaren

han 73 % av företagen som ägnar sig åt detaljhandel anser att Prisupptrappning är det största problemet som de för närvarande står inför. Detta följer av Observatoriet för detaljhandelns konkurrenskraft, gjord av spanska handelskammaren. Studien baserades på en undersökning som genomfördes under första halvåret 2023 bland 400 företag inom sektorn över hela det nationella territoriet.

Efter inflationen var de huvudsakliga problemen som små och medelstora detaljhandelsföretag har påpekat försörjningssvårigheter, enligt 34 ​​% av de tillfrågade, och låg efterfrågan, enligt 32 %. Andra nackdelar, såsom fabriksdirektförsäljning, dvskundbetalningarillegal gatuförsäljning och finansieringsproblem, har legat på omkring 10 %.

Det finns dessutom, andra typer av svårigheter som påtalades i mindre utsträckning av företagen, som personalens kvalifikationsnivå eller frånvaro från arbetet och 15 % av företagen påpekade konkurrensen från till exempel onlineförsäljning.

Företagsägare har gjort klart pessimism angående deras utsikter för de kommande tolv månaderna, vilket återspeglas av 52 % av de intervjuade angående vad de förväntade sig för 2024. Trots att 62 % av företagen i sektorn bibehöll eller ökade försäljningen under första halvåret och praktiskt taget 90 % bibehållen eller ökad sysselsättning.

Bland de möjliga åtgärder som skulle bidra till att lindra sektorns situation på medellång sikt, försäkrade 82 % av företagen att avslappning och lägre skattetryck De skulle vara de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för detta i år. På långt avstånd har man fått mer information om regleringar och subventioner (36%), standardisering av hela regelkontexten (14%) och tillgång till utbildningsprogram (14%).

45 % av mikroföretagen minskade sin försäljning under första halvåret 2023

Resultaten har dock varierat beroende på verksamhetens storlekantingen. Således minskade upp till 45,6 % av mikroföretagen sin försäljning under första halvåret 2023, en andel som sjönk till 27,6 % för företag som hade mellan 10 och 49 anställda och till 19,4 % för de med fler än 50 anställda. Tvärtom ökade endast 22,6 % av företagen med mindre än 10 anställda sin försäljning under första halvåret förra året, jämfört med en omsättningsökning på mer än 47 % i företag med fler än 50 anställda.

Likaså förväntningar för de kommande tolv månaderna var märkbart olika beroende på handelns storlek. Utsikterna är negativa för 58 % av företagen med mindre än 10 anställda, medan det pessimistiska sentimentet bara påverkar 25 % av företagen med fler än 50 anställda.

De riskfaktorer De har också uppskattats olika mellan små, medelstora och stora företag. Till exempel är prisökningarna det mest oroande problemet för 86 % av företagen som har mellan 10 och 50 anställda, jämfört med 78 % av de med fler än 50 anställda och 64 % som har mindre än 10 anställda.

Å andra sidan har alla företag, oavsett storlek, ansett att skattelättnader skulle vara den prioriterade åtgärden att genomföra för att förbättra sin situation, även om detta sker i större utsträckning för små och medelstora företag med mindre än 50 anställda (83 %) och de över 50 år (70 %) än i mikroföretag (38 %).