700 000 små och medelstora företag stängde förra året i förluster

700 000 små och medelstora företag slutade med förlust förra året, medan ytterligare 600 000 redan lider av allvarliga likviditetsproblem. Detta är slutsatserna av den senaste barometern som utarbetats av General Council of the Associations of Administrative Managers, som visade den känsliga situation som tusentals egenföretagare i Spanien går igenom.

Specifik, 26 % av små och medelstora företag fakturerade mindre 2023 än 2022, jämfört med de 47 % som deklarerat mer inkomst. Dessutom avslutade 23 % av dessa verksamheter räkenskapsåret 2023 med förluster, jämfört med 64 % som avslutade det med vinst, säger de administrativa cheferna.

Fernando Jesús Santiago Ollero, ordförande för General Council of Associations of Administrative Managers, förklarade, utöver dessa uppgifter, att ”omkring 700 000 företag ökade sina skulder förra året, samma antal företag som fakturerade mindre förra året än 2022.

”Majoriteten av mina kollegor anser att 2023 har varit ett bra år”, fortsatte de administrativa chefernas ordförande, ”men likviditetsproblemen är ihållande och skuldsättningen för många av företagen ökar, i samma andel av företagen som de har fakturerat mindre. Jag tror uppriktigt på det motståndsnivån för många av dem har redan uppnåtts och att 2024, med de osäkerheter som vi står inför, kan bli droppen för många av dem”, avslutade han.

12 % av företagen deklarerar inte alla löner de betalar, enligt chefer

Likviditetsproblemen för omkring 600 000 småföretag i Spanien skulle enligt Barometern för administrativa chefer orsaka att 12 % av de små och medelstora företagen deklarerar inte alla löner de betalar till administrationen. Det vill säga att de befinner sig i en situation med illegal arbetskraft eller en underjordisk ekonomi.

I denna mening bedömde Fernando Jesús Santiago Ollero att ”även om andelen företag som verkar ”utanför systemet” har minskat till 12 %, Det är fortfarande en hög siffra och en oerhört negativ data”.

Parallellt visade barometerdata hur 39 % av små och medelstora företag minskade sina skulder förra åretjämfört med de 26 % som ökade det, ytterligare ett exempel på småföretagens svårigheter att få tillgång till finansiering i en tid då räntorna är på sin högsta nivå på flera år.

Alltför omfattande förfaranden komplicerar företagens tillgång till EU-medel

En annan av de viktiga data som barometern avslöjade är det Endast 13 % av företagen begärde nästa generations europeiska fonder, varav 76 % redan har fått ett positivt svar, jämfört med 6 % som nekades medel. För sin del väntar 17 % av företagen som begärde medlen fortfarande på en lösning.

56 % av administrativa chefer erkänner att de har kunder som skulle ha behövt begära nästa generations fonder, men som De har inte gjort det bra på grund av brist på transparent information (55 %, flera svar kan väljas), bra eftersom de anser att procedurerna är mycket komplicerade (45 % eller för att de inte uppfyllde kraven (38 %).