Denna torsdag öppnar Santander deadline för att begära stöd för företagande och anställning av unga

I torsdags öppnade Santander deadline för företagare ansöka om det nya stödet för att starta sina företag och för företag att anställa personal och uppmuntra ungdomars återvändande arbetare som var utanför stan.

Kantabriens officiella tidning (B.O.C.) publicerades i måndags utdrag ur samtalet av stöd från Santanders kommunfullmäktige för att främja sysselsättning, entreprenörskap och återlämnande av unga talanger. Intresserade kan ansöka om dessa bidrag från Torsdag 20 juni.

Rådmannen för sysselsättning, Chabela Gómez-Barreda, påminde om att den nya uppmaningen om subventioner från programmet 'Santander 30: Skapa, anställ och returnera”Den är utrustad med totalt 1,15 miljoner euro och har tre stödlinjer.

Tre stödlinjer för företagande och anställning

”Santander 30 Crea”-programmet har som förmånstagare: egenföretagare och företag som har startat en ny verksamhet mellan den 29 september 2023 och datumet för inlämning av ansökan, vilket måste formaliseras inom 20 dagar från imorgon.

Entreprenörer

För sökande med 30 år eller yngre (35 när det gäller personer med funktionsnedsättning), hjälp av mellan 2 000 och 5 000 euromedan för resten av förmånstagarna kommer upp till 100 % av företagets investerings- och startkostnader att subventioneras, med en maximal gräns på 3 000 euro och en minsta investering på 1 000.

Anställningsstöd

Angående programmet ”Santander 30 anställda”är avsedd för företag och andra enheter med ett arbetscenter i Santander som anställer ungdomar upp till 30 år åldern (35 när det gäller personer med funktionsnedsättning) mellan den 1 december 2023 och datumet för inlämnande av ansökan, som ev. genomföras före den 16 september 2024.

I detta fall stödbeloppet uppgår till 4 000 euros genom formaliserat kontrakt, ett belopp som ökar till 5 000 euro när det gäller små och medelstora företag.

Nytt ”Santander Retorna”-stöd

När det gäller ”Santander 30 Returns”-programmet, de individer eller juridiska personer som har ett arbetscenter i Santander och anställ ungdomar som återvänder till staden mellan den 1 december 2023 och datumet för inlämning av ansökanvilket måste vara formaliserat före den 16 september 2024.

Stöd kommer att beviljas 5 000 euro genom formaliserat avtal med återvändande unga, vilket kommer att öka med ytterligare 1 000 för företag med tio eller färre anställda.

Ansökningar om bidrag ska göras via kommunfullmäktiges elektroniska huvudkontor och kommer att avgöras enligt presentationsordningen. När det gäller fysiska personer kan det även göras personligen på Allmänna registret.

De som är intresserade kan begära detaljerad information personligen på Entrepreneurship Centre i Fiskedistriktet eller via e-post. (e-postskyddad). Utlysningen, regelgrunderna och ansökningsformulären kan laddas ner från kommunfullmäktiges och utvecklingsverkets hemsidor.