Det är så företag kan spara kostnader och förbättra image

De hållbarhet Det håller på att bli en nyckelaspekt för småföretag. I ett sammanhang med stigande elräkningar och var Konsumenterna blir mer medvetna, Tusentals egenföretagare och små och medelstora företag överväger att byta till förnybar energi för att spara kostnader och förbättra sin företagsimage.

Även om penetrationen av egenkonsumtion och solenergi i Spanien fortfarande är låg eftersom det är en komplex marknad som kräver en hög initial investering, företag lanserar för att erbjuda mer överkomliga rutter så att egenföretagare och små och medelstora företag kan börja spara på sin elräkning.

Ett exempel är Nobe Energía, ett företag som inte bara erbjuder olika sätt för företag att installera solpaneler utan initial kostnad och till och med minska din elräkning till noll, men ger också innovativa lösningar för att få certifikats av förnybar energi förbrukad, genom ursprungsgarantier eller genom 0 Energibonus.

Vad erbjuder energicertifiering för egenföretagare och småföretag?

I dagens sammanhang med miljömedvetenhet och hållbarhet har vissa energibolag blivit strategiska allierade för företag som inte bara försöker optimera sin energiförbrukning utan också förbättra din företagsimage.

När det gäller Nobe tillåter dess certifikat företag att tydligt visa på ett öppet sätt för konsumenten energins ursprung och mängd som de faktiskt har konsumerat från förnybara källor. Förutom att förbättra företagets image kan deras bonusar minska små och medelstora företags elräkning ”drastiskt”. I vissa fall till noll.

Å andra sidan har de de senaste åren införlivat olika regeländringar som syftar till att förbättra energieffektiviteten och transparensen i Europeiska unionen. I april förra året godkändes Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1275 om byggnaders energieffektivitet, vilket på något sätt kommer att kräva implementering av denna typ av energilösningar.

Därför är det väsentligt att ha företag som Nobe som inte bara erbjuder möjligheten att installera alternativa energisystem eller utfärda energicertifikat, utan som ständigt förutser och anpassar sig till gällande regelverk.

Några av nycklarna och fördelarna som egenföretagare och företag av alla storlekar kan få genom energicertifiering är:

1. Olika certifieringsalternativ: Nobe Energía gör det lättare för företag att få certifikat för förnybar energi på två sätt. Det första alternativet är ursprungsgarantier, som intygar att mängden energi som förbrukats har genererats från förnybara källor, vilket säkerställer transparens och spårbarhet. Det andra alternativet är genom den innovativa 0 Energy Bonus, där företag inte bara konsumerar förnybar energi utan kostnad upp till en viss gräns, utan också får ett certifikat direkt utfärdat av Nobe, som bekräftar deras engagemang för miljön.

2. Ekonomiska fördelar: Att anta dessa certifieringslösningar bidrar inte bara till planeten utan ger också betydande ekonomiska fördelar. Med 0 Energibonus kan företag drastiskt minska sina energiräkningar. Dessa besparingar kan leda till större investeringar inom andra områden av affärsutveckling. Å andra sidan kan ursprungsgarantier, även om de innebär en kostnad, vara avgörande för att delta i anbud där ackreditering av energihållbarhet krävs.

3. Förbättring av företagets image: I en tid där konsumenter och intressenter De värdesätter företagsansvar, att ha ett certifikat för förnybar energi förbättrar företagets image avsevärt. Detta attraherar inte bara mer miljömedvetna kunder utan höjer också varumärkesvärdet på marknaden. Företag med gröna certifieringar ses som proaktiva ledare i kampen mot klimatförändringarna, vilket är en kraftfull skillnad i konkurrensutsatta sektorer.

4. Regelefterlevnad och marknadstillträde: Dessutom kan certifiering av förnybar energi hjälpa företag att följa allt strängare miljöbestämmelser och få tillgång till nya marknader. I många regioner vänder både regeringens politik och marknadens preferenser mot gröna produkter och tjänster, och att certifieras i detta avseende kan öppna dörrar till globala möjligheter.

Dessa typer av certifikat, som förklaras av Nobe Energía, representerar en ”utmärkt möjlighet” för företag som vill vara ledande inom hållbarhet, åtnjuta påtagliga ekonomiska fördelar och stärka sitt rykte som pionjärer inom införandet av ren energi.

För mer information om hur företag drar nytta av dessa certifieringar och förbättrar sin miljöpåverkan och prisvärt kan du besöka Nobes webbplats eller kontakta företaget direkt på (e-postskyddad).