Egenföretagare har bara till kommande onsdag på sig att hemvista INKOMSTdeklarationen

Egenföretagare som vill betala sina INKOMSTER genom autogiro har endast till nästa onsdag att lämna in deklarationen. Enligt Skatteverkets kalender är den allmänna period då personlig inkomstskatteanmälan slutar 1:a juli. Men om skattebetalaren vill att statskassan ska hämta ut resultatet av hans avräkning direkt från hans konto om det lönar sig, måste han först skicka in blankett 100.

I år måste alla egenföretagare utan undantag redovisa sin inkomst i INKOMST om de var folkbokförda 2023. De som ännu inte gjort det har som huvudregel, hela juni månad för att lämna in din skatt. Men, precis som fallet är med de övriga självtaxeringarna, går tidsfristen för att deklarera personlig inkomstskatt med autogiro ut fem dagar tidigare.

Enligt Skatteverket ska ”tidsfristen för att lämna in självbedömningar med autogiro beror på löptidens slut presentation av varje modell” När det gäller INKOMST är denna allmänna deadline vanligtvis den 30 juni varje år och tidsfristen för autogiro är den 25. Datumen kan dock ändras beroende på affärsdagar och icke-arbetsdagar.

Egenföretagare har till onsdagen den 26 juni på sig att lämna INKOMSTER med autogiro

Om tidsfristen för inlämning sammanfaller med en arbetsfri dag, upphör enligt Skatteverket tidsfristen första påföljande bankdag och autogirofristen kommer generellt att förlängas. samma antal dagar att tidsfristen för att lämna in nämnda deklaration förlängs.”

Det är vad som har hänt i år med INKOMST-kampanjen. Eftersom den 30 juni är en söndag har inlämningstiden gått ut till den 1 juli. Samma sak har hänt med tidsfristen för autogiro.

I år får alltså egenföretagarna fram till den 26:e på sig att presentera INTÄKTEN om de vill att statskassan debiterar dem för deras självskattning i tid. Annars måste de själva gå till sitt finansinstitut eller betala via Skatteverkets huvudkontor. Detta sista alternativ innebär en extra risk att glömma att betala den personliga inkomstskatten i tid, med tilläggsavgifter och eventuella sanktioner som detta innebär.

Att hemvist för betalningen innebär inte att insamlingsdatumet är ett annat

Det finns flera sätt att lämna in inkomstdeklarationen, beroende på vilket resultat som ska returneras eller deponeras och om betalningen är autogiro eller inte. Nu innebär autogiro betalningen att inkomstdeklarationen kan lämnas vilken dag som helst, fram till den 26 juni, men betalning sker först den 1 julisista dagen av inkomstkampanjen.”

Det vill säga det faktum att de personer som vill bosätta sig för betalningen av Inkomsten måste lämna in sin deklaration före den 26 juni, Det innebär inte att Skatteverket tar ut det i förväg..

Vilket alternativ du än väljer är det viktigt att se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för den dag debiteringen görs. I det fall att, vid den tidpunkt då statskassan utfärdar avgiften och banken återbetalar betalningen,och skulle förstå att avräkningen har gjorts efter deadline.

Tidsfrister för att begära fraktionering av INKOMST med autogiro

Egenföretagare måste också ta hänsyn till att om de inte vill betala hela beloppet för sin avräkning på en gång, tidsfristerna för att begära och betala avbetalningen De kan variera om du vill styra dessa betalningar.

Som publicerat av Skatteverket, om egenföretagaren vill dela INTÄKTEN och autogiro den första och andra betalningen så att det är statskassan som belastar hans konto, Du har bara fram till den 26 juli på dig att göra din deklaration.

I det här fallet kommer statskassan att passera den första betalningen den 1 juli – vilket är den allmänna deadline – och den andra den 5 november.

Ja, när man delar INTÄKTEN Du vill bara direktdebitera den första betalningen, Datumen kommer att vara desamma och egenföretagare har bara till den 26 juni på sig att lämna in deklarationen med begäran om delning. Du har då möjlighet att begära autogiro av den andra betalningen fram till den 30 september.

Till sist, ochOm du vill betala den första betalningen direkt men hemort den andra kommer egenföretagaren att ha, liksom övriga skattebetalare till nästa 1 juli att avge deklarationen med begäran om delning.