Enbart under årets två första månader hade egenföretagare över 5 000 arbetsolyckor.

Den egenföretagare De hade 5 160 arbetsolyckor Under årets två första månader, 5 % mer än under samma period förra året. Det framgår av de senaste uppgifterna från ministeriet för arbete och social ekonomi, som de har samlat in från National Federation of Self-Employed Workers Associations (ATA).

Närmare bestämt, av de 97 049 arbetsolyckor som registrerats fram till februari var 5 160 egenföretagare och 91 889 tjänstemän. De allra flesta arbetsolyckor med sjukskrivning av egenföretagare De inträffade under en arbetsdag (4 815) och endast 345 var på resande fotsom är olyckor som inträffar när man går till eller återvänder från arbetsplatsen.

Det bör noteras att av det totala antalet arbetsolyckor som egenföretagare drabbats av, åtta var dödliga. Resten av olyckorna för egenföretagare var 105 allvarliga och 4 702 lindriga.

ATA klassificerar olycksdata för egenföretagare som ”oöverkomliga”

Baserat på dessa siffror uttalade ATA:s generalsekreterare, José Luis Perea, att ”de visar att Att vara egen företagare är ett riskfyllt yrkebåde ur ekonomisk synpunkt och ur företagshälsosynpunkt.”

Dessutom beskrev José Luis Perea gruppens olycksfrekvensdata som ”oöverkomliga” och ringde ”ett samtalfrämja offentlig och privat samverkan för att utveckla förebyggande program och främja en förebyggande kultur inom gruppen, som lider av det som data visar.”

Med ATA:s generalsekreterares ord, är firandet av Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen ”en bra dag att komma ihåg att vi alla måste arbeta tillsammans för att skydda den bästa tillgången vi har i vår verksamhet eller vårt företag som är vårt eget liv.”

Av denna anledning ansåg förbundet ”det är väsentligt att en större ansträngning av alla att utbilda och informera egenföretagare för att implementera en förebyggande kultur som skyddar oss från yrkesmässiga risker, och på ATA är vi fast beslutna att arbeta intensivt så att egenföretagare vet att förebyggande arbete är deras mest värdefulla tillgång”, avslutade de.

Dödsfall och allvarliga olyckor har redan ökat 2023

Olycksdata för egenföretagaregruppen under de två första månaderna 2024 visar en trend som påverkar egenföretagare det senaste året. Ett bevis på detta är att 2023 registrerade arbetsolyckorna ökade med 2,8 % och översteg 34 600och att 73 av dem var dödliga.

Av autonoma samhällen, Andalusien och Katalonien noterade den högsta olycksfrekvensen 2023, med 14 respektive 12 arbetsolyckor under arbetsdagen som var dödliga. De följs av Castilla y León, Valencia och Madrid.

Med hänsyn till uppgifterna per sektor, 35 dödsolyckor motsvarade tjänstesektorn17 till byggbranschen, 16 till jordbrukssektorn och 5 till industrin.

Förutom, 48,7 % av arbetsolyckorna under dagen inträffade inom Tjänster med totalt 16 871 olyckor (15 451 under dagen och 1 769 under pendlingen).