Finansinspektörer bekräftar att en överföring av skatter till Katalonien kommer att skada egenföretagare

Association of State Treasury Inspectors (IHE) anser att förslaget från Generalitat of Catalonia att tilldela 100 % av de skatter som samlas in i den autonoma gemenskapen kommer att betyda ”uppdelningen av AEAT, försämringen av kampen mot skattebedrägerier och kommer att innebära en betydande minskade offentliga tjänster som tillhandahålls medborgarna.”

Som förklarats av föreningen är detta påstående inte övervägt vare sig i konstitutionen eller i själva stadgan för Kataloniens självstyre, och skulle innebära en minskning av principerna om jämlikhet, tillhandahållande av nödvändiga minimitjänster och solidaritet som alla egenföretagare har gemensamt, oavsett i vilket autonomt samhälle de bor.

Den plan som den katalanska regeringen föreslagit skulle innebära, förklarade de, ha full regleringsförmåga i alla skatter och skatteförfaranden i det autonoma samhället. Inklusive sådana som egenföretagare och företag måste följa. Till exempel när det gäller moms, företagsskatt eller personlig inkomstskatt, vars anmälningsperiod börjar nästa vecka.

Finansinspektörer bekräftar att AEAT skulle försvinna i Katalonien

Från IHE uppgav de att den katalanska regeringens förslag skulle leda till ”försvinnandet av AEAT i Katalonien och därför dess fragmentering.” Därför ”är det en brott mot grundläggande skatteprinciper på vilket det nuvarande spanska skattesystemet är baserat, i grunden allmänhet, ekonomisk kapacitet, jämlikhet, rättvisa och skatteeffektivitet”, sa de.

Sålunda iakttar finansinspektörerna ”med enorm oro de faror som ur objektiv synpunkt dåliga beslut fattade av politiska skälannorlunda än uppnåendet av en bättre och effektivare förvaltning, med faran att bli antagen utan möjlighet till återvändande.”

Slutligen, från IHE uttalade de att finansinspektörerna är ”fullständigt medvetna om de konsekvenser som fragmenteringen av AEAT skulle innebära i skattehantering och uppbördi kampen mot skattebedrägerier och i dess funktion som ryggraden i visst socialt stöd från staten, orsakar allvarlig skada på dessa tjänster som Skatteverket tillhandahåller medborgarna.”, avslutade de.