Finansministeriet kommer att börja skicka brev till egenföretagare "om några dagar" för att varna dem för fel i deras INKOMST

Skatteverket börjar snart skicka brev till egenföretagare och andra skattebetalare till varna dem för möjliga fel i sitt uttalande av HYRA. Som finansministeriet meddelade genom ett uttalande kommer teknikerna att göra det utfärda sammanlagt 80 0000 meddelanden för att ge möjlighet att rätta olika fel i personlig inkomstdeklaration. Dessa brev kommer att börja skickas ”Inom några dagar”som byråkällor bekräftade till denna tidning.

En av de viktigaste åtgärderna som i år ingår i skattekontrollplanen är det massiva sändandet av uppsägningsbrev till skattebetalarna, när deras deklaration har lämnats in, med varningar om att har gjort någon typ av fel vid inmatning av sin skatteinformation, vid deklaration av sina pensionsplaner eller vid tillämpning av vissa typer av avdrag eller sänkningar av skatteunderlaget.

Sändningen av dessa varningsbrev är avsedd att ”uppmuntra frivillig efterlevnad” av skattebetalarna och därmed säkerställa det korrekt direkt själva felen, undvika ev efterföljande verifikationer, betalning av ränta och till och med straffavgifter.

Enligt källor från Skatteverket är det olika misstag som upptäcks och som kan leda till att dessa brev skickas under de kommande dagarna. Några av de vanligaste är underlåtenhet att deklarera pensionsplaner -mycket vanligt bland egenföretagare-, därr felaktigt tillämpade familjeavdrag eller personliga minimikrav och till och med ha reflekterade innehållande som inte överensstämmer.

Kort sagt, majoriteten av dessa brev skickas efter att den skattskyldige har gjort någon ändring av informationen som redan ingick i RENTA Web eller i skatteuppgifters för en annan som inte förekommer i Skatteverkets underlag. Administrationskällor varnade dock för att när fel uppstår i avsnittet om ekonomiska aktiviteter kan de i alla fall leda till en efterföljande verifiering, eftersom ”normalt är de inte för en enda sak”, utan de påverkar snarare flera aspekter av deklarationen.

Finansministeriet kommer att skicka 80 000 varningsbrev i år: Vilka är de vanligaste felen i INTÄKTEN?

Enligt Skatteverkets senaste prognoser, för att främja frivillig efterlevnad genom dessa förebyggande meddelanden, kommer totalt nästan 80 000 brev att skickas under hela kampanjen – och även när den väl är över – till undvika fel och försummelser från skattebetalarens sida som senare kan leda till en eventuell legalisering av byrån. Detta kommer att kompletteras med de meddelanden som kan visas på Renta Web och i 'appen' i avsnittet om status för deklarationsbearbetning.

När brevet har tagits emot, egenföretagare du kommer att ha två alternativ: ”om du förstår att ditt påstående var korrekt behöver du logiskt sett inte ändra det”, påpekade de från AEAT. Om du nu anser att du gjorde någon typ av fel eller utelämnande, ”Förebyggande ges du möjlighet att korrigera det med hjälp av motsvarande kompletterande, på så sätt undviker en eventuell efterkontroll från byrån, generering av intresse och införande av eventuella sanktioner.”

Som förklaras av AEAT är dessa meddelanden efter de som kan förekomma i skatteuppgifterna. Det innebär att informationen kommer att skickas per brev när deklarationen har lämnatsoch de kommer att informeras, med tanke på obalansen i information, att granska uppgifterna, samt att vid behov göra en kompletterande förklaring.

Dessutom kan dessa brev skickas i vissa fall inom frivilligperiodenoch, i andra, efternär fel upptäcks, men i båda fallen alltid när deklarationen har lagts fram –Om du vill granska informationen i förväg

Typer av fel som kan innebära att man skickar ett brev från statskassan

Några av de möjliga fel, ändringar eller avvikelser som kan leda till att ett brev skickas till den skattskyldige, enligt Skatteverket, skulle vara:

  • Förändringar i arbetsprestation med hänsyn till de uppgifter som Skatteverket redan har
  • Ändringar i personliga och familjeminimikrav
  • Familjeavdrag som tillämpats felaktigt
  • Dåligt praktiserat innehåll
  • Pensionsplaner
  • Capital möbler
  • Aktievinster med innehåll.

I allmänhet, enligt administrativa källor, om i något av dessa fall vad som redan ingick i skatteuppgifterna ändras, ”är det mycket möjligt att vi kommer att skicka meddelandet.”

I alla fall, påpekade samma källor, även om vissa egenföretagare kan göra vissa av dessa misstag, kommer breven i allmänhet inte att skickas till följd av fel som har uppstått i ekonomisk verksamhet. I dessa fall är det vanliga att dessa obalanser eller utelämnanden påverkar olika aspekter av deklarationen, och inte ett enda element, så en kolla senare.