Företag kan ägna 0,7 % av sin bolagsskatt till sociala projekt

Nu på måndag Kampanjen Företagsskatt har börjat, där alla företag ska deklarera till statskassan de inkomster de erhållit förra året. Inom likvidationen vet många företag inte att, precis som det sker i inkomstdeklarationen, De kan kryssa i en ruta för att allokera en del av resultatet för att finansiera sociala projekt.

Specifik, De kan tilldela 0,7 % av sin skatt till dessa projekt genom Solidarity Company Box of Corporate Tax. Något som just nu ”bara 2,7% av spanska företag gör”, förklarade Third Sector Platform i en nyligen genomförd konferens om denna fråga.

Som de förklarade är Solidarity Company Box en av de enklaste och mest effektiva åtgärderna som företag har för att kanalisera sin solidaritet och bidra till byggandet av ett mer rättvist, inkluderande och hållbart samhälle. ”Ett frivilligt beslut utan kostnad med vilket näringslivet dessutom skapar socialt värde och förbättrar sitt rykte, och ger ett verkligt ekonomiskt bidrag i en tid då medborgarna kräver större transparens.”

Vilka projekt finansieras genom Solidaritetsbolagsboxen?

Luciano Poyato, ordförande för Third Sector Platform, förklarade, inom ramen för en dag som deltog av vice vd för CEOE, Marina Serrano, att företag måste ”nära sig tredje sektorns enheter och studera hur de utvecklar projekt av hög kvalitet inom sociala tjänster i detta Land. Med 0,7 % av Solidarity Company Box kan vi utveckla mycket specifika projekt som inte skulle kunna utvecklas annars. Dessutom är det ett verktyg som gör det möjligt att etablera allianser mellan sociala enheter och företag.”

Vidare framhöll resten av talarna att Solidarity Company Box ”är ett banbrytande verktyg som inte finns i andra europeiska länder, bara i Spanien. Att markera den här rutan gör företag extraordinära, engagerade och generösa.”

Sedan implementeringen 2018 har Solidarity Company Box visat en växande inverkan på det spanska samhället. År 2019 översteg insamlingen 33 miljoner euro och ökade till 36 miljoner år 2020. År 2021, på grund av krisen orsakad av covid, minskade insamlingen till 31 miljoner och nådde en siffra över 43 miljoner euro 2022. År 2023 steg siffran till mer än 57 miljoner euro insamlade, vilket motsvarar en ungefärlig ökning med 35 %.

Med insamlade medel 2023, 991 projekt finansierades på statlig nivå utvecklade av 288 sociala enheter. Dessa projekt täcker olika verksamhetsområden, där den tredje sektorn och volontärarbetet får den största tilldelningen av medel, 23 % av det totala antalet, vilket motsvarar en tillväxt på 4 % jämfört med föregående år.

Solidaritetsföretagsrutan kan markeras under anmälningsperioden för företagsskatt, öppet 1-25 julioch finns i två modeller av nämnda skatt: 200 och 220. Det ingår i avsnittet ”Övriga egenskaper – sociala ändamål”, närmare bestämt i ruta 00073 (i modell 200) eller i ruta 069 (i modell 220).