Galicien har lanserat nytt stöd för egenföretagare som anställer anställda

Galiciska egenföretagare kan välja med start nästa vecka nytt hjälpmedel för anställning dess första anställda. Subventionerna kommer att uppgå till 14 400 euro för den första anställde, som kan nå upp till 17 600 euro för den andra och tredje arbetaren som han införlivar i arbetsstyrkan.

Stödet är till för att anställa den första, andra och tredje arbetaren och som en nyhet kommer egenföretagare i år att få ett större belopp om de anställer kvinnor. Som en nyhet uppmuntras dessutom i år anställning av långtidsarbetslösa, personer över 55 år, personer med funktionsnedsättning, personer i en situation eller risk för social utslagning samt återvändande emigranter och utlänningar med större stöd.

The Official Gazette of Galicia (DOG) publicerade på tisdagen en ny ansökningsomgång för det årliga stödprogrammet som syftar till att anställa fast anställda (första, andra och tredje anställd) av egenföretagare och deras utbildning. Xunta kommer att investera totalt 1,3 miljoner euro i denna handling med vilken anställning av ca 140 arbetslösa.

I detta program, som förklaras av Xunta de Galicia, två typer av stöd ingår kompatibla med varandra: anställningsbonusen och utbildningsbonusen att främja arbetskvalifikationer för fast anställda.

Upp till 17 600 euro per anställd för företag som anställer nya arbetare

Dessa hjälpmedel kan efterfrågas från 5 februari till 30 september. Som förklarats av Xunta de Galicia är syftet med initiativet främja skapandet av nya stabila arbetstillfällen och bidra till tillväxten av ekonomin så att egenföretagare och små och medelstora företag kan hantera anställning av arbetstagare, vilket ger särskilda incitament till grupper med svårare att komma in på arbetsmarknaden.

För den första personen fast anställd, fastställs ett minimiincitament på 7 500 euro och högst 14 400 euro; och för andra och tredje fast anställd, ett minimistöd på 9 000 euro och ett maximum på 17 600 fastställs. Prioriterade grupper kommer att vara de som avser långtidsarbetslösa, personer över 55 år, personer med funktionsnedsättning, personer i en situation eller risk för social utslagning samt återvändande emigranter och utlänningar. I år, som en nyhet, ansluter sig även kvinnor till dessa grupper.

Basbeloppen har dessutom kan höjas med 15 %, kumulativa med varandra, om den anställde är en kvinna i ett yrke eller bransch där det kvinnliga könet är underrepresenterat, om arbetsplatsen är belägen på landsbygden är det personer över 45 år eller transpersoner.