Hur det fungerar, krav och vem det påverkar

​Om ditt yrke är relaterat till konst, vare sig det gäller skådespeleri, musik eller andra uttryck, bör du veta allt om Personlig inkomstskatteinnehållning för artister. Med stöd av den rättsliga ramen kan olika egenföretagare, inklusive konstnärer i Spanien, få minskningar av sina källskatter och ändra sina skattebetalningar före Skattemyndigheter.

Enligt ovanstående kommer du i slutändan att avsätta mindre pengar för att betala skatt, men inte alla företagare känner till dessa detaljer. Det är viktigt att du upptäcker det nya bestämmelser om personlig inkomstskatt och gör dina egna beräkningar.

 1. Hur personlig inkomstskatt fungerar för artister
 2. Vilka artister kan minska sina inkomstskatter?
 3. Krav på personlig inkomstskatt för artister
 4. Ny lag som ändrar artisters innehåll
 5. Övriga egenföretagare som kan tillämpa reducerad personlig inkomstskatt

Den här artikeln kan vara en av dina guider som frilansare. Vi kommer att visa dig hur personlig inkomstskatt fungerar och hur de påverkar din inkomst som konstnär. Dessutom hittar du krav och specifikationer om den nya lagen godkänd av regeringen.

Hur personlig inkomstskatt fungerar för artister

Vad är personlig inkomstskatt för artister?

Innan vi pratar lite om den nya lagen är det idealiskt att förtydliga hur skatteinnehållning fungerar. IRPF för artister, eller snarare hur de påverkar dessa yrken.

Innehållning är som sådan en del av din inkomst som staten tar ut i förskott. Före 2024, lagen 15 % tillämpades för konstnärer med särskilda anställningsförhållanden och frilansare som har små inkomster. Emellertid ett innehållande av 2 % respektive 7 %.

Båda procentsatserna gäller endast för egenföretagare konstnärer som inte har högre inkomst än 15 000 euro. Utan tvekan är det en ganska betydande förändring och en som konstnärsstadgan välkomnar.

Vilka artister kan minska sina inkomstskatter?

Nu när vi klarnar vad IRPF för artister, Det är viktigt att lyfta fram vilka som ingår i denna lag. Det finns väldigt få begränsningar, i princip alla vars yrke är relaterat till konst kan komma in.

Några fall är följande:

 • Yrken indelade i grupper 851 och 852 i IAE. Detta inkluderar tekniska representanter för showen och representanter för tjurfäktning.
 • De av grupperna 861 och 861 i IAE. Hantverkare, målare, skulptörer, gravörer och alla de som skapar verk med egna händer är integrerade här.
 • De som tillhör gruppen 01, 02 och 03 tredje sektionen av IAE. Vi kan inkludera artister och arbetare inom film, teater, cirkus, dans och musik i allmänhet.
 • Alla de som tillhör grupp 853 andra delen av IAE. Artistplaceringsagenter passar in här.
 • Även de av grupp 869 av andra sektionen av IAE, som inte har ett etablerat yrke, utan andra yrken som passar inom den kulturella och konstnärliga världen kommer in.

Som du kan se kommer nästan alla som arbetar inom konst och kultur att kunna hålla sig till den innehållsprocent som vi har förklarat. Det finns dock några extra krav som vi kommer att förklara nedan.

Krav på personlig inkomstskatt för artister

gatukonstnärer
gatukonstnärer

Som artist i Spanien är det första du bör göra att kontrollera om du tillhör någon av grupperna vi nämnde tidigare. När du har gjort det måste du överväga följande krav:

 • Att inkomsten och prestationerna från deras yrke i olika verksamheter relaterade till konst är mindre än 15 000 euro.
 • Att han erhållet utbyte är 75 % av all dess ekonomiska verksamhet. Det vill säga, de kan inte vara minimiinkomster och majoriteten kommer från ett annat yrke.

Ny lag som ändrar artisters innehåll

Den nya lagen godkändes den 24 januari, där reglerna för personlig inkomstskatt ändras och överensstämmer med vad som fastställs i konstnärsstadgan om innehållande. Minskningen till 2 % och 7 % är ganska betydande och en lättnad för många kulturyrken.

Det är också bra att komma ihåg att inte bara konstnärer som sådana gynnar, utan också människor vars ekonomiska verksamhet är kopplad till konsten. Den kungliga förordningen syftar till att lätta bördan på konstnärliga yrken och egenföretagare med måttlig inkomst. Och bland modifieringarna är att minska innehållet på löner och fakturor.

Sammanfattningsvis, för vissa frilansare och artister kommer det belopp som avsätts till skatter att vara mindre. Men i slutändan kommer allt att anpassas efter de aktiviteter de har gjort under året och resp inkomstredovisning.

Övriga egenföretagare som kan tillämpa reducerad personlig inkomstskatt

Vid denna tidpunkt är vi tydliga om förhållandet mellan Personlig inkomstskatt för konstnärer och hur det ändrar deras innehållande. Vi vill dock nämna andra egenföretagare som kan hålla fast vid dessa minskade innehållen. Det finns fler yrken som kommer att kunna avsätta en mindre andel av sin inkomst till skatteförskott.

De är inte alla egenföretagare, men följande kategorier faller på plats:

 • Kommersiella delegater från statens lotteri- och vadhållningssällskap: För dem gäller 7 % avdrag.
 • Kommunala samlare: De kan också avsätta 7 % för innehållande.
 • Några aktiviteter i moduler: De gäller endast 1 % och inkluderar bland annat yrken som tillverkning av järn eller snickeri.
 • Skogsverksamhet: De tillämpar 2%
 • Jordbruksverksamhet och annan boskapsverksamhet: De tillämpar 2%
 • Yrken relaterade till gödningsverksamhet: De applicerar både fläsk och fågel och för dem är det 1%
 • Nya frilansare: För dem gäller 7% och de är personer som börjar sina första aktiviteter. Detta kommer att gälla för de kommande två skatteperioderna när du börjar som professionell.

Som du kan se behöver du inte vara artist för att dra nytta av att undanhålla ändringar. Du behöver bara som egen företagare tillhöra den ekonomiska verksamhet som vi har nämnt. Detta gör att du har större likviditet.