Förfaller skulder hos statskassan?

Vet om skulder hos statskassan föreskriva Det är väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad som skattebetalare. Även om alla anställda, egenföretagare och företag vill undvika problem med Skatteverken kan det också uppstå förseningar och obestånd.

Den goda nyheten är att skulder med Skattemyndigheter De kommer inte att vara eviga. Här är det viktigt att analysera några faktorer och förstå tid som behövs för ett recept. Är det möjligt att dina väntande betalningar annulleras?

 1. Hur släcker man en skuld hos statskassan?
 2. Vad är preskription av skulder hos statskassan?
 3. När förfaller en skuld hos statskassan?
 4. Avbrott av recept
 5. Vad händer när en skuld hos statskassan förfaller?
 6. När börjar preskriptionstiden för skulder hos statskassan att löpa?
 7. Konsekvenser av att ha skulder hos statskassan
 8. Andra tips om skulder hos statskassan

I den här artikeln kommer vi att ge dig guider så att du förstår vad förskrivningen av en skuld är och om du kan göra det med din skatter i Spanien. Detta gör att du kan skapa en plan för att fortsätta med dina projekt på ett ansvarsfullt sätt.

Hur släcker man en skuld hos statskassan?

Skuld hos statskassan

För att en skuld hos statskassan ska kunna utsläckas måste två scenarier beaktas:

 1. När betalning sker: Den släcks vid betalning av skulden av den som ansvarar för den, men även av Skatteverket när den skattskyldige har tagits i beslag.
 2. När de ordinerar: Här kan du förstå att skulder hos statskassan förfaller. Detta sker dock på tre sätt: ersättning med erkända skattelättnader, tillgodoräknad insolvens till betalningsskyldiga och skuldefterlåtelse, även kallad eftergift.

Vad är preskription av skulder hos statskassan?

Preskription av skulder hos statskassan är en av fsätt på vilka nämnda ansvar kan utsläckas. Detta sker när det går en tid då Skatteverket inte längre kan kräva den utestående utbetalningen från den skattskyldige.

Däremot kan Skatteverket initiera en process för att utmäta gäldenären och göra upp konton, men detta kan inte göras i all oändlighet. Det finns en period för detta alternativ, och om byrån inte initierar det, förfaller skulden.

När förfaller en skuld hos statskassan?

Nu när du vet ja skulder hos statskassan föreskriva, är det viktigt att ta hänsyn till tiderna för det ska ske. Enligt den allmänna skattelagen förekommer detta efter 4 år. När det väl sker kommer Skatteverket inte att kunna undanröja skulden genom beslag eller kräva den.

Vidare är det utrett att den skattskyldige inte kan begära eller få återbetalning om samma tid har gått. Dessa kan vara de som härrör från reglerna för varje skatt eller återbetalning av kostnaden för garantier.

Avbrott av recept

Beräknar skatter
Beräknar skatter

Förskrivningsavbrottet sker när Skatteverket genomför någon process och informerar gäldenären om det. Det kan dröja en tid efter att fyraårsperioden har börjat. Där är det vanligt att meddelas att likvidationen kommer att genomföras genom beslag av tillgångar.

Likaså skattebetalaren kan göra ett avbrott om du genomför någon likvidation eller självutvärdering. Och här är det viktigt att förstå att cykeln börjar igen och ytterligare en period på 4 år kommer att beaktas.

Det finns fall där skulden inte förfaller bara för att den avbryts och den skattskyldige betalar helt eller delvis.

Vad händer när en skuld hos statskassan förfaller?

Som vi sa tidigare, om den tidsperiod som fastställs i lagen (4 år) har passerat och förskrivningen inte har avbrutits, då skulden försvinner automatiskt. Varken Skatteverket har rätt att kräva likvidation och gäldenären är inte heller skyldig att göra det.

Om du till exempel har en skuld i statskassan sedan 2012, måste den ha släckts 2016 om du inte haft någon anmälan eller avbrott från myndigheten. Kom bara ihåg det, så länge det inte finns öppna processer, Du kan vara säker och det kommer inga framtida insamlingsåtgärder.

När börjar preskriptionstiden för skulder hos statskassan att löpa?

När man analyserar om skulder hos statskassan föreskriver, Perioderna och den exakta dagen den börjar måste ses över noggrant. Enligt artikel 67.1 i den allmänna skattelagen bestäms detta enligt lag. Vi förklarar det för dig nedan.

 • Om du vill göra anspråk på rätten till förlikning i tid: Enligt denna rätt börjar preskriptionstiden att räknas från dagen efter det att tidsfristen för att göra självtaxeringen gått ut.
 • Om du vill kräva reglerade eller självtaxerade skatteskulder: Här börjar räkningen från och med nästa dag då den skattskyldiges frivilliga betalning fastställs. Kravet på betalning till gemensamt ansvariga börjar dessutom en dag efter utgången av huvudansvarigs period.

Konsekvenser av att ha skulder hos statskassan

Pengar och egendom
Pengar och egendom

Den som inte har tillräckligt med pengar för att betala sina skulder förväntar sig att de förfaller. Men även om möjligheten finns hos statskassan händer det inte alltid och Det uppnås inte med alla fall.

Det är möjligt att kroppen initierar en exekutiv process mot skattebetalaren, och detta görs när den frivilliga betalningsperioden har passerat. Dessutom tillkommer ett påslag på skulden med start från 5 % till 20 %. Det ökar alltid med tiden.

I de flesta fall skickar statskassan meddelanden om betalningar som ska göras, eller om de åtgärder den kommer att vidta. Men när perioden väl har gått genomförs embargot som vi har nämnt i hela artikeln.

Andra tips om skulder hos statskassan

Avslutningsvis är det bra att komma ihåg det de bästa skulderna är de som undviks. Och även om skulder hos statskassan är preskriberade, kan du märka att det finns flera faktorer inblandade. Vi lämnar dig några tips som kan hjälpa dig som skattebetalare i Spanien.

 • Känn alltid till dina skatteplikter: Detta inkluderar att veta vilka skatter du måste betala, tidsfristerna för att lämna in deklarationer och betalningar, samt de möjliga avdrag och skatteförmåner som du kan ha rätt till.
 • Lämna in dina returer i tid: Du måste lämna in dina skattedeklarationer inom de tidsfrister som fastställts av statskassan. Detta hjälper dig att undvika påföljder för sen anmälan och upprätthålla en god relation med Skatteverket.
 • Gör betalningar i tid: Förutom att lämna in dina returer är det viktigt att göra motsvarande betalningar inom de fastställda tidsfristerna.
 • Håll korrekta och organiserade register: Håll ett detaljerat register över dina inkomster, utgifter och ekonomiska aktiviteter relaterade till dina skatter. Detta hjälper dig att uppfylla dina skatteplikter.
 • Svara på alla meddelanden från finansministeriet: Om du får ett meddelande eller en begäran från finansministeriet, ignorera det inte. Svara på eventuell kommunikation från Skatteverket.
 • Förhindra det som behövs: Du måste vara medveten om dina skatteplikter, föra korrekta register och få expertråd. Att ha den här typen av utestående skulder är aldrig bra, och du vet inte heller om din skuld någonsin kommer att försvinna.