Hur lång tid tar det för statskassan att återbetala 2023 års inkomst?

Det är dags att presentera Inkomstdeklaration 2023 – 2024 och återigen uppstår en återkommande fråga bland skattebetalarna:Hur lång tid tar det för statskassan att få inkomståterbäringen??

Om du vill reda ut eventuella tvivel om returtiderna som fastställts av Skattemyndigheterdet finns ett alternativ: kontrollera om din retur redan har granskats eller fortfarande väntar.

Därefter förklarar vi hur man konsulterar processen för avkastning av inkomst och hur lång tid det kan ta.

 1. Hur lång tid tar det för statskassan att återbetala inkomsten?
 2. Hur mycket tid har statskassan att betala?
 3. Vad händer om statskassan lämnar tillbaka inkomsten för sent?
 4. Hur kan jag kontrollera status för deklarationen av inkomstdeklarationen?

Hur lång tid tar det för statskassan att återbetala inkomsten?

När inkomstdeklarationen är negativ, Skattemyndigheter Det är vanligtvis ganska smidigt i återbetalningsprocessen.

Normalt sett lämna tillbaka av Skattemyndigheter Det tar inte mer än en månad att nå det bankkonto som du har angett i din dokumentation.

Denna period kan bli ännu kortare tack vare telematisk presentation av deklarationenvilket är fallet med utkast över Internetvilket avsevärt bidrar till att påskynda processen.

Ett viktigt steg för att undvika förseningar i processen är att verifiera alla uppgifter som ingår i utkastet och se till att de är 100 % korrekta.

Även om tidsfristen för att ta emot returen efter att ha lämnat in utkastet är vanligtvis en månaddenna tid är alltid ungefärlig.

Gällande lagstiftning slår fast att den maximala perioden som Skattemyndigheter måste göra returen bör inte överstiga sex månader. På så sätt får du motsvarande belopp innan årets slut.

Det är viktigt att nämna att om Skattemyndigheter överstiger denna sexmånadersperiod är den skyldig att som kompensation för förseningen inkludera dröjsmålsränta i återbetalningsbeloppet.

Hur mycket tid har statskassan att betala?

De Skatteverket har en maximal period på sex månader att göra returer av inkomstredovisning.

Denna period börjar räknas från den dag då tidsfrist för att lämna in deklarationerfrån vilken tidpunkt byrån har ansvaret för att genomföra en provisorisk likvidation.

Denna förlikning syftar till att bekräfta eller ändra det belopp som begärts av skattebetalaren för återbetalning.

Följaktligen är tidsfristen för Skattemyndigheter Gör dessa deklarationer, med tanke på den vanliga skattekalendern, som vanligtvis är den 30 december varje år.

Det kan dock finnas tillfällen då returen görs inte inom denna period av många anledningar.

Under sådana omständigheter finns det specifika åtgärder som skattebetalare kan vidta för att ta itu med och lösa situationen, för att säkerställa att de förstår sina rättigheter och möjliga åtgärder att vidta för att kräva den utestående återbetalningen.

Vad händer om statskassan lämnar tillbaka inkomsten för sent?

Ifall att Skattemyndigheter ådrar sig en försening av återbetalningen av inkomsten och de föreskrivna sex månaderna går utan att ha gjort återbetalningen, och förutsatt att förseningen inte beror på den skattskyldige, Skatteverket är skyldig att betala det belopp som följer av deklarationen av den Inkomstskattlägga till denna dröjsmålsränta.

Hastigheten på dessa räntan är satt till 4,0625 % per år på det totala beloppet som ska återbetalas.

Det är dock viktigt att notera att det finns vissa omständigheter under vilka Skatteverket tar inte ansvar för förseningen.

Detta inkluderar följande situationer:

 • När deklarationen inte har fyllts i korrekt.
 • Om all nödvändig dokumentation inte har tillhandahållits.
 • Om ett giltigt bankkonto inte har tillhandahållits för att göra överföringen.

I sådana scenarier, om förseningen i retur beror på en fel eller misstag vid inlämnandet av deklarationenskulle rätten att få dröjsmålsränta gå förlorad.

Denna förordning syftar till att säkerställa att båda Skattemyndigheter hur skattebetalarna fullgör sina respektive skyldigheter effektivt och korrekt, för att undvika onödiga förseningar i deklarationer.

Hur kan jag kontrollera status för deklarationen av inkomstdeklarationen?

För att kontrollera statusen för deklarationen av din inkomstdeklaration kan du följa följande detaljerade steg:

 1. Gå till länken som tillhandahålls: Gå in på Skatteverkets hemsida och leta efter alternativet ”Utkasts-/deklarationsbehandlingstjänster (WEB Inkomst)”.

 2. ID: För att komma åt systemet och kunna kontrollera status för din retur måste du identifiera dig. Du kan göra det på tre möjliga sätt:

  • Med certifikat eller elektroniskt ID: Om du har ett digitalt certifikat eller elektroniskt DNI kan du använda det för att komma åt säkert.
  • Med Cl@ve PIN: Ett annat alternativ är att använda Cl@ve PIN-systemet, en autentiseringsmetod som kombinerar användningen av en kod och en personlig PIN-kod.
  • Med hänvisning till utkastet/inkomstdeklarationen 2023: Om du inte har ovanstående kan du använda referensen till ditt utkast eller inkomstdeklaration för innevarande år.
 3. Kontrollera ”Bearbetningsstatus”: Väl inne, gå till avsnittet ”Bearbetningsstatus”, där du kan se aktuell status för din deklaration. Beroende på vilka åtgärder som utförs kan du stöta på något av följande meddelanden:

  • ”Ditt uttalande behandlas”: Indikerar att din retur fortfarande pågår.
  • ”Ditt uttalande kontrolleras”: Det innebär att Skatteverket genomför ytterligare verifikationer vid din deklaration.
  • ”Din deklaration har behandlats av skatteförvaltningsorganen och återbetalningen som du begärt beräknas i enlighet med”: Detta meddelande indikerar att din retur har granskats och godkänts och att den begärda returen har godkänts.
 4. Utgivningsdatum för retur: I händelse av att finansministeriet har genomfört de nödvändiga kontrollerna och fastställer att din deklaration är korrekt, kommer systemet att visa ett meddelande som anger det beräknade datumet då returen kommer att göras.

Fler nyheter relaterade till inkomstdeklarationen