Hur man simulerar 2023 års inkomstutkast

Skattebetalare av alla Spanien måste ställas till svars Skattemyndigheteri en Intäktskampanj 2024 som börjar den 3 april och pågår till 1 juli. Inför detta åtagande, simulera inkomstdeklarationen Det är något som är väsentligt för att undvika komplikationer och överraskningar vid tidpunkten för den formella presentationen.

På så sätt kan skattebetalarna veta det slutliga resultatet av sin deklaration med programmet. öppen webbinkomstsimulator 2023 – 2024simulatorn som Skatteverket har aktiverats på din webbplats. Hur man använder simulatorn och dess skillnader med ett suddgummi.

  1. Varför simulera inkomstdeklarationen?
  2. Hur man använder Open Web 2024 Inkomstsimulatorn
  3. Skillnader mellan en inkomstsimulering och ett utkast

Varför simulera inkomstdeklarationen?

De skatteåterbäring De har alltid stor komplexitet, det är därför skattebetalarna De brukar vända sig till redovisningsbyråer för att kunna organisera sig i denna fråga.

Att förutse att veta hur mycket som kommer att betalas är nyckeln för den organisationen, eftersom regeländringar alltid uppstår från ett år till ett annat som kan fastställa betalningar och hur man gör dem.

Har möjlighet till en simulering via telematik Det är ett högt värderat verktyg, och att göra det har ingen juridisk giltighet, så det kan göras utan åtaganden gentemot myndigheterna.

Vad du måste tänka på är att ett dokument kommer att genereras med ett format som är exakt samma som det inkomstredovisningdärför är det ett bra test för att bekräfta betalningen utan att ta risker.

Denna simulering är dock föremål för deadlines som måste ses över, så det är värt att känna till dem för att undvika problem, såväl som den praktiska driften av verktyget.

Simuleringarna utförs innan gränsen för telematiska presentationer passerar: in Spanien Denna period är mellan 11 april och 1 juli; Det vill säga, under denna period kan motsvarande ändringar göras.

De Skatteverket gör detta verktyg tillgängligt för skattebetalare för att effektivisera processer.

Hur man använder Open Web 2024 Inkomstsimulatorn

För att använda inkomstdeklarationssimulatormåste du utföra en rad steg – mycket enkla förresten – för att kunna slutföra det korrekt.

han Steg för steg För att slutföra detta är följande:

  1. Att använda inkomstsimulatorär det första steget att komma åt sidan för Skatteverket. I den webbsida öppna det första fönstret för att starta en ”Ny retur” eller ”Ladda” data från en tidigare sparad retur skapad med samma applikation.
  2. Nästa steg är Välj språk och ange fullständiga identifieringsuppgifter för skattebetalare. Denna information kommer inte att registreras. Om du har påbörjat en ny deklaration måste all data, personlig och ekonomisk, finnas med för att simulera resultatet.
  3. När steg två är klart når du Sammanfattning av resultat och du kan börja simulera deklarationen. På den här skärmen måste du fylla i alla uppgifter. Du kan komma åt de olika avsnitten i deklarationen från ”Deklarationssektioner” eller också genom att klicka på de numeriska länkarna bredvid varje begrepp. Från avsnittet ”Sökruta” kan du hitta delar av deklarationen efter antal rutor eller begrepp.
  4. Gjort och fyllas i allt ovanstående, först då kommer det att vara möjligt bekräfta simuleringen från knappen ”Validera”, som används för att upptäcka möjliga varningar och/eller fel.
  5. Resultatet kan kontrolleras genom att gå till sista sidan: ”Inkomst- eller returdokument”, eller i sammanfattning av uttalanden.

Det måste sägas att AEAT Inkomstsimulator gör det enkelt att skapa en PDF-fil med ”Förhandsgranskning” av deklarationsformuläret, även om denna fil inte är tillåten för officiell inlämning.

Skillnader mellan en inkomstsimulering och ett utkast

Det första att komma ihåg är att i inget fall simulera inkomstdeklaration Det motsvarar en presentation. Men dessutom är det inte så inte heller giltigt som utkast vilket i alla fall skulle kunna bekräftas och valideras automatiskt inom den elektroniska inlämningsperioden.

Det vill säga att inkomstsimulering Det är rent spekulativt och informativt till sin natur.

Simuleringen är också begränsad för användning i vissa situationer där man till exempel vid gemensam deklaration inte har möjlighet att redigera data. Därför kan endast konsultationer göras för denna typ av grupp.

Dessutom, och detta är viktigt inkomstdeklarationssimulator Den ger information för att göra anklagelser så det går att veta om du betalar mer på grund av en felaktig tolkning av Skatteverket. Så det skadar inte att ha denna information i förväg.