Intäkterna från snabbmatsföretag ökade med 10,9% förra året, enligt en rapport

Den totala försäljningen av Snabbmatsföretag i vårt land nådde en sammanlagd omsättning på 5,33 miljarder euro förra året, 10,9 % mer än 2022, tack vare den starka tillväxten av hamburgerrestauranger. Åtminstone enligt studien Snabbmat och leverans, utarbetad av Informa DBK sektorobservatorium.

Den ihållande ökningen av begäran om matbeställningar för avhämtning och hemleverans, ökningen av priserna som registrerats av denna typ av restaurang och överträffandet av konsumtionsnivåerna inom själva anläggningarna, före pandemin, är de tre faktorer som experter påpekar som huvudsakligen ansvarig för denna högkonjunktur, vilket har tillåtit Sektorns omsättning översteg den för två år sedan (2021) med 27 %.

Hemleverans står redan för en fjärdedel av den totala organiserade restaurangverksamheten

Genom faktureringskanaler, direktförsäljning vid disken, Oavsett om dessa var för konsumtion inne i lokalen eller för att ta bort från den, genererade en affärsvolym på 3 930 miljoner euro (+11,6%). Medan hemleveranstjänsten dämpade sin tillväxt något (+8,9 %) till 1 400 miljoner euro, som redan står för en fjärdedel (26 %) av den totala verksamheten inom detta segment av organiserad catering.

Specifikt, efter typ av anläggning, Segmentet för hamburgerrestauranger växte med 12,4 % och nådde en omsättning på 3 175 miljoner euro, nästan 60 % av den totala snabbmatsverksamheten. Medan pizzerior redovisade intäkter på 840 miljoner euro och smörgåsbutiker 545 miljoner; vilket motsvarar ökningar på 7 % respektive 4,8 %.

Omsättningsmässigt stod stora franchise-kedjor för 74,5 % av marknaden

Efter flera år med marknadstillväxt på mer än 10 %, De ansvariga för studien förutspår att det under de kommande åren kan finnas en viss trend mot inbromsning, i ett sammanhang av svag privat konsumtion och prisbegränsning.

Samtidigt fortsatte vikten av organiserade snabbserveringar att öka förra året med tillväxt i deras etableringar, upp till nå 5 820 butiker snabbmat i slutet av 2023.

En annan höjdpunkt i DBK-rapporten visar att sektorn ”uppvisar en hög grad av koncentration kring ett litet antal stora franchise-kedjor, som har ett stort antal butiker, ägda av egenföretagare, spridda över hela den spanska geografin.” På så sätt samlade de fem bästa kedjorna utifrån antalet butiker år 2023 drygt 50 % av det totala utbudet av etableringar, medan de sett till omsättning stod för 74,5 % av den totala marknaden.