Kan egenföretagare ha en lönelista?

Det finns många egenföretagare som undrar om en person kan ha en lönelista. autonom. Och sanningen är att det finns fall där det är möjligt, så länge du vet hur. fastställa och motivera din lön.

I den här artikeln belyser vi driften av löner i regimen för egenföretagare och stegen du måste följa om du är administratör för ett företag.

 1. Kan en egenföretagare ha en lönelista?
 2. Vilka egenföretagare kan ha en lönelista?
 3. När kan en egenföretagare ha en lönelista
 4. Hur motiverar du din löneutbetalning som egen företagare
 5. Steg för att förbereda lönelistan för en egenföretagare i ett företag

Kan en egenföretagare ha en lönelista?

För en autonom Att veta att du kan tjäna en fast summa pengar varje månad kan ge dig inkomststabilitet liknande den för en anställd arbetare.

Och i denna mening är det värt att notera att du kan ha löner varelse autonom. Men att ha en lönelista är inte möjligt i alla fall, eftersom egenföretagare inte är likadana och inte heller är dedikerade till samma verksamhet.

Vilka egenföretagare kan ha en lönelista?

A autonom kan ha en lönermen endast i vissa fall, beroende på vilken typ av egenföretagare det är fråga om:

 • Individuell egenföretagare. Det handlar om den ena arbetar för sitt eget företagdärav existerar inte för denna formell löneräkningmen egenföretagaren avsätter en del av sin inkomst för att täcka sina personliga utgifter. För att fastställa en månadslön måste inkomsterna och utgifterna relaterade till verksamheten beräknas.
 • Individuell egenföretagare men arbetar för andra. I dessa fall egenföretagare kombinera sin egen verksamhet med egenföretagare. Detta gör att du kan ha regelbunden inkomst. De kan då få en företagets löner som de arbetar för, förutom inkomst som du genererar med din verksamhet och aktivitet.
 • Företag autonom. I denna typ av egenföretagare är de registrerad i den särskilda ordningen för egenföretagare (RETA) men som har bildat ett kommersiellt företag. För dessa fall varierar möjligheten att ha en lönelista beroende på följande omständigheter:
  • Egen företagare delägare i företaget som tillhandahåller professionella tjänster. I dessa fall utfärdas inte en lönelista utan snarare en faktura för de tjänster som tillhandahålls.
  • Egen företagare som bedriver icke yrkesmässig verksamhet. I dessa fall kan du ha en lönelista. Men lönsamheten i att utfärda en lönelista för en företagare som är egenföretagare beror på flera faktorer, såsom deras roll och aktivitet i företaget. Det är alltid tillrådligt att rådgöra med en expert för att undvika eventuella påföljder från statskassan och juridiska problem.

När kan en egenföretagare ha en lönelista

A autonom burk ge dig själv en lön utöver de skattekonsekvenser som måste följas.

Det bör nämnas att Detta har inga skattekonsekvenser. direkt, med hänsyn till att alla inkomster måste beskattas, så det är alltid tillrådligt för bättre organisation och visualisering att ha Nettoinkomst efter betalningar och utgifter.

han lön kan bestämmas genom att beakta följande:

 • Identifiera fasta utgifter. Det handlar om att få alla fasta utgifter relaterade till den bedrivna verksamheten redovisade. Det kan vara offerter, transport, hyra av lokaler, fakturor, bland andra vanliga utgifter.
 • Pengar. Det är tillrådligt att upprätta en avsättning av medel för inköp av material som är nödvändigt för den aktivitet som utförs.
 • Fast och tillfällig inkomst. Det är nyckeln att utvärdera fasta och sporadisk inkomst, med hänsyn till en konservativ uppskattning och en optimistisk sådan. Det rekommenderas att fastställa en mellanliggande punkt som beräknad inkomst.

När dessa utgifter dras av får vi Tillgänglig kvantitet för egenföretagare, som kommer att bli månadslön.

Hur motiverar du din löneutbetalning som egen företagare

För rättfärdiga de lön som egen företagare Det kan fastställas internt utan skatteeffekter, eftersom du alltid ska betala skatt på alla inkomster och inte bara på den avsatta lönen.

Om det är nödvändigt att motivera löneinkomst när man frågar efter en lån antingen köpa ett hemDet kan till exempel göras på följande sätt.

 • Lämna inkomstdeklarationen.
 • Presentera Modell 130 i vilket återspeglas personlig inkomstskatt självtaxering kvartals.
 • Inbetalningar av egenföretagaravgiften.

På så sätt kan det motiveras med endast presentera nämnda dokumentation stödjande av inkomst som de har.

Steg för att förbereda lönelistan för en egenföretagare i ett företag

När man försöker utveckla egenföretagare lönelista som också håller administratörsbefattning i en kommersiella samhälletmåste avsnitten som beskrivs nedan inkluderas.

 • Arbetardata. Du måste informera fullständiga namnNIF, hemadress och personnummer.
 • Företagsdata. I detta objekt är det nödvändigt att detaljera företagets namn, adressen, NIF och socialavgiftskontokoden.
 • Periodiseringar. Du måste presentera inkomst som är tilldelade till egen företagare administratör i begreppet lön. Ange grundlön, tillägg eller annan inkomst relaterade till den aktivitet du utför, plus övertid och om det finns några bonusar.
 • Personlig inkomstskatt. Denna retention ändras beroende årtionde egen företagare administratör. Variationen är enligt gällande skatteregler, inkomst och arbetarens befattningskategori.
 • Avdrag. För en egen företagare administratör som citerar i Särskild ordning för egenföretagare (RETA), gäller inte avdrag på lönelistan eftersom villkoren skiljer sig från de för a tjänsteman.