Kanarieöarna anslår 1,8 miljoner euro mer i stöd till egenföretagare som drabbats av vulkanen La Palma

Kanarieöarnas regering har börjat göra betalningar till egenföretagare och småföretag som drabbades av vulkanutbrottet La Palma. Uppmaningen om direkta subventioner är begåvad med mer än 1,8 miljoner euro att stödja alla företagare som fick lägga ner sin verksamhet för mer än tre år sedan så att kan få ett projekt på rätt spår igen.

Ministeriet för ekonomi, industri, handel och egenföretagare vid Kanarieöarnas regering, genom generaldirektoratet för ekonomisk främjande och diversifiering, publicerad i måndags i Kanarieöarnas officiella tidning den resolution genom vilken betala nödhjälp till företag och egenföretagare påverkas av vulkanutbrottet Cumbre Vieja den 19 september 2021 i La Palma motsvarande sista kvartalet 2023.

Regeringens vicepresident och rådgivare för ekonomi, industri och egenföretagare, Manuel Domínguez, påminde om att detta program, vars resolution just har publicerats i BOCär en del av det åtagande som förvärvats med palmeros och har som mål stödja de företag som har varit tvungna att lägga ner sina verksamheter.

Hjälp så att de som drabbas kan uppfinna sig själva på nytt och kunna börja om

Som förklarat av ministeriet kommer stödet som kommer att betalas ut att gå till affärsmän som tvingades ”stänga sin verksamhet efter vulkanens utbrott.” med tanken att de uppfinner sig själva och fortsätter att göra.”

Denna subvention ingår i jourtelefonerna vulkanen La Palma Islandmed en statlig karaktär, och är avsedda att mildra de ekonomiska skadorna för små och medelstora företag och egenföretagare på ön La Palma som härrör från förlamning av aktivitet.

Subventioner på 9,3 miljoner euro har redan beviljats

Denna utlysning har en budget på 1,8 miljoner euro och motsvarar fjärde kvartalet förra året. Hittills har stöd till ett värde av 9,3 miljoner beviljats, vilket innebär att de utbetalningar som motsvarar budgetåret 2023 är klara.

Ministeriet för ekonomi, industri, handel och egenföretagare förskotterade betalningarna motsvarande andra och tredje kvartalen 2023, totalt fem miljoner euro. I slutet av förra året betalade staten ut fem miljoner för att täcka utbetalningen av stöd motsvarande sista kvartalet 2023, samt kostnaden för skador från föregående månader.

Dessa hjälpmedel läggs även till programmet La Palma är aktiverad, begåvad med fem miljoner euro och avsedd för de företag och egenföretagare på ön som vill starta en ny ekonomisk verksamhet eller modernisera och/eller utöka den befintliga.