Korrigerande fakturor: vad är de och hur man använder dem?

För alla egenföretagare och även små och medelstora företag Det är av stor vikt att behålla din situation revisor. Därför att veta vad de är och hur man använder dem korrigerande fakturor Det är en av nyckeldata för att undvika att göra misstag när man står inför Skattemyndigheter.

Detta är ett av de vanligaste tvivelna bland proffs och små eller medelstora företagdet är därför vi i denna artikel föreslår att vi går in i detalj på denna fråga.

 1. Vad är en korrigeringsfaktura
 2. När man ska utfärda en korrigeringsfaktura
 3. Hur man gör en korrigeringsfaktura
 4. Det finns en deadline för att utfärda korrigerande fakturor

Detta dokument tillåter korrigera den ursprungliga fakturan utfärdas vid behov, såsom när det har förberetts med felaktiga uppgifter.

Vad är en korrigeringsfaktura

A korrigerande faktura det är en redovisningsdokument som används när originalfakturan behöver kvalificeras eller modifieras. Detta tjänar till spara fel eller utelämnandenmed hänsyn till att en faktura inte kan ändras när den väl har utfärdats.

Men i de flesta fall korrigerande fakturor utfärdas för att göra en korrektion fel i fakturadata såsom nummer, orsak eller företagsnamn på mottagaren eller utfärdaren, serienummer; namn, även för att rätta fel om NIF antingen CIF och till och med att korrigera adressen till någon av parterna och till och med beskrivningen av verksamheten.

Den kan också användas för att reflektera ett rförhandling av villkori allmänhet, såsom sänkning av pris, leveransdatum, rättelse av ett skattefel eller återkräva moms betalat för en obetald faktura.

När man ska utfärda en korrigeringsfaktura

Det finns olika skäl till varför en rättelsefaktura kan utfärdas. Men de vanligaste är följande.

 • Fel i yrkesuppgifterna på fakturan.
 • Fel i förhållande till beräkningen av de exponerade beloppen.
 • Avsaknad av relevant information i dokumentet.
 • Momssats eller felaktigt beräknad avgift.

För att ändra beloppet är det viktigt att göra det inom fyra år från intjänandedatum. I detta avseende är det viktigt att veta att korrigeringsfakturan uteslutande kommer att innehålla beloppet för ändringen, vilket kan vara positiv eller negativ.

I dessa fall är båda fakturorna, det vill säga den ursprungliga och den korrigerande, bokföringsmässigt giltiga.

En korrigeringsfaktura kan också utfärdas med alla korrekta uppgifter. I dessa fall kommer det att förstås att korrigeringsfakturan ersätter originaletavbryter den.

Det är också möjligt rätta flera fakturor på en enda faktura av denna typ. Detta kan göras så länge alla fakturor som du vill korrigera är identifierade.

Hur man gör en korrigeringsfaktura

Angående hur man gör en korrigeringsfaktura korrekt måste följande villkor beaktas, väsentliga för att kunna utfärda detta dokument korrekt.

 • Den måste helt innehålla identifierande data av fakturan som den korrigerar.
 • Alla allmänt innehåll av en korrigeringsfaktura motsvarar innehållet i en vanlig faktura. Dessa finns upptagna i 6 och 7 §§ i faktureringsförordningen.
 • Eventuell korrigeringsfaktura Det bör endast göras i de angivna fallen ovan och som är de som ingår i §§ 1) och 2) i artikel 15 i faktureringsförordningen.

För när det gäller utfärda en korrigeringsfaktura av en förenklad fakturadå måste den utfärdas med samma innehåll som nämnda förenklade faktura.

Det finns en deadline för att utfärda korrigerande fakturor

I relation med angiven period att utfärda korrigerande fakturorsamma som fastställs av gällande bestämmelser och uttrycker att det ska genomföras ”så snart som den som är skyldig att utfärda den var medveten av omständigheter” som kräver dess utfärdande.

Så länge som fyra år har inte gått från den tidpunkt då den berörda skatten ackumulerades.