Nästan 600 000 skattedeklarationer för egenföretagare lämnades in efter deadline...

Egenföretagare betalade förra året nästan 600 000 sena skattedeklarationer men frivilligt – utan föregående krav från Skatteverket – enligt den rapport som utvärderar effekterna av lagen mot skattefusk som regeringen nyligen skickade till Bryssel. Detta dokument syftar till att spåra alla åtgärder som godkändes 2021 för att minska skatteöverträdelser och öka efterlevnaden av skyldigheter med finansministeriet bland företag.

En av stjärnåtgärderna inom lag 11/2021 var skapandet av en ny ordning som minskar tilläggsavgifterna för att lämna in deklarationer för sents och en annan som ökar sänkningarna av påföljder för snabb betalning. Med denna regel i kraft, i tre år, påföljden för att presentera vissa skatter som Moms eller personlig inkomstskatt efter tidsfristen Det är 1 %vartill läggs ytterligare 1 % för varje månads försening.

Fram till det ögonblicketde egenföretagare som missade tidsfristen när de lämnade in sina deklarationer fick betala utöver sin skatt, 5 % tillägg på det belopp som betalades till dem under de första tre månaderna; a 10 % mellan den tredje och sjätte månaden och 15 % från den sjätte till den tolfte. Det betyder att de under de första fem månaderna alltid betalade 5 %, så straffavgiften var densamma om de till exempel betalade sin momsdeklaration fyra dagar efter lagstadgad tidsfrist eller fem månader senare.

På tre år har sena företagsdeklarationer ökat med nästan 30 %

Enligt det utvärderingsdokument som regeringen utarbetade i januari, de olika expertorganisationerna – FIDE Foundation och Tax and Competitiveness Foundation. samt den spanska föreningen för skatterådgivare- De värderar positivt effekterna av sänkningen av tilläggsavgifterna.

Denna åtgärd består i att minska det tillägg som skattskyldiga måste ta på sig vid inlämnande av skatt efter tidsfristen. så länge det är utan statskassan krav det skulle finnas frivilliga deklarationer har ökat de senaste åren efter deadline.

Sålunda säger regeringens utvärderingsrapport att ”för att bedöma effektiviteten av denna åtgärd kan det bl.a. förbättringen, eller inte, i frivillig efterlevnad kan verifieras: ”antal självutvärderingar som presenterats sent och spontant (utan begäran, provisorisk likvidation, protokoll etc.) med resultat som ska föras in”.

Om uppgifterna (antal filer och mängd) som erhållits under två perioder jämförs, mellan 1 januari 2019 och 5 november 2019 och 1 januari 2023 och 5 november 2023, ”noteras det att ”en förbättring erhålls både i antalet presenterade självskattningar och deras belopp”.

Som kan ses på skärmdumpen nedan, medan Under 2019 lämnades endast 451 695 frivilligt in för sent självutvärderingar på drygt 538 miljoner euro, År 2023 gjordes totalt 578 122 deklarationer till ett belopp av nästan 748 miljoner euro. Detta innebär en ökning med nästan 30% i presentationen av denna typ av självbedömningar.

Källa: Finansdepartementet

Hur mycket betalar egenföretagare 2024 för att betala sin skatt för sent?

Sedan lagen om bedrägeribekämpning trädde i kraft 2021, egenföretagare De betalar endast en avgift på 1 % på beloppet av sina självutvärderingar varje månad att förseningen med att skicka in dessa skatter, så länge det är frivilligt. Det vill säga utan meddelanden eller krav av något slag från statskassan.

Fram till genomförandet av lag 11/2021, av den 9 juli, om åtgärder för att förebygga och bekämpa skattebedrägerier, fick egenföretagare som lämnade in sina deklarationer för sent betala ett tillägg som var kvartalsvis och varierade enligt följande: sätt:

  • När det var mellan en och tre månader försenat betalades 5 % av beloppet.
  • När mellan tre och sex månader var försenade betalades 10 % av beloppet.
  • När de var mellan sex och 12 månader försenade betalades 15 % av beloppet.
  • När mer än ett år gick betalades 20 % av beloppet.

Dock med de nya reglerna Påföljder för att betala för sent är mycket lägreeftersom en avgift på 1 % tas ut för varje månads försening.

För att förtydliga bytet mellan det tidigare och det nya tilläggssystemet skulle följande exempel kunna ges: egenföretagare ska uppvisa blankett 303 angående moms den 20 april. Låt oss föreställa oss att ett proffs glömmer och presenterar det den 20 juni. Det är två månader försenat, därför blir påslaget du måste betala nu 2%. Medan med det tidigare systemet skulle jag ha fått betala 5%.

Det bör noteras att om självdeklarationen eller deklarationen (moms, personskatt, företag…) görs efter det att 12 månader har förflutit från löptidens utgång, blir tillägget femton%. Det är den maximala tilläggsprocenten som kan tillämpas. Enligt experter är effekten av fördelarna med det nya systemet tydligare när det belopp de måste returnera är större. Att betala 2 % på 100 euro är inte detsamma som att betala 2 % på 1 000 euro. Med högre siffror är fördelarna med det nya systemet mer märkbara.