Regeringen kommer att lansera ett stöd på 12 000 euro så att småföretag kan få råd om cybersäkerhet

Regeringen har aviserat skapandet av ett nytt hjälpprogram, kallat ”Kit Consulting”, med vilket den syftar till att små och medelstora företag ska få råd och utbildning inom områden som cybersäkerhet eller artificiell intelligens. Specifik, Företag med mellan 10 och 50 anställda kan begära en bonus på 12 000 euro som, liksom i fallet med Digital Kit, kommer att vara avsett till de ombud som ska utföra rådgivningstjänsterna.

”Kit Consulting”-programmet kommer att tilldelas 300 miljoner euro och, som rapporterats av Europa Press, Den kommer att finnas tillgänglig från mitten av junienligt regeringens prognoser. Hur mycket stöd varje små och medelstora företag kan få beror på antalet anställda och kommer att materialiseras i en ”digital rådgivningsbonus” på 12 000, 18 000 eller 24 000 euro.

Liksom med Digital Kit, stödmottagande små och medelstora företag De måste använda bonusen som beviljas i en eller flera av de tio tillgängliga tjänsterna. I detta fall relaterat till rådgivning inom bland annat artificiell intelligens, cybersäkerhet, dataanalys eller digital försäljning.

Verkställande direktören hoppas att ”Consulting Kit” nå minst 15 000 företag och i mitten av juni Små och medelstora företag kan börja ansöka om stöd. Och, som är fallet med Digital Kit, kommer stödet att hanteras av Red.es, en enhet knuten till ministeriet för digital transformation och offentlig service.

Stödet är avsett för företag med fler än tio anställda

I det här fallet är stödet avsett för alla företag med fler än tio anställda, som kommer att ha tillgång till en bonus på 12 000 euro, som kommer att öka i takt med att antalet anställda växer. Det kommer alltså att uppgå till 18 000 euro för medelstora företag med mellan 50 och 100 anställda och upp till 24 000 för de med mellan 100 och 250 anställda.

Dessutom kommer andra krav för att få tillgång till stöd vara följande:

  • Ha skattemässigt hemvist på spanskt territorium och betraktas som ett litet eller medelstort företag.
  • Sökande måste vara registrerade i folkräkningen för affärsmän, yrkesverksamma och innehavare av den statliga skatteförvaltningen (AEAT).
  • Inte betraktas som företag i kris och vara uppdaterad med skatte- och socialförsäkringsförpliktelser.

På samma sätt, för att begära detta nya stöd – enligt regeringen från mitten av juni – kommer små och medelstora företag att ha en automatiserat bearbetningssystem, ”i syfte att minska den byråkratiska bördan och förkorta koncessionsperioderna.”