Regeringen lanserar ett nytt stöd med europeiska medel för företag att digitalisera sina databaser

Ordern som lanserar nytt bistånd inom ramen för nästa generations europeiska fonder har nyligen godkänts. Detta är ett stöd för att digitalisera företag inom ”strategiska sektorer” såsom handel, jordbrukslivsmedel eller industri, -även om vilken annan sektor som helst kan begära dem-, genom innovation och förbättring av sina databaser genom projektutveckling.

Som ministeriet för digital transformation och public service påpekar är användningsfallen verkliga tillämpningar av datautrymmendet vill säga av ”teknologier för att dela och bearbeta data, för att uppnå ett företags affärsmål”.

Enligt Datakontoret tjänar ”datautrymmen till förbättra efterfrågangenom att ge en bättre förståelse för konsumtionsmönsterunderlättar planering mer exakt och effektiv produktion, lagerhantering eller distribution”. Således förbättrar datautrymmen produktivitet och konkurrenskraft, genom att optimera identifieringen av möjligheter och eliminera brister, och ”kvaliteten och mervärdet av deras tjänster, både för slutkunder och bland organisationerna själva.”

Stödet möjliggör delfinansiering av dessa projekt med ett minimibelopp på 300 000 euro

Dessa anslag är en del av programmet ”Sektoriella datautrymmen”, i planen för återhämtning, transformation och motståndskraft, som finansieras genom återhämtnings- och motståndsmekanismen (MRR).

Deras mål är att genom finansiering i form av subventioner uppmuntra skapandet av projekt där datautrymmen lanserassom kan användas av företag i ”strategiska sektorer av ekonomin”, med en budget på 110 miljoner euro.

Stödet, enligt a konkurrenskommer de att nå Minsta bidrag på 300 000 euroär det maximala belopp som kan beviljas per begäran fem miljoner euro.

Företag kan hitta mer information om att skapa datautrymmen på följande länk.

Företag inom strategiska sektorer som handel, agro-livsmedel eller industri kan gynnas.

Det stöd som beviljas inom ramen för denna ansökningsomgång kommer delvis att subventionera utvecklingen av datautrymmen i företag inom sektorer som följande: jordbruksmat, hållbar rörlighet, handel, industri, social ekonomi, även om det inkluderar ”alla andra sektorer, med undantag för turism.”

Enligt reglerna finns bland de enheter som dessa subventioner riktar sig till pymes -enheter med egen juridisk person-, med skatterättslig hemvist i EU och etablering på spanskt territorium, som bedriva ekonomisk verksamhet.

Intresserade stödmottagande företag eller företag måste ”presentera ett enskilt projekt, tekniskt genomförbart och ekonomiskt hållbart”, att utnyttja användningsfallet i verkliga affärer.

Enligt ministeriet kommer stödutbetalningar att göras i förskott när ansökningarna har lösts, ”efter att garantier har lämnats -bankgaranti-”, och projekten måste slutföra dess genomförande före den 31 december 2025.

Små företag kommer att kunna subventionera upp till 60 % av projekten

Beroende på typ av verksamhet kommer de maximala stödberättigande beloppen för projekten att vara följande:

 • För småföretag: upp till 60 % av den stödberättigande kostnaden för projektet.
 • För medelstora företag: upp till 50% av den stödberättigande kostnaden för projektet.
 • För stora företag: upp till 40 % av den stödberättigande kostnaden för projektet.

Vilka är de stödberättigande kostnaderna för dessa företag?

Enligt regleringsgrunderna är stödberättigande utgifter De kommer att vara de som motsvarar följande kategorier:

 • Personutgifterl, vilket inkluderar både egen personal som är dedikerad till projektet, samt egenföretagare som är delägare i företaget eller ekonomiskt beroende egenföretagare.
 • Kostnader för instrument och lagermaterial, i den omfattning och under den tid den används för projektet. Inom denna kategori finns följande element:
  • Amortering av hård- eller mjukvaruutrustning under projektens genomförandeperiod.
  • Finansiell leasing av utrustning.
 • Avtalsutredningskostnader, teknisk kunskap och patentbland vilka är följande element:
  • Underentreprenad av tjänster till tredje part för att helt eller delvis utföra verksamhet som utgör föremålet för subventionen, såsom konsulttjänster, mjukvaruutveckling, projektkontor m.m. Entreprenad av dessa utgifter (såsom infrastruktur, plattform eller programvara som utgifter av typen tjänster) som stödmottagaren måste ådra sig för att utföra den subventionerade verksamheten på egen hand ligger utanför detta koncept.
  • Patent.
 • Ytterligare omkostnader härrör direkt från projektetbland vilka är:
  • Indirekta kostnader, som är sådana som ingår i projektkostnaderna, men som på grund av sin karaktär inte kan hänföras direkt då de inte kan individualiseras. Indirekta kostnader blir 15 procent av projektets personalkostnader.
  • Utbildningskostnader.
 • Övriga driftskostnader, inklusive material-, leverans- och produktkostnader liknande som härrör direkt från projektaktiviteten, som bland annat överväger:
  • Molninfrastrukturtjänster dedikerade till projektet (hosting, Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, kommunikationstjänster).
  • Uthyrning och underhåll av programvara.

Hur kommer de företagsprojekt som kommer att vara berättigade till bidrag att väljas ut?

För urvalet av projekt kommer en rad kriterier att bedömas. i följande kategorier:

 • Teknisk lösning av datautrymme.
 • Ekosystem av deltagare (antal, egenskaper och representativitet för deltagare, affärsmodell och hållbarhet, styrningssystem för datarymd,…)
 • Fullständighet och kvalitet i definitionen av projektet och budgeten associerad
 • Sociala kriterier: skapande av arbetstillfällen, främjande av kvinnlig sysselsättning.
 • Erfarenhet av förmånstagarna.

Dessutom kommer processen för att välja ut de projekt som startar företagen ta hänsyn till att stödet ”delas ut balanserat sätt”mellan de olika sektorerna.