TalentA-programmet kommer att dela ut 8 000 euro till tre projekt av kvinnor som är egenföretagare i...

De senaste uppgifterna från Agrarian Census publicerad av National Institute of Statistics (INE) visar att i Spanien Endast 28,9 % av jordbruks- och boskapsprojekten har egenföretagare kvinnor vid rodret. Detta är en siffra som visar det ojämlika företagandet, fördelat på kön, i primärsektorn.

För att uppmuntra integrationen av kvinnor har TalentA-programmet, som främjas av Federation of Rural Women’s Associations (FADEMUR), lanserat en ny utlysning för sina utmärkelser. Vid detta tillfälle, kommer att dela ut 8 000 euro till de tre bästa entreprenörsprojekten som leds av kvinnor som är egenföretagare. Dessutom får finalisterna ett stöd på 1 000 euro.

Således kommer egenföretagare som har ett affärsprojekt relaterat till jordbruks- och boskapssektorn att kunna lämna in sina ansökningar fram till den 31 januari, via hemsidan www.programatalenta.essamt ställ eventuella frågor via e-post: (e-postskyddad).

FADEMUR kommer att tillkännage vinnarna den 8 mars, internationella kvinnodagen

I år har de organiserande enheterna, Corteva Agriscience och FADEMUR, beslutat att förstärka sitt engagemang för att fira femårsjubileet i Spanien, och utöka den ekonomiska anslag som de belönar utvalda projekt med. På så sätt kommer vinnaren att fortsätta ha 8 000 euro som finansieringshävstång för utvecklingen av sitt projekt och Finalisterna får för första gången 1 000 euro för sina respektive projekt.

Dessutom ”kommer alla att få tillgång till utbildning och råd från yrkesverksamma inom sektorn, en spridnings- och synlighetskampanj”, förklarade FADEMUR.

Detta initiativ lanserades i Spanien 2019. Sedan dess har det lyckats stärka mer än 1 500 kvinnor i de nio länder som programmet redan har utvidgats till.

Corteva Agriscience och FADEMUR kommer att tillkännage de prisbelönta projekten inom ramen för den 8 mars 2024ett nyckelögonblick inramat i firandet av internationella kvinnodagen.

20 % av kvinnorna som bor på landsbygden har startat ett företag

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden i Spanien kommer att påskynda den ekonomiska utvecklingen i avfolkade områden på det nationella territoriet. Detta framgår tydligt av rapporten ”Rural Entrepreneurs in Spain”, som utarbetats av Spanish Entrepreneurship Observatory (GEM), som har samarbete med ENISA och stöd från ministeriet för industri, handel och turism. Enligt studien är 20 % av kvinnorna i lantliga miljöer mellan 18 och 64 år De är fördjupade i några av faserna i entreprenörsprocessen.

”Traditionellt har landsbygdsområden presenterat särdrag som har betingat kvinnors roll. Trots att de varit familjeförsörjare har många varit ojämlika när det gäller ägande av tillgångar, förvaltning eller beslutsfattande. Vikten av entreprenöriella kvinnor ligger i deras förmåga att skapa sysselsättning och välstånd påverkar socialt och miljömässigt på dess territorium”, sa ordföranden för GEM-observatoriet i Castilla y León, Nuria González.