Egenföretagare kan nu konsultera de uppgifter som statskassan har om dem innan de tjänar

Skatteverket öppnade för några dagar sedan tidsfrist för de egenföretagare som har tillstånd av finansministeriet att personligen lämna in sin inkomstdeklaration. För att göra detta kommer det att vara nödvändigt att begära utnämning via telefon, online eller via denna organisations app.

Det har gått nästan två månader sedan tidsfristen för att lämna in inkomstdeklarationen öppnade och många egenföretagare har redan fyllt i sina deklarationer elektroniskt. Vissa egenföretagare föredrar dock att utföra detta förfarande personligen, antingen för bekvämlighets skull eller på grund av svårigheter att använda ny teknik.

Skatteverket kommer som varje år att fortsätta tillhandahålla sina traditionella skattebetalartjänster under detta år så att en tekniker kan ge dem råd vid upprättandet av deklarationen. Detta kan göras per telefon, genom planen ”Vi ringer dig” eller personligen på finanskontoret.

Som nämnts av Social Security i tidningen som bär dess namn, begäran om förordnande för att personligen uppvisa skattedeklarationen för räkenskapsåret 2023 började den 29 maj och möten ansikte mot ansiktetidigare arrangerad, börjar den 3 juni.

Vilka egenföretagare kan begära ett möte för att förbereda INKOMSTER personligen?

Av rent praktiska och organisatoriska skäl med förvaltningen, De enda egenföretagare som kan presentera INKOMSTER personligen – och per telefon – är de som betalar skatt inom det objektiva skattningssystemetvanligen kallat moduluppskattningssystem.

Detta beror på den stora byråkratiska börda som andra anställda arbetare bär, varför det skulle vara en praktiskt taget oöverkomlig uppgift med de beskrivna medlen. Och det är främst av den anledningen som Skatteverket endast öppnar telefon- och personliga kanaler, vad gäller inkomstdeklarationer, för dem som betalar skatt i moduler.

H2 Krav som egenföretagare ska uppfylla för att personligen uppvisa INKOMSTdeklarationen

Det grundläggande kravet som alla arbetstagare som vill redovisa sin skatt på något skattekontor måste uppfylla är att tillhör modulsystemet eller objektiv uppskattning men dessutom måste de uppfylla vissa obligatoriska krav såsom:

 • Inte ha arbetsinkomst som är större än 65 000 euro eller inkomst av lös kapital över 15 000.
 • Inte ha förvärvat mer än två överföringar av tillgångar (inte räknar arv eller donation).
 • Inte ha hyrt mer än två fastigheter inte heller ha mer än två gällande hyreskontrakt.

Dokumentation krävs vid inlämning av skattedeklaration

Förutom att tidigare ha begärt en tid – ett oundvikligt förfarande för att personligen presentera förklaringen – är det Det är obligatoriskt för varje skattskyldig och egen företagare att ha med sig dokumentation om sin personliga situation och i alla fall:

 • ID original av innehavaren som närvarar vid mötet och en fotokopia av DNI av alla som förekommer i deklarationen.
 • siffra GICK bankkonto.
 • De matrikelhänvisningars av alla fastigheter de äger eller där de bor för uthyrning eller under andra omständigheter (mottagande av IBI).
 • Tillstånd undertecknad av andra deklaranter och deras fotokopia av DNI (medlemmar i familjeenheten eller tredje part) för att göra, och i förekommande fall presentera, förklaringen för egenföretagarens räkning.
 • Några bevis som skulle kunna ge rätt till regionala avdrag eller andra skatteförmåner.

Dessutom måste du skicka in ytterligare dokumentation om någon inkomst har erhållits från inkomst av arbete, av lös- eller fastighetskapital, från vinster och förluster från överlåtelse av hemvist eller andra tillgångar samt från priser, subventioner och liknande och dessa inte framgår av skatteuppgifterna. .

I den här länken På Skatteverkets hemsida kan du komma åt alla uppgifter och handlingar som du behöver ta med till mötet för att korrekt upprätta deklarationen.

Hur begär man ett möte för att göra INTÄKTEN personligen?

Begäran om förordnande för personlig deklaration har funnits sedan tidigare 29 maj till 28 juni och det kan göras på olika sätt:

 • Internet med ID elektroniskt, elektroniskt certifikat, Cl@vereferens eller data om din ID/NIE

 • app AEAT

 • Telefon möte (personlig uppmärksamhet): 91 553 00 71 eller 901 22 33 44 (måndag till fredag ​​kl. 09.00-19.00).

 • Från portalen för ”Inkomstkampanjen 2023”åtkomst till länken ”Inkomstbokning” i avsnittet ”Information”.

 • För boka tid online Egenföretagare kan identifiera sig:

 • Med Cl@ve Mobil (Inkluderar Cl@ve PIN)

 • Med Intyg eller ID elektronisk

 • Med Referensnummer av inkomstfilen 2023.

 • Med Antal ID/NIE och kontrasterande data av ditt dokument.

Genom någon av dessa kanaler kan du beställa en tid för att lämna in din inkomstdeklaration på förvaltningskontoren med stöd av en tjänsteman.