Transportörer och taxichaufförer måste före den 1 april informera statskassan om tillryggalagda kilometer 2023

Den egenföretagare som förra året utnyttjade återkomsten av proffsdieselnt.ex. taxichaufförer, transportörer med tunga lastbilar eller några dedikerade till transport av passagerare på väg, De har till nästa april på sig att presentera kilometerlistan till statskassan som de genomförde under 2023.

De källor till Skatteverket som konsulterats av denna tidning förklarade att detta är information som statskassan används för att jämföra avkastningen som görs månadsvis av professionell diesel att lönerna för egenföretagare verkligen motsvarar de kilometer som de har tillryggalagt under utövandet av sin verksamhet, och att bedrägerier som det som rapporterats de senaste veckorna av företag som ägnar sig åt bensinförsörjning inte förekommer.

Egenföretagare som förekommer som registrerade i kolväteskatteregistret – liksom deras fordon – ska alltså bevisa att de under det senaste året rest de kilometer som motsvarar den mängd bränsle som de begärt återbetalning för från statskassan, vilket uppgår till 49 euro per 1 000 liter bränsle.

Transportyrkesorganisationerna förklarade att för att göra det räcker det att bidra till statskassan inom de fastställda tidsfristerna, den vägmätarställning som fordonet hade den 1 januari 2023, samt den som den hade den 31 december från förra året. Annars kan egenföretagaren bli av med bidraget och få återbetala de belopp som erhållits under det senaste året.

Egenföretagare ska informera statskassan om de kilometer de reste förra året på vägarna

Skatteverket erinrade om att egenföretagare som använder yrkesdiesel och uppfyller följande villkor har rätt att kräva återbetalning av Kolväteskatten – alltså den som är skyldig att anmäla körsträckan före den 1 april:

  • Motorfordon eller kombinationer av tillkopplade fordon som uteslutande är avsedda för godstransporter på väganställd eller egenföretagare, och med en högsta tillåtna vikt lika med eller större än 7,5 ton.
  • Motorfordon avsedda för passagerartransportregelbunden eller tillfällig, inkluderad i kategorierna M2 -med mer än åtta platser utöver förarsätetoch som inte överstiger maxvikten på fem ton – eller M3, med fler än åtta säten utöver förarsätet, och som har en maxvikt större än fem ton.
  • Taxibilar avsedda för allmän persontrafik under kommunalt tillstånd och försedd med taxameteranordning.

I dessa fall kan egenföretagaren göra anspråk återbetalningen av den skatt de förskotterar vid köp av proffsdiesel som de förser sina fordon med. Skatteverket förklarade för denna tidning att denna betalning ”görs under hela månaden efter varje konsumtion”.

Listan över tillryggalagda kilometer 2023 ska presenteras elektroniskt

Således ”måste alla förmånstagare med rätt till återbetalning lämna in en årlig deklaration där de kommer att meddela, för vart och ett av de fordon som du äger och som har registrerats i folkräkningen av förmånstagare föregående år, antalet tillryggalagda kilometer från 1 januari till 31 december det år som deklarationen avser”, förklarade de från Skatteverket.

Vidare, för det fall att lastbilarna, taxibilarna eller bussarna under det senaste året har tillhört olika ägare, ”måste detta förhållande avse bl.a. uteslutande till den faktiska ägandeperioden därav”, förtydligade de från Skatteverket.

För att genomföra denna procedur måste egenföretagare skicka formuläret, som anger siffran som fordonets vägmätare visade den 1 januari förra året och den den visade den 31 december 2023 via huvudkontoret. elektronisk information för AEAT, i motsvarande avsnitt. Den kan konsulteras på följande länk.

För detta ändamål egenföretagare godstransport arbetare, resenärer och taxichaufförer De kan identifieras genom Cl@ve-systemet, DNI eller elektroniskt certifikat. Utöver att fylla i Skatteverkets blankett kan du även informera statskassan om tillryggalagda kilometer förra året genom att importera en fil som ska innehålla följande information:

  • ISO-landskoden där fordonet är registrerat.
  • Undervisning: ”Fordonet måste vara eller ha varit registrerat med professionell diesel under någon period under utövandet av deklarationen”, förklarade de.
  • Inledande kilometer av fordonet den 1 januari 2023.
  • Sista kilometer av lastbilen, taxin eller bussen den 31 december 2023.

Återbetalningen uppgår till 49 euro för varje 1 000 liter professionell diesel

Således förklarade finansministeriet att ”grunden för återbetalningen kommer att utgöras av volym diesel som köpts av egenföretagaren och som används som bränsle i de fordon som anges ovan, uttryckt i tusentals liter.”

Från 1 januari 2019 gäller återbetalningssatsen uppgår till 49 euro per 1 000 liter, men med vissa begränsningar. ”Det maximala återbetalningsbeloppet som kan tas emot är inte kommer att överstiga vad som skulle motsvara 50 000 liter diesel per fordon och årutom när det gäller taxibilar, i vilket fall det maximala återbetalningsbeloppet inte överstiger detta skulle motsvara 5 000 liter per taxi och år”, förtydligade de.

Därför transportörer och egenföretagare som har bussar De kommer att kunna få tillbaka som mest 2 450 euro per år av kolväteskatten för användning av professionell diesel. Medan Taxichaufförer skulle bara få tillbaka 245 euro per åräven när de har använt mer bränsle för att utföra sin verksamhet.