Vad är en intraprenör och varför är det viktigt för företag Vad är en intraprenör och varför är det viktigt för företag León erbjuder stöd på 860 000 euro till 238 landsbygdsföretagare Hacienda förklarar vilka företag som är skyldiga att göra den sista avbetalningen av företag och deras deadlines. Regeringen publicerar en guide för att förklara det nya cybersäkerhetsstödet för småföretag ATA ber den nya regeringen att respektera rättsstatsprincipen och egenföretagare CEOE gör tre gratis digitaliseringskurser tillgängliga för egenföretagare, arbetare eller arbetslösa Egenföretagare som har bidragit i mer än 38 och ett halvt år kommer inte att behöva vänta med att gå i pension vid 67 års ålder Detta är vad en egenföretagare måste fakturera för att komma in i den framtida franchiseordningen och inte deklarera moms Tidsfrist för egenföretagare att kommunicera deras uppgifter till socialförsäkringen: överväger att förlänga den med ytterligare fem månader. Upphörande av egenföretagares verksamhet: socialförsäkringen förklarar anledningarna till att den beviljar denna förmån. Socialförsäkringen nekar vissa egenföretagare att "arbeta" Ny upplaga av EmprendeXXI Awards: fyra framgångsberättelser som redan har uppnått denna utmärkelse Ny upplaga av EmprendeXXI Awards: fyra framgångsberättelser som redan har uppnått denna utmärkelse Några nycklar från experter för att starta en manikyrverksamhet och bli framgångsrik Den nya förordningen för kommunfullmäktige och andra enheter för att skapa servicepunkter till företagaren

han intraprenör Han är en mycket uppskattad figur i Affärsområdeeftersom han är den som inom ett företag utför det som kallas ”företagsföretag” eller företag inifrån,skapa ett viktigt bidrag till organisationen.

I ett gynnsamt sammanhang är intraprenör beslutar eller föreslår att skapa nya interna verksamheter, som syftar till att generera och fånga nytt värde för företaget.

På detta sätt utnyttjar den sina tillgångar för att skapa nya affärsvägar och dra nytta av marknadsposition, märken, kanaler och förmågor av organisationen, som i sin tur förstärks från nämnda företagande.

 1. Vad är en intraprenör?
 2. Vilka fördelar ger en intraprenör för ett företag?
 3. Vad behöver en intraprenör för att lyckas?

Vad är en intraprenör?

A intraprenör det är en arbetstagare tillägnad forskning, som upptäcker och främjar affärsmöjligheter som gynna företaget.

Denna medlem av mall Under en del av sin dag utvecklar och genomför han innovativa projekt till förmån för företaget.

Gifford Pinchotär affärsmannen och skaparen av termen som också definierade dem på 80-talet som ”drömmare som agerar”.

För närvarande, Alphabet, Inc. ägare av Googleär det företag som mest främjar figuren av intraprenör.

De anställda av denna teknik njut av en kvot på 20 % av din arbetsdag så att de kan ägna sig åt idéskapande sätt och lösningar av förbättring.

En åtgärd som delvis ansvarar för ett företags framgång som alltid har valt innovation.

Vilka fördelar ger en intraprenör för ett företag?

Ha en intraprenör I ett företag erbjuder det olika fördelar som också kan förstärkas av profilen för denna typ av arbetare.

Och utöver det faktum att det kan finnas framgångar och misslyckanden i denna resa, dessa fördelar som intraprenören kommer att bidra till att företaget kommer att vara mångsidigt. Några av dessa fördelar är följande.

 • Större företagseffektivitet. Från och med ett nytt projekt kan företaget bli mer effektivt genom att bättre utnyttja sina resurser. Detta kommer att gynna både företaget och arbetarna själva.
 • Produktivitetsökning. Uppgiften som utförs av en intraprenör i ett företag ökar produktiviteten och minskar kostnaderna i organisationen. Detta beror på en förändring i produktionsprocesser, inklusive en teknisk eller annan förändring.
 • Mer innovation. Som en grundläggande handling är innovation en del av de fördelar som en dedikerad intraprenör har i företaget. Det låter dig skilja dig från konkurrenterna och övervinna de förändringar som sker på marknaderna över tid. Bidraget från nya idéer, kreativa projekt, bland annat, är oerhört viktigt.
 • Öppna nya marknader. Med innovationen av ett intraprenörskapsprojekt är det möjligt att uppnå nya marknader för företaget och uppnå det som kallas ”ett blått hav”, en marknad utan konkurrens och som är engagerad i värde.
 • Generering av motivation. En intraprenörs närvaro och arbete skapar motivationen hos teamen när de står inför ett nytt projekt. Att arbeta med något nytt, med olika människor och med ett gemensamt mål, bidrar till inspirerande arbetsstunder och motivation hos arbetarna.

Vad behöver en intraprenör för att lyckas?

För ett företag att ha proaktiva arbetare och av innovativt tänkesätt Det är ett oöverträffat plus. För att öka framgången för en intraprenör Dess fart måste underlättas och främjas, vilket ger upphov till följande steg.

 • Känsla av tillhörighet. Uppmuntra de mest kreativa medarbetarna så att de känner sig som en del av företaget. Det är därför företaget måste värdera och uppmuntra sin proaktivitet för att behålla och lyfta talang bland anställda.
 • Autonomi. Intraprenören har ett medfött initiativ, men han behöver också ges möjlighet att förnya sig. Därför måste företaget tillhandahålla utrymmen, erbjuda verktyg och ge friheten att utforma och genomföra projekt proaktivt.
 • Förtroende. En annan central punkt är också att få stöd av företagets direktörer vad gäller förtroende för att kunna förnya sig. Du måste tro på intraprenören som den bästa boosten till engagemang och självförtroende.

Det är dock klart att företagare och företag behöver intraprenörer för att öka din potential. Detta är nyckeln stora företag och även i små företag, varför det rekommenderas att satsa på den typ av arbetare som kan differentiera sig och få företaget att växa.