Valencianska egenföretagare kan ansöka om digitaliseringsstöd från och med januari

Egenföretagare och små valencianska företag kan begära med start 9 januari en ny stödlinje för implementera olika digitala lösningar, såsom Artificiell Intelligens eller programvara för företagsledning och planering.

Valencia Community lanserade denna vecka en efterlysning av stöd från Valencias Institute of Business Competitiveness (Ivace) så att små och medelstora företag kan starta digitaliseringsprojekt 2024 (DIGITALIZA-CV) med en budget på 6 miljoner euro, finansierade upp till 60 % av Europeiska unionen genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med detta stöd är stödja utvecklingen av projekt som syftar till genomförandet och genomförande av innovativa lösningar som gynnar digitaliseringen av små och medelstora företags verksamhet, bland annat projekt för implementering av digitala tvillingar, företagsresursplaneringssystem, avancerade säkerhetssystem eller artificiell intelligens.

För detta kommer Ivace att täcka kostnader som uteslutande ägnas åt projektet såsom de som härrör från förvärv av immateriella tillgångar (nödvändig programvara och programmeringslicenser), materialtillgångar (investeringar i hårdvara, sensorer, automation) samt kontraktering av teknisk assistans eller konsulttjänster för diagnos eller planering.

Stöd på upp till 125 000 euro för små och medelstora företag i Valencia att digitalisera

För ministern för innovation, industri, handel och turism, Nuria Montes, ”är digitaliseringen av små och medelstora företag ett strategiskt mål, det öppnar dörrarna till stora tillväxtmöjligheter och förbättrar företagens konkurrenskraft.”

I denna mening påpekade han att i År 2024 kommer Ivace Innovation-enheten att öka det maximala stödet per projekt till 125 000 euro. Enligt Montes är ”digitalisering en trend som ökar och från innovationsministeriet och från Ivace gör vi verktyg tillgängliga för företag som hjälper till att lösa den digitala klyftan i små och medelstora företag och omvandla dem till affärsmöjligheter.”

När det gäller typen av projekt kommer Ivace att prioritera de initiativ med en hög grad av komplexitet och nyhet, som utmärker sig för sin tekniska lönsamhet, den ekonomiska effekten av sina resultat och sin anpassning till den europeiska gröna avtalen.

I denna mening införlivar DIGITALIZA-CV i år, som en nyhet, överensstämmelse med den europeiska principen om att ”inte orsaka betydande skada på miljön (DNSH)” av alla projekt som kommer att stödjas.

Upp till 30 % av de stödberättigande kostnaderna kommer att täckas

Små och medelstora företag baserade i Valencia kan få tillgång till stöd för digitalisering och kommer att få tillgång till stöd från upp till 30 % av de stödberättigande kostnaderna av projektet, oavsett storleken på företaget.

Ansökningstiden öppnar den 9 januari och slutar den 22 februari 2024. DIGITALIZA-CV-uppropet är en del av Ivace Business R&D&i-planen, som har en budget på 21,8 miljoner euro och fokuserar på att främja en cirkulär och koldioxidsnål ekonomi, en störande digital ekonomi, en innovativ gemenskap och främja innovation för människor.