Verktyg för artificiell intelligens som egenföretagare och små och medelstora företag redan använder i...

För småföretag och egenföretagare kan utnyttjande av teknik som artificiell intelligens (AI) hjälpa till att balansera en balans som alltid lutat åt större företags sida och med resurser. Enligt studien Användning av artificiell intelligens och big data i spanska företagfrån National Observatory of Technology and Society (Ontsi), 4,6 % av spanska företag med mindre än 10 anställda använder redan AImed robotar i några av sina processer.

Allt verkar tyda på att AI upphör att vara ett exklusivt privilegium för stora företag och blir ett tillgängligt verktyg för små och medelstora företag och egenföretagare. ”För dem som lägger de alarmistiska nyheterna åt sidan och har förstått att detta är en del av den fjärde industriella revolutionen”, säger José Luis Garde, en professionell konsult och utbildare, författare till boken Intelligens (Artificiell) för entreprenörer. ”Proffset som inte lär sig att använda det, om fem år, kommer att tävla med en hand bunden bakom ryggen.”

Egenföretagare måste tappa rädslan för att använda artificiell intelligens i sina företag

Naturligtvis är det avgörande att förstå hur de kan dra nytta av det för att stärka sina verksamheter och förbli konkurrenskraftiga på en marknad som fortsätter att utvecklas när det kommer till teknik. ”Men de måste förlora rädsla och sluta uppfatta den som ett hot; Faktum är att det kan vara en bra allierad, fortsatte José Luis Garde, för vilken ”det finns verkliga rädslor och hot, som användningen av AI för cyberbrottslighet, som säkerhetsstyrkorna redan börjar övervaka, och andra som är mer i människors huvuden. Information är den bästa medicinen för att uppnå en process av naturlig konvergens mellan den enorma nyfikenhet den genererar och den rädsla den väcker.”

Det faktum att även små och medelstora företag har börjat använda den här typen av verktyg, och omedelbart inser deras förmåga att minska kostnaderna och öka lönsamheten, är inte förvånande. Om för något de har kännetecknade entreprenörer och småföretagare, Det är på grund av deras förmåga att inse värdet av en teknik, ett system, en teknik som kan ge dem lösningar med påtagliga resultat. Och det är precis vad AI kan göra för dem. ”Tja, det erbjuder en rad fördelar som är särskilt attraktiva för de små”, säger den här professionella konsulten och tränaren. ”Förutom att sänka kostnaderna och därmed öka din lönsamhet, kan det också förbättra den operativa effektiviteten, anpassa kundupplevelser och underlätta välgrundat beslutsfattande.”

Trots dessa fördelar möter små företag motstånd mot förändring. Vissa kan vara ovilliga att ta till sig ny teknik på grund av rädsla för det okända eller uppfattningen att AI-implementering är för komplicerat. ”Det är dock viktigt att övervinna dessa barriärer och erkänna deras långsiktiga fördelar. Och framför allt, om du inte är uppdaterad med vad märkningen kräver av dig, med dessa verktyg, kan du snabbt ta dig ur det, tillade experten.

Användningar och verktyg för artificiell intelligens för egenföretagare och småföretag

De AI ger information om vardagliga problem, som kundbeteende, marknadstrender och operationell ineffektivitet, vilket gör att små företag kan fatta välgrundade beslut som optimerar deras prestanda. Dessutom personifierar det kundupplevelser, anpassar marknadsföringskampanjer och förbättrar kundsupporten, främjar lojalitet och uppnår framgångsrika kundupplevelser.

Genom att använda AI för att förbättra kundservicen kan entreprenörer och småföretag erbjuda snabbare, effektivare och personlig service. Detta kan bidra till att förbättra kundnöjdheten och bygga långsiktig varumärkeslojalitet.

Nog med teori. Låt oss gå med några praktiska fall av användning av AI, tillgängliga för alla, som kan ge stora fördelar:

  • Generering av kreativt innehåll. Små företag kan använda generativa AI-verktyg för att skapa inlägg på sociala medier, bloggar eller marknadsföringsmaterial. Detta gör att de kan upprätthålla en konstant och attraktiv digital närvaro utan att behöva investera i ytterligare resurser. Ett praktiskt exempel på detta är verktyg som ChatGPT antingen DALL-E, från OpenAI, som tillåter småföretag att producera kreativt textinnehåll och till och med generera bilder, vilket sparar inte bara ekonomiska resurser utan också underlättar en konstant och konsekvent digital närvaro.
  • Personlig användarupplevelse. Genom att analysera kunddata kan små företag använda generativ AI för att erbjuda personliga produktrekommendationer och unika shoppingupplevelser. Detta kan bidra till att förbättra kundnöjdheten och öka försäljningen. Ett exempel på ett företag som har använt det är AirHelp. Denna försvarare av flygpassagerares rättigheter, när de drabbas av förseningar i sina flygningar, använder bots av AI för hanteringen av en stor del av de anspråk som görs av användare via webben, för att veta om den avbrutna flygningen uppfyller villkoren så att den kan kompenseras av flygbolaget.
  • Optimering av designprocesser. Företag kan använda generativ AI för att skapa unika, personliga mönster för sina produkter. Vilket kan bidra till att minska produktionskostnaderna och förbättra produktkvaliteten och innovationen. Ett praktiskt exempel skulle vara artificiell syn som ger Eines, med en robot som upptäcker defekter i lacken på fordon.
  • Förbättrad kundservice. När man använder chatbots Drivs av generativ AI kan småföretag erbjuda snabb och effektiv kundservice, även utanför traditionella kontorstid. Detta kan bidra till att förbättra kundnöjdheten och minska driftavfallet. ”Ett praktiskt exempel på detta, och förutom att vara en rent spansk skapelse, är Luzia, a chatbot ”gratis multikanal integrerad i WhatsApp och Telegram med vilken det är möjligt att tala på det lokala språket i varje land.”
  • Förbättrad datasäkerhet. Generativ AI kan hjälpa företag att identifiera och förhindra potentiella säkerhetshot, såsom cyberattacker eller bedrägerier. Genom att analysera stora mängder data i realtid kan generativ AI upptäcka misstänkta mönster och vidta åtgärder för att minska riskerna. Ett praktiskt exempel på detta, och även i öppen källkod, är Bitwarden, som ansvarar för att lagra all information relaterad till företags- och kundkonton (både användarnamn och lösenord), i ett krypterat valv synkroniserat på alla markerade enheter.
  • Produktutveckling och innovation. Små företag kan använda generativ AI för att utveckla nya produkter och tjänster som möter deras kunders behov och preferenser. Genom att analysera marknadsdata och konsumenttrender kan generativ AI hjälpa till att identifiera möjligheter för innovation och utveckla kreativa och unika lösningar. Praktiskt exempel är Crystal vet, som använder en beteendeplattform känd som DISC, som hjälper till att bestämma personlighetsprofilen för den potentiella kund som kommer i kontakt med företaget.