Verktyget som gör det möjligt för egenföretagare att automatisera riskförebyggande

Egenföretagare och små och medelstora företag, liksom stora företag, måste hålla sina skyldigheter uppdaterade. Occupational Risk Prevention (PRL). Vanligtvis är den här typen av förvaltning –personalutbildning, läkarundersökningar eller skydd– är vanligtvis kopplade till vissa sektorer såsom byggnation. Men oavsett hur få de är måste alla företag med anställda göra en del förfarande för att säkerställa deras skydd, vad din aktivitet än är.

Såsom fastställs i ORP-bestämmelserna, i artikel 30.5, i företag med upp till tio anställda – i vissa fall upp till 25 – företagaren kan personligen ta över dessa förebyggande funktioner”så länge de regelbundet bedriver sin verksamhet på arbetsplatsen och har erforderlig kapacitet, beroende på de risker som arbetarna utsätts för och verksamhetens farlighet.”

Normalt brukar egenföretagare och mikroföretag sköta detta förebyggande skyldigheter, vilket ökar sannolikheten för att hoppa över ett viktigt steg, sätta arbetarnas säkerhet på spel och till och med utsätta sig för böter från Inspektionen. Mindre överträdelser kan nå 2 045 euro på sin högsta nivå, och allvarliga sådana kan överstiga 40 000 euro.

För att underlätta efterlevnaden av denna förordning har de under de senaste åren genomfört några verktyg för att automatisera, övervaka och hålla alla skyldigheter för förebyggande av arbetsrisker uppdaterade. Ett exempel på detta är PRL-mjukvaran för 6anslut, vilket underlättar efterlevnad när det gäller samordning av affärsverksamhet för egenföretagare och företagare på ett effektivt och smidigt sätt. Denna typ av program tillåter hantera dessa skyldigheter nästan automatiskt online och utan risk för att bryta mot regelverket.

Hur kan frilansare automatisera riskförebyggande?

Verktygen för förebyggande av arbetsrisker (PRL) tillåter först och främst automatisering av all nödvändig dokumentation som egenföretagaren ska ha aktuell, med alla juridiska garantier, anpassade till din sektor. Dessutom kan verksamheten med dessa program övervaka och hantera personalutbildning Angående hans träning, medicinska undersökningar, tillstånd eller personlig skyddsutrustning. OCH

6anslutär en del av en grupp av specialiserade plattformar av Nalanda Community. Enligt företaget kan det erbjuda egenföretagare och företag garantin för en korrekt dokumentär situationbåde i juridisk-arbetsaspekten och när det gäller förebyggande av yrkesrisker.

Några av tjänster att 6connect-erbjudanden, enligt Nalanda, är:

  • Rådgivning och rådgivning
  • Tekniska lösningar
  • Utvärdering och revision
  • Hållbar utveckling och socialt ansvar

Faktum är att, som Nalanda påpekade, ”har många spanska företag antagit internationella ledningsstandarder och certifieringar, såsom ISO 19600 om regelefterlevnad och ISO 31000 om riskhantering.”

Vad innebär det att ha PRL-programvara?

Mjukvaran 6connect PRL är en Nalanda-lösning med vilken koppla den nödvändiga dokumentationen i entreprenad- och underentreprenadprocesserna som en del av samordningen av affärsverksamheten automatiskt.

Detta verktyg är enexperttjänst för att kontrollera dokumentation och integrera förebyggande av yrkesmässiga risker, följa regelverk, hantera risker, identifiera dem, utvärdera dem och kontrollera dem.

Det är, som Nalanda påpekar, ett verktyg som tillåter fatta smidiga beslut där säkerhet och hälsa är sammankopplade i ett samarbetsutrymme mellan företag och arbetstagare, oavsett om det gäller stora eller medelstora och små företag inom olika sektorer eller tjänster.

Förebyggande verktyg bidrar också till att minska risken för sanktioner

Underlåtenhet att följa riskförebyggande bestämmelser får allvarliga konsekvenser för företag, inte bara när det gäller säkerheten för deras personal utan också för sanktioner som kan medföra.

Enligt föreskrifterna medför mindre överträdelser avseende arbetarskyddet vite om 40 till 2 045 euro; de seriösa från 2 046 till 8 195 euro till 40 985 euro och de allvarligaste från 40 986 till 819 780 euro.