Vilka sanktioner från finansministeriet möter egenföretagare om de inte presenterar INKOMST i år?

han Den första inkomstkampanjen börjar den 3 april där alla egenföretagare, utan undantag, måste lämna in deklarationen, oavsett vilken inkomst de fick 2023 eller de dagar då de förblev anslutna till Special Regime for Self-Employed Workers (RETA).

Detta är en viktig fråga eftersom de egenföretagare som fakturerat mindre än 1 000 euro per år – till exempel på grund av att de varit i flera aktiviteter – hittills inte behövt lämna in inkomstdeklarationen. Men i år måste de göra det. Annat, De kan drabbas av sanktioner och tilläggsavgifter på mellan 100 euro och 150 % av det belopp som skall betalas, beroende på fall.

Enligt uppgifter från socialförsäkringen, Förra året var omkring 200 000 egenföretagare inte skyldiga att deklarera personlig inkomstskatt på grund av detta problem.. Det handlar till exempel om flerverksamhetsegenföretagare, som utför lågkostnadsarbete som egenföretagare utanför sina befattningar som anställda.

Denna nya skyldighet är direkt relaterad till det nya bidragssystemet för real inkomst, som trädde i kraft den 1 januari 2023. Efter avslutad INKOMST-kampanj, den 1 juli, Finansministeriet kommer att korshänvisa dessa uppgifter till socialförsäkringen för att reglera avgifterna för egenföretagare som citerades mer eller mindre förra året.

Som denna tidning redan rapporterade för några dagar sedan, kan de egenföretagare som inte presenterar INKOMST i år, utöver finansministeriets sanktioner, få ytterligare en påföljd från socialförsäkringen, vilket kommer direkt att tillskriva grupp 7-avgiftsbasen till egenföretagareoch kommer att reglera sina bidrag enligt denna inkomstnivå.

Det är sanktionerna för att inte lämna in inkomstdeklarationen 2024

Källor från Skatteverket bekräftar för denna tidning att i år får de sanktioner och tillägg som de egenföretagare som inte lämnar INKOMSTdeklarationen – eller gör det efter deadline – ska bibehållas. Dessa De sträcker sig från 100 euro till 150 % av det belopp som ska betalasberoende på om resultatet är positivt eller negativt och om rättelse sker på eget initiativ eller på begäran av statskassan.

Om statskassan skickar en begäran om att lämna INKOMSTdeklarationen

För det fall att det är statskassan som inser att en egenföretagare inte har lämnat in inkomstdeklarationen i tid i år – de kan göra det fram till den 1 juli – är de sanktioner och tillägg som lagen avser högre än när den är den här som gör det på eget initiativ. Beroende på om resultatet av förlikningen ska betalas eller återbetalas är de följande:

  • Om resultatet är att betala: i dessa fall skulle egenföretagaren vara skyldig att betala statskassan ett tillägg på mellan 50 % och 150 % av skulden, beroende på om Skatteverket anser att ekonomisk skada har vållats statskassan. Till exempel, om resultatet av deklarationen var 500 euro att betala, skulle mellan 250 och 750 euro ytterligare behöva betalas.
  • Om resultatet av deklaration a är till förmån för egenföretagarehan skulle behöva betala en böter på 200 euro, som kan sänkas till 150 euro så länge det betalas inom föreskriven tid.

Om det är egenföretagaren som presenterar INKOMSTER på eget initiativ

Tvärtom, om det är egenföretagaren som inför Skatteverket inser att han inte har lämnat INKOMSTdeklarationen trots att han är skyldig att göra det – i år blir det alla egenföretagare -, sanktionerna och tilläggsavgifterna De är något mindre, och beror på fördröjningstiden.

Om resultatet ska returneras -till förmån för egenföretagare-, de sanktioner som avses i den allmänna skattelagen (LGT) fastställs i 100 euro, även om de kan sänkas till 75 om den egenföretagare betalar böterna inom den tid som fastställts av statskassan.

Tvärtom, om resultatet är till förmån för statskassan kommer tillägget att bero på den tidpunkt för förseningen med vilken den årliga avräkningen av den personliga inkomstskatten (IRPF) hamnar att lämnas in. Sålunda måste egenföretagare som lämnar in sin INKOMSTdeklaration efter den 1 juli betala resultatet, lägga till följande belopp:

  • Om det inträffar inom de närmaste 12 månaderna: ett tillägg på 1 %, plus ytterligare 1 % för varje månads försening. Det vill säga, om deklarationen lämnas sex månader senare, ska egenföretagaren betala motsvarande belopp, lägga till 7 % som ett förtidspåslag.
  • Om det presenteras med en försening på mer än 12 månader: tilläggsavgift 15 % på resultatet av inkomstdeklarationenen procentsats till vilken dröjsmålsränta skulle läggas från och med nästa dag av det första dröjsmålsåret.

I båda fallen, om betalningen av tilläggsavgiften sker inom frivilligperioden, Egenföretagare kan minska beloppet med 25 % härav, såsom anges i den allmänna skattelagen.

Socialförsäkringen kommer också att straffa egenföretagare som inte redovisar sin INKOMST i år.

Som denna tidning redan rapporterade för några dagar sedan, i år Socialförsäkringen skulle också kunna straffa de egenföretagare som inte lämnar in inkomstdeklarationendär de kommer att få betala skatt på den nettoinkomst de fick förra året, och som Skatteverket därefter kommer att korsa med statskassan så att den reglerar de avgifter de betalat för att vara anslutna till RETA.

Specifikt överväger den allmänna socialförsäkringslagen (LGSS) att påföra avgifter ex officio för egenföretagare som inte uppger sin reala inkomst. motsvarande grupp 7 av anställdas insatser, vilket motsvarar en minimibas på 1 260 euro per månad. Därför kommer statskassan att förstå att dessa egenföretagare var tvungna att betala förra året en månadsavgift på 393,12 euro.

För att ge ett exempel, i fallet med en egenföretagare som knappt fakturerade 3 000 euro förra året och därför bidrog till minimiunderlaget på 751,63 euro, vilket en månadsavgift på 230 euro motsvarade, och inte presenterar INKOMST detta år, skulle behöva betala, efter reglering, mellanskillnaden tills de når de ovan nämnda 393,12 euro.

Således skulle socialförsäkringen kräva betalning på 163,12 euro per månad. Eller vad är detsamma, 1 957,44 euro totaltnästan två tredjedelar av inkomsten som motsvarar deras egenföretagares verksamhet.

Detta är datumen för att lämna in 2023 års inkomstdeklaration

Finansministeriet har tidigarelagt starten för 2023 INKOMST-kampanjen i år. Den kommer att börja den 3 april och sluta den 1 juli, men beroende på vilken metod som egenföretagare väljer för att lämna in deklarationen kommer tidsfristerna att vara olika:

  • Mellan 3 april och 1 juli 2024: onlinepresentation av 2023 års inkomst- och tillgångsdeklarationer.
  • Mellan 7 maj och 1 juli 2024: Skatteverket kan upprätta din inkomstdeklaration 2023 per telefon. I det här fallet måste egenföretagare som önskar det begära en tid mellan den 29 april och den 28 juni.
  • 3 juni till 1 juli 2024: Skatteverket kommer att personligen kunna upprätta din inkomstdeklaration för 2023 på sina kontor, för vilket du måste beställa tid mellan 29 maj och 28 juni.