Antalet dödliga och allvarliga olyckor bland egenföretagare ökade under 2023

År 2023 registrerade ömsesidiga arbetsgivare sammanlagt 34 ​​618 olyckor som drabbades av egenföretagare, 1,5 % mindre än föregående år (35 140 olyckor med sjukfrånvaro), enligt Arbetsolycksstatistiken som publicerades av arbets- och socialekonomiministeriet i tisdags.

Trots detta, som avslöjats av National Federation of Self-Employed Workers (ATA), år 2023, av de 34 618 arbetsolyckor som egenföretagare drabbades av, ökade med 2,8 % (73 dödsolyckor).

Av dessa, Alla människor som miste livet var män.. Av resten av de olyckor som egenföretagare drabbades av 2023, olyckorna var allvarliga och ökade med 3,5 %även om mindre sådana minskade med 1,5 %.

Därför, om uppgifterna jämförs med 2022-posterna, observeras de ökad dödlighet och allvarliga olyckorsom överförts av ATA.

Dessa olycksresultat, som förklaras av José Luis Perea, generalsekreterare för ATA och ansvarig för området förebyggande av arbetsrisk, ”De är oöverkomliga för vår grupp”. För att minska siffrorna är det nödvändigt ett mer aktivt engagemang från förvaltningarna främja informations- och medvetenhetsprogram som hjälper egenföretagare att känna till och förebygga sina risker.”

Som förbundets generalsekreterare bedömde, den förebyggande politiken som förvaltningarna utvecklar i det kollektiva ”är praktiskt taget noll, vilket direkt påverkar olyckssiffrorna.”. Som han noterade, ”Det är angeläget att genomföra en förebyggande politik ”att öka medvetenheten bland egenföretagare för att skydda den mest värdefulla tillgången de har i sin verksamhet, som är deras eget liv.”

Av autonoma samhällen, Andalusien och Katalonien registrerar den högsta olycksfrekvensen 2023, med 14 respektive 12 arbetsolyckor under arbetsdagen som var dödliga. De följs av Castilla y León, Valencia och Madrid.

48,7 % av olyckorna för egenföretagare inträffade inom tjänstesektorn

Med hänsyn till uppgifterna per sektor, 35 dödsolyckor motsvarade tjänstesektorn17 till byggbranschen, 16 till jordbrukssektorn och 5 till industrin.

Förutom, 48,7 % av arbetsolyckorna under dagen inträffade inom Tjänster med totalt 16 871 olyckor (15 451 under dagen och 1 769 under pendlingen).

Andra sektorer där ett högt antal olyckor inträffade under dagen var inom byggbranschen (9 894), inom parti- och detaljhandel och fordonsreparation (4 714), inom transport och lagring (3 380) och inom tillverkningssektorn. Industri (3 186), enl. till förbundet.

Vid olyckor under resvägen, 1 769 var registrerade inom tjänstesektornföljt av byggsektorn (275), industri (169) och jordbrukssektorn (70).

Tjänstemän har en incidens som är tre gånger högre än för egenföretagare

Slutligen ger uppgifterna från ministeriet för arbetsmarknad och socialekonomi en översikt över de arbetsolyckor som har inträffat under det senaste året, jämföra förekomsten mellan egenföretagare och tjänstemän.

Det är alltså verifierat att incidensen (som representerar antalet olyckor med sjukfrånvaro per hundra tusen arbetare) bland egenföretagaregruppen står på 986,8, jämfört med medarbetarindex, vilket resulterar i 3 056,2som rapporterats av förbundet.