Arbetskostnaden per arbetad timme i företag steg ytterligare 5,4 % mellan juli och september...

han arbetskostnaden per arbetad timme ökade med 5,4 % under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2022, enligt de senaste uppgifterna publicerade av National Institute of Statistics (INE). Men om säsongs- och kalendereffekter elimineras är den årliga variationen i kostnad per timme 5,7 %. Det vill säga att säsongs- och kalenderjusteringen ska beaktas, med ett lägre antal arbetade timmar under semesterperioden i kvartalet från juli till september. Exklusive extraordinära betalningar och förseningar växte den således med 5,7 % på årsbasis under tredje kvartalet 2023 i förhållande till samma period 2022. Det skulle vara det som rör årstakten.

När det gäller kvartalskursen har den överstigit det föregående kvartalet med en tiondel. Arbetskostnaden per arbetad timme mellan juli och september steg den med 0,9 %vilket är sex tiondelar mindre än under föregående kvartal.

Arbetskraftskostnaden för tredje kvartalet 2023 per sektor

De årliga ökningarna av arbetskraftskostnaderna i termer av arbetade timmar under tredje kvartalet efter sektorer De leds av ”fastighetsverksamhet”. Klassificeringen av sektorerna efter verksamhet är följande:

 • Fastighetsverksamhet: 13,2 %.
 • Information och kommunikation: 8,3 %.
 • Konstnärs-, rekreations- och underhållningsaktiviteter: 7,6 %.
 • Gästfrihet: 6,7 %.
 • Byggnad: 6,6%.
 • Offentlig förvaltning och försvar; Socialförsäkring: 6,3 %.
 • Professionell, vetenskaplig och teknisk verksamhet: 6,1 %.
 • Hälso- och sjukvårdsverksamhet: 5,7 %.
 • Administrativ verksamhet och bitjänster: 5,6 %.
 • Transport och lagring: 5,2%.
 • Grossist-och detaljhandel; reparation av motorfordon och motorcyklar: 5,0 %.
 • Vattenförsörjning, sanitetsverksamhet, avfallshantering och sanering: 4,9 %.
 • Tillverkningsindustrin: 4,9 %.
 • Tillförsel av el, gas, ånga och luftkonditionering: 4,1%.
 • Utbildning: 3,9%.
 • Finans- och försäkringsverksamhet: 7 %.
 • Utvinningsindustrier: 2,7 %.

Den genomsnittliga arbetskostnaden i företag överstiger för första gången 3 000 euro per månad

Å andra sidan, enligt INE, hade egenföretagare och företagare med arbetare en genomsnittlig kostnad, under andra halvåret i år, på 3 037 euro för var och en av dem per månad. För första gången i arbetslivets historia i detta land har den genomsnittliga kostnaden per anställd och månad överskridit spärren på 3 000 eurodet vill säga, och för att fräscha upp minnet, vad skulle vara en halv miljon av de gamla pesetas.

Lönekostnaden, som inkluderar grundlön, lönetillägg, betalningar för övertid, extraordinära betalningar och sena betalningar, mätt i brutto, har ökat med 5,0 % i årstakt, från 1 952,37 till 2 262,63 euro per arbetare och månad. Utan hänsyn till den rörliga faktorn löner (extraordinära och sena betalningar) varierar den ordinarie lönekostnaden med 5,5 %. Arbetskostnaden per arbetare och månad nådde 3 037,52 euro under andra kvartalet 2023, vilket motsvarar en ökning med 5,8 % jämfört med samma period föregående år.

Övriga kostnader (icke lönekostnader) har ökat med 8,0 %. Dess huvudkomponent, obligatoriska sociala avgifter, har ökat med 7,8 %. Efter avgifter ökade icke-löneintäkterna med 9,1 % på årsbasis och subventioner och bonusar ökade med 7 % på årsbasis.

Av autonoma samhällen, de högsta arbetskostnaderna noterades i Madrid (3 562,1 euro per arbetare och månad), Baskien (3 378,5 euro), Navarra (3 334 euro) och Katalonien (3 313,7 euro). Och i den andra ytterligheten var de lägsta i Extremadura och Kanarieöarna, med 2 409,1 euro respektive 2 584,3.