Artificiell intelligens verktyg som hjälper egenföretagare i deras verksamhet

Användningen av verktyg baserade på artificiell intelligens för att optimera tidshantering i sin verksamhet blir allt vanligare bland egenföretagare. Så, många använder dem redan för att förbättra sina projektlansera marknadsföringskampanjer eller designa dina annonsmaterial, men också för att förbättra och optimera dina skattedeklarationer.

I denna mening förklarade konsulten och experten på digital marknadsföring Juan Merodio att ”framväxten av artificiell intelligens har lett till uppkomsten av oändliga applikationer som förbättra effektiviteten av olika processer i autonomt arbeteförutom att underlätta erhållandet av data och analyser som är värdefulla vid beslutsfattande.”

På detta sätt rekommenderade experten att egenföretagare analyserar vilka behov deras företag har och vilka specifika mål de vill uppnå för att välja de mest lämpliga verktygen. ”Det är viktigt att egenföretagare vet hur man identifierar vilka förbättringsområden de har i ledningen av sina företag. När detta är gjort är det bäst att göra en uttömmande forskning om AI-verktygen på marknaden för att kunna avgöra vilket som passar dina syften bäst”, förklarade Merodio.

På samma sätt rekommenderade Juan Merodio, när den eller de applikationer som du ska arbeta med har valts, gör en plan för att effektivt integrera dem i ditt dagliga arbetsflöde. För att göra detta betonar experten vikten av att fastställa specifika mål som ska uppnås med användningen av verktyget och att använda prestanda- och övervakningsindikatorer som tillåter en utvärdering av effekten av denna nya applikation på verksamheten.

Dessa är de huvudsakliga användningsområdena för artificiell intelligens för egenföretagare

Från Declarando sammanställde de de huvudsakliga användningsområdena för artificiell intelligens för egenföretagare, såväl som de applikationer baserade på denna teknik som mest används av egenföretagare i utförandet av sin verksamhet. De är följande:

Verktyg för tidshantering och produktivitet

Detta är applikationer som underlättar organiseringen av arbetet mer effektivt och hjälper till att upprätthålla adekvat kontroll över uppgifter och ansvar. Några av dessa verktyg inkluderar virtuella assistenter, appar för schemaläggning och tidsspårning samt uppgifts- och målhanteringssystem.

De mest använda verktygen för detta ändamål är Asana, som organiserar arbetet så att teamen vet vad de ska göra; Todoist, som underlättar distributionen av uppgifter genom generering av arbetslistor, eller ContactOut, som gör det möjligt att söka efter e-postmeddelanden och kontaktinformation.

Projektledningsverktyg

Projektledningsverktyg baserade på artificiell intelligens kan underlätta organisationen och övervakningen av projekt, vilket gör att deadlines och mål kan nås mer effektivt. Bland dem sticker Slack ut, som fördelar varje projekt efter uppgifter som tilldelats en person och ställer in olika efterlevnadsstatusar; Wrike, som möjliggör enkel inspelning, rapportering och projektledning, och Qatalog, som fungerar som ett centraliserat, självstrukturerat operativsystem.

Marknadsförings- och marknadsföringsverktyg

Marknadsföring och marknadsföring är två viktiga aspekter av alla frilansares verksamhet. Inom detta område kan artificiell intelligens vara en allierad när det kommer till designa och genomföra effektivare marknadsföringskampanjeroptimera marknadsföringsstrategier och nå en mer segmenterad målgrupp.

Av de marknadsföringsrelaterade applikationerna som finns tillgängliga på marknaden är några av de anmärkningsvärda HubSpot, som är en komplett CRM-plattform med programvara för marknadsföring, försäljning och kundservice; Smart Compose, som erbjuder automatiska förslag under skrivning; Copy.ai, en automatisk textgenerator där du kan skapa texter av olika slag på några sekunder tack vare artificiell intelligens eller BrandMarkt.io, vars funktionalitet bygger på att logotyper och varumärken skapas automatiskt.

Kreativa och grafiska designverktyg

Artificiell intelligens kan vara mycket användbar för att öka kreativiteten och designen i egenföretagare. Det finns applikationer som helt enkelt underlättar skapa attraktiva och professionella visuella material. I det här fallet är en av de mest utbredda Canva, men det finns andra som Frony, Khroma eller AutoDraw som också underlättar denna uppgift att designa och skapa attraktiva visuella element.

Ekonomi- och skattehanteringsverktyg

Till sist, Skatte- och finansförvaltning, ett av de områden som ger egenföretagare mest huvudvärk, kan också dra nytta av artificiell intelligens. I denna mening finns det applikationer som AvalaraChatGPT; Emmet eller Nollskatt som underlättar skatte- och ekonomihanteringen för egenföretagare.