Asturien beviljar 1,2 miljoner i stöd för att främja exporten av små och medelstora företag

Asturien har publicerat resolutionen om biståndslinjen för främja internationaliseringen av egenföretagare och små och medelstora företag. Mer än hundra företag kommer att få subventioner för i genomsnitt nästan 10 000 euro per projekt för att täcka dina externa marknadsföringsaktiviteter, från marknadsföring till resor och närvaro på mässor eller evenemang.

Dessa bidrag täckte planerade utgifter eller projekt av egenföretagare och små och medelstora företag i Asturien bland 1 januari och 31 december 2023. Stödbeloppet för denna post uppgick till upp till 50 % av stödberättigande utgiftermed högst 35 000 euro per förmånstagare.

Enligt ett uttalande från Furstendömet Asturien godkände Asturian Science, Business Competitiveness and Innovation Agency (Sekuens) denna onsdag 124 projekt för att främja och stärka internationell närvaro av asturiska företag, till vilka den har beviljat 1,2 miljoner i subventioner.

Furstendömet Asturiens (Bopa) officiella tidning publicerade resolutionen om uppmaningen till bistånd för stöd för internationell marknadsföring och diversifiering av marknaden, en linje finansierad med medel från ministeriet för ekologisk omställning, industri och ekonomisk utveckling. De 124 godkända ansökningarna har mobiliserat en inducerad investering på 5,61 miljoner.

Mer än 120 företag kommer att få stöd för att förbättra sin närvaro utomlands

Med 163 inkomna projekt har äntligen 126 ansökningar godkänts, sju fler än i utlysningen 2022 i de två program som utgör utlysningen.

Å ena sidanPINT-programmet, för individuella internationella marknadsföringsprojekt som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), där 124 ansökningar har godkänts.

Å andra sidan, TCEX-programmet för anställning av utrikeshandelstekniker, med endast två godkända ansökningar.

Hjälp vid webbsidor, reklammaterial eller uthyrning av personal

Mellan berättigade koncept hittas eskapande av webbsidor och reklammaterial, deltagande i mässor och evenemang reklam, resor och reklam och anställning av personal som utrikeshandelstekniker.

När det gäller skyldigheterna för de företag som har varit mottagare, som anges i grunderna för detta stöd, att offentliggöra det erhållna stödet eller upprätthålla ett separat redovisningssystem för alla transaktioner som är relaterade till projektet.

Enligt siffror publicerade av furstendömet, Mellan 2019 och 2023 har 562 projekt godkänts som har kommit 265 företag till del med en godkänd subvention på 5,8 miljoner. De företagsinvesteringar som åstadkommits genom denna stödlinje har uppgick till 17,7 milj.