Att främja företagsskapande kräver mer utbildning och resurser för unga egenföretagare
  1. Lösningar för att förhindra att Spanien fortsätter att släpa efter Europa i ungdomsföretagande
  2. Innovation inom grön teknik är en av de sektorer som har mest framtid att ägna sig åt, enligt experter
  3. De mest lämpliga spanska städerna för att öppna ett företag 2024

Studien Ungt entreprenörskap i Spanien, med data från Global Entrepreneurship Monitor 2023noterar att 94 % av ungdomarna i Spanien genomför inte ett projekt på grund av brist på kunskap och ekonomiska resurser. Även om ungdomsföretagande är grundläggande för alla ekonomiska och sociala framsteg, stöter många unga spanjorer, särskilt de som kommer från missgynnade bakgrunder och saknar tillgång till en bra utbildning, på svårigheter när de försöker starta eget företag.

Enligt samma studie, nära 70 % anser att entreprenörskap inte är en lätt uppgift, eftersom män är mer optimistiska än kvinnor, eftersom de visar en större rädsla för att misslyckas. ”Denna svårighet som unga människor i Spanien möter när det gäller att omvandla sina idéer till affärsprojekt förvärras i sammanhang där möjligheterna att få tillgång till universitet eller kvalitetsutbildning är begränsade, vilket är fallet med många missgynnade stadsdelar i stora städer”, säger Lucía Medina, chef för Nantik Lum Foundation, berättade för denna tidning.

Lösningar för att förhindra att Spanien fortsätter att släpa efter Europa i ungdomsföretagande

Hastigheten på Ungdomsföretagandet i Spanien ligger på 6 %, vilket placerar landet under det europeiska genomsnittet och med en enorm skillnad jämfört med länder som Storbritannien (13 %) eller Holland (12,5 %), den där de böjer oss. För att inte tala om 20 % av USA, ett traditionellt entreprenörsland. Ett faktum som lyfter fram vikten av att lösa de hinder som tynger ungdomsföretagandet i vårt land.

”Spanien sticker ut som ett av länderna med lägst entreprenörskap i tidig ålder. Detta beror till stor del på brist på nödvändiga ekonomiska resurser och utbildningsresurser, samt brist på stöd för entreprenörsandan. Vi måste vidta snabba och samordnade åtgärder mellan offentlig sektor, privata aktörer och sociala organisationer att förbättra den här situationen och bygga ett starkare och mer framgångsrikt samhälle i framtiden”, fortsätter Lucía Medina.

Just för att skapa framtida möjligheter för unga pekar Stiftelsen Nantik Lum på tre nycklarna till att främja ungdomsföretagande i Spanien:

Utbildning i tidig verksamhetsskapande

Många unga riskerar inte att marknadsföra sina egna projekt pga bristen på kunskap som krävs för att genomföra dem. Därför är det viktigt att implementera utbildningsprogram som lär ut affärskunskaper i både offentliga och privata skolor, såväl som universitet. Detta kommer att tillåta dem att skaffa sig teoretisk och praktisk kunskap om hur man utvecklar och leder ett företag. Den nya Yrkesutbildningen har gett en skjuts åt företagandet som en ekonomisk motor och alternativ för många studenter

finansiellt stöd

Med åldrarna mellan 18 och 30 år är det mycket svårt att ha besparingar att investera i affärsinitiativ, särskilt för de i mer utsatta situationer. Därför är det viktigt att underlätta tillgången till finansiering genom bidrag, lån och andra ekonomiska resurser. Till exempel, sedan ett decennium nu, denna stiftelse underlätta tillgången till mikrokrediter eller sociala krediter, ett finansiellt instrument utan godkännanden eller garantier mer än själva projektet och det förtroende som skapas av det promoterande teamet. Alla ungdomar kan få tillgång till denna finansiering om projektet är lönsamt.

Institutionellt stöd och offentlig-privat samverkan

Det är viktigt att offentliga institutioner främjar politik som stöder unga människor, skapar en miljö som främjar entreprenörskap och ger dem de nödvändiga resurserna. Dessutom måste de utveckla lagar som underlättar affärsverksamhet och främjar nya finansieringsmodeller och skattelättnader.

Innovation inom grön teknik är en av de sektorer som har mest framtid att ägna sig åt, enligt experter

En sann expert på ämnet, som Natalia Bagnati, chef för Entrepreneurship and Innovation vid EAE Business School Barcelona, ​​påpekade i denna tidning de sektorer som för närvarande är mest lovande för att starta företag. Hållbarhet driver innovation inom grön teknik, medan pandemin har påskyndat den digitala transformationen inom hälsa och utbildning”, sa professorn.

”Dessa sektorer reagerar inte bara på brådskande och föränderliga behov, ”Men de lovar också långsiktig tillväxt på grund av globala trender mot digitalisering, miljömedvetenhet och personligt välbefinnande.” För företagare representerar detta möjlighet att utveckla innovativa lösningar som hanterar dessa dynamiska förändringar och nya krav.

Likaså sektorerna för artificiell intelligens, fintech och cirkulär ekonomi ”är också särskilt attraktiva för företagande. AI förvandlar industrier med automation och prediktiv analys, vilket erbjuder möjligheter inom sektorer som t.ex detaljhandeln och tillverkning. Fintech fortsätter att revolutionera finansiella tjänster, demokratisera tillgången till krediter och förbättra finansförvaltningen. OCH den cirkulära ekonomin, drivs av behovet av hållbarhet, ”Det öppnar vägar för innovation inom återvinning, avfallshantering och hållbara affärsmodeller.”

Enligt denna expert från EAE Business School Barcelona, ​​innebär entreprenörskap alltid utmaningar, ”men också unika möjligheter. Detta ögonblick är lika idealiskt som alla andra; Det som verkligen betyder något är passion, motståndskraft och viljan att lära och anpassa sig. Innovation väntar inte på perfekta tider: om du har en idé eller ett projekt som du tror kan göra skillnad, är det här dags.”

Natalia Bagnati påminde också om att när du startar ett företag ”är det viktigt att överväga valideringen av din idé på marknaden, en solid affärsplan och en tydlig finansieringsstrategi. Såväl som, anpassningsförmåga och förmåga att lyssna på respons att gå i jämn takt. Varje utmaning är en möjlighet till tillväxt. Detta är ditt ögonblick för att förnya och göra skillnad.”

De mest lämpliga spanska städerna för att öppna ett företag 2024

Turen till identifiera de mest lämpliga och erkända platserna, När det gäller att främja entreprenörsinitiativ utfördes det av Carmen Martos, chef för Impact and Drive Innovation Hub på EAE Business School Madrid.

mer entreprenörsutbildning och smidigare ekonomiskt stöd är nyckeln till att främja företagsskapande i Spanien

Denna expert kommenterade att, till skillnad från andra mer centraliserade europeiska marknader, ”Spanien och dess entreprenöriella ekosystem är annorlunda. Även om Madrid och Barcelona är de nav mest konsoliderade, på grund av deras samlade erfarenhet av mer än två decennier, inom denna sektor Det finns andra städer eller regioner som växer i hög takt, båda på nivån volym av entreprenörer och investeringar.”

  • Det välkomnade mer än en halv miljon företag under det senaste året. Av denna anledning konsolideras den som den spanska stad som har lyckats växa mest i denna mening.
  • Ha en entreprenöriellt ekosystem rotat i åratal, som genomgår ständig utveckling. Det är därför det fortsätter att lyckas förbli en av de bästa städerna att starta ett projekt i.
  • Det är den tredje mest bebodda staden i vårt land och drar nytta av olika inkubator- och acceleratorprogram att stödja företagsinitiativ i staden.
  • Det är ett område som presenterar en stor evolution inom ekosystemet, att förstå befolkningsdimensionen med ett privilegierat klimat, som lockar digitala nomader.
  • Med en gedigen meritlista Vid mätning av entreprenörsfenomenet i Baskien ligger det bland de 20 bästa europeiska städerna för utländska investeringar

Carmen Martos påminde om att de som överväger att starta en entreprenöriell verksamhet, ett nytt företag, De bör inte hamna i det vanliga misstaget att ”vill bli rika snabbt.” Ofta lanserar ett entreprenörsteam en börja att erbjuda en lösning, men blir snart involverad i att anskaffa finansiering, vilket leder till ibland exponentiella värderingsökningar.”

Allt detta fungerar bra när ekonomin blomstrar; men i tider av volatilitet, fokusavdrift tar ut sin rätt, påminde om EAE Business School Madrid-experten. ”Det finns mycket nya exempel på framgångsrika framväxande företag som har varit tvungna att stänga.”

Ett annat viktigt misstag, ”som nybörjare är att inte validera affärsidéns lönsamhet innan man investerar tid och resurser: det kan leda till att man utvecklar en produkt eller tjänst som inte löser ett verkligt problem eller som inte har en marknad som är villig att betala för Det. Att inte sätta kunden i centrum för verksamheten och inte uppfylla deras behov kan resultera i bristande försäljning. och i förlust av kunder tills verksamheten stänger.”