De bästa HR-tipsen för företagsledare 2024

BrightHRs Alan Price ger råd till företagsägare om hur de kan säkerställa HR-framgång i år, från att uppdatera policyer till att prioritera utbildningsinitiativ.

Som företagare är det viktigt att dra nytta av den nystart och tillväxt som varje år ger.

Men för att effektivt förbereda ditt företag för framgång under det nya året måste du först få ordning på dina HR-processer.

Så här är HR-resolutioner som hjälper dig att börja året på rätt fot.

Reflektera över det gångna året

Innan du dyker in i framtiden, ägna en stund åt att reflektera över det gångna året.

Utvärdera din nuvarande HR-ledning för att hitta områden som behöver förbättras i framtiden.

Att använda ett rapporteringsverktyg kan vara ett enkelt sätt att göra detta, eftersom människors insikter om tidigare trender som frånvaro och retention kan användas för att optimera dina framtida HR-processer.

Uppdatera dina policyer och rutiner

Början av året är en idealisk tidpunkt för att se över och uppdatera dina policyer och rutiner.

Se till att din personalhandbok är uppdaterad och anpassad till eventuella juridiska ändringar. För med varje nytt år finns det nya lagar.

Dessutom, eftersom det är ditt ansvar att kommunicera alla uppdateringar till ditt team, måste du göra det effektivt.

Uppgradera din frånvarohantering

I januari tredubblas ofta begäran om semester, förseningar och sjukskrivningar. Detta kan kosta dyrbar administratörstid.

Du kanske inte kan kontrollera oplanerad frånvaro. Men du kan förbättra hur du hanterar frånvaro för att minimera störningar.

Därför bör fokus på din frånvarohantering ha hög prioritet för det nya året.

Håll dig i linje med lagen

Att hänga med i arbetslagstiftningen är avgörande för ditt företags framgång. Det är också ditt ansvar som arbetsgivare.

Det är en bra idé att se över dina HR-praxis. Se till att du uppfyller alla lagkrav. Var särskilt uppmärksam på de nya anställningslagarna 2024.

På så sätt kan du vara säker på att ditt företag är skyddat från eventuella rättsliga anspråk. Samtidigt kan du se till att din arbetsplats är en rättvis och transparent miljö.

Omfamna teknik

Genom att använda rätt teknik kan du halvera din administratörstid och underlätta processen med att effektivisera HR-uppgifter.

Överväg att investera i ett personalledningssystem (HRMS). De kan automatisera rutinmässiga administratörsuppgifter, hantera personaldata och tillhandahålla värdefulla insikter.

Smart HR-programvara kan inte bara spara tid, utan den minskar också risken för fel.

Prioritera personalutbildning och utveckling

Att investera i din medarbetares tillväxt och utveckling är en win-win-situation. Det förbättrar deras färdigheter och ökar moralen, vilket bidrar till ökad produktivitet. Skapa en utbildningsplan för året, inklusive både obligatoriska och valfria program. Detta kan sträcka sig från tekniska färdigheter till mjuk kompetensutveckling.

Det nya året är den perfekta tidpunkten att investera i ett ledningssystem för lärande. Om du inte redan har en. På så sätt kan du se till att dina anställda får den bästa starten på året och är redo för framgång.

Använd prestationsrecensioner och målsättning

Kickstarta året med prestationsöversikter för att erkänna prestationer och diskutera förbättringsområden.

Du kan lättare motivera dina medarbetare om ni sätter upp mål tillsammans. Anpassa dem till ditt företags och dina individuella mål så att du kan erbjuda en färdplan för framgång.

Främja en positiv arbetsplatskultur

En positiv arbetsplatskultur är avgörande för att hålla dina anställda glada och engagerade.

Ett sätt att uppnå detta är att uppmuntra öppen kommunikation. Fira framgångar och ta itu med problem direkt.

Det är viktigt att skapa en känsla av tillhörighet genom att främja en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Överväg att erbjuda välbefinnandestöd, medarbetarnas erkännande, roliga teambuildingsaktiviteter och chanser till karriärtillväxt.

Kom ihåg att en glad arbetsplats betyder glada medarbetare.

När du går in på ett nytt år, kom ihåg att ditt företags framgång är knuten till effektiviteten i dina HR-processer.

Ta dig tid att reflektera, uppdatera och investera i din HR och dina anställda för att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt år.

Förbi Alan Price

Alan Price är VD på BrightHR och COO på Peninsula Group. En version av denna artikel har tidigare publicerats på BrightHR-bloggen.