Egenföretagare har bara två veckor på sig att säga upp sig från modulsystemet om det inte längre kompenserar dem

De egenföretagare som vill överge modulregimen i år, antingen pga inte följa gränserna eller varför har slutat kompensera demde har bara två veckor mer att presentera din avgång och börja betala skatt i direkt uppskattning. Därmed kommer de att kunna presentera sina återkallande via blankett 036 eller 037 till nästa 31 januari.

Skatteverket erbjuder som varje år möjlighet till handläggning under första månaden på året återkallelsen uttrycka det objektiva uppskattningssystemet så att egenföretagare i moduler direkt kan lämna in sina skatter 2024 genom direkt uppskattning. I år kan uppsägningen lämnas in till nästa år 31 januari.

Nästan en halv miljon egenföretagare – främst köpmän, hotellägare och transportörer – som betalar skatt enligt objektiv uppskattning har vissa särskilda skattevillkor, som kan vara mer eller mindre fördelaktiga för dem, som t.ex. alltid betala samma skatts enligt den ”cell” eller ”index” där de finns, beroende på objektiva skalor som lokalens kvadratmeter eller de ansvariga anställda. De har också många mindre administrativa förfaranden med statskassan, eftersom deras skatter är förutbestämda och inte behöva göra bokföring.

Nu, även om alla egenföretagare fritt kan få tillgång till regimen för direkt uppskattning – där skatter beräknas baserat på inkomster och kostnader – kan inte alla vara med i moduler. Faktum är att, liksom varje år, i slutet av året publicerade statskassan i vilken ordning den objektiva uppskattningsmetoden utvecklas och som inkluderar de villkor som måste uppfyllas för att betala skatt per moduler under 2024, som är exakt samma som förra året.

Specifikt kommer egenföretagare att kunna få tillgång till eller förbli – om de redan omfattas – av modulsystemet så länge de inte har överskridit gränsen på 250 000 euro år 2023, när det gäller egenföretagare som säljer direkt till privatpersoner. Om de fakturerar företag får tröskeln inte överstiga 150 000 euro per år 2023.

Fram till 31 januari att avsäga sig moduler om kraven inte uppfylls eller det inte är fördelaktigt

Egenföretagare kanske vill ge upp objektiv uppskattning i år av flera skäl. Det första skulle vara detoch denna regim kompenserar dem inte längre eftersom de räknar med att fakturera väldigt lite och tror att de kommer att betala mindre 2024 om de betalar skatt i direkt uppskattning. Detta är särskilt fallet i de fall där stora summor pengar kommer att investeras som egenföretagaren kan dra av som kostnader och som skulle överstiga hans eller hennes inkomst.

Det andra skälet är att egenföretagaren har överträffat gräns för att stanna i den här regimen och vill ge upp den innan finansministeriet reglerar hans situation.

I dag kan egenföretagare få tillgång till eller stanna kvar – om de redan omfattas – av modulsystemet så länge de inte har överskridit gränsen på 250 000 euro år 2023, när det gäller egenföretagare som säljer direkt till privatpersoner. Om de fakturerar företag får tröskeln inte överstiga 150 000 euro per år 2023.

I händelse av att du redan är i modulsystemet och verifierar att dessa gränser har överskridits och kraven inte längre uppfylls, eller att de inte har överskridits men regimen är inte längre fördelaktigTreasury ger till 31 januari att ge upp systemet till 2024.

Hur kan du ge upp moduler och gå till direkt uppskattning?

Detta avstående, enligt Skatteverket, kan göras på två sätt:

Förlängning av systemet med moduler, gränser och skatteförmåner för 2024

I slutet av året godkände regeringen för att utöka det objektiva uppskattningssystemetmer känd som moduleri minst ett år till, tills 2024. Regeln fastställer utvidgningen av regimen och de gränser som fanns för att få tillgång till den. Dessutom tar den upp underhåll eller avskaffande av vissa skatteåtgärder som var på gång.

Å ena sidan slår ordern fast ett avskaffande av den generella skattereduktion som egenföretagare hade i en objektiv uppskattning under 2023. Med det paket av stödåtgärder som godkänts av befattningshavaren, Denna minskning ökades under 2022 från 5 % till 15 % och under 2023 från 5 % till 10 %. Detta innebar av praktiska skäl a skattereduktion för alla modultillverkare, vilket i vissa fall nådde flera hundra euro. År 2024 har denna åtgärd försvunnit, så egenföretagare skulle återvända till den allmänna minskningen med 5 %.

Men å andra sidan sträcker sig ordern minskningsåtgärder specifikt för vissa grupper. På så sätt är egenföretagare jordbruk och boskap De som betalar skatt på en objektiv uppskattning kan fortsätta att dra nytta av vissa minskningar av anskaffningen av professionellt bränsle eller gödningsmedel. Detta skulle minska deras nettoinkomst och betala mindre skatt.

Likaså egenföretagare Handflatan får en särskild nedsättning av skattepliktiga förmåner under ytterligare ett år.