Egenföretagare och små och medelstora företag kan installera solpaneler utan kostnad och minska sin elräkning

I mitten av 2024, och redan efter att ha gått igenom det värsta ögonblicket av kostnadskrisen till följd av kriget i Ukraina, fortsätter energipriset att skapa stor oro bland alla spanjorer. Detta märks särskilt bland egenföretagare och småföretagare, som måste möta iAtt öka räkningen på två fronter: deras hem och deras företag.

Under de senaste åren har ökningen av energikostnader och subventioner för att främja alternativa energier lett till ett ökat intresse för de lösningar de tillhandahåller ”energioberoende.

Även om penetrationen av egenkonsumtion och solenergi i Spanien fortfarande är låg eftersom det är en komplex marknad som kräver en hög initial investering, Vissa företag lanserar för att erbjuda mer överkomliga rutter så att egenföretagare och små och medelstora företag startar spara på din elräkning.

En av dem är Nobe Energía, ett företag specialiserat på energilösningar som erbjuder egenföretagare och små och medelstora företag möjligheten att installera solpaneler utan initial kostnad och till och med minska dina energikostnader till noll. Därefter förklarar Manuel García López, operativ chef för detta marknadsföringsföretag, i en intervju med Autónomos y Emprendedores hur företag kan Börja spara på din elräkning.

Hur kan egenföretagare installera solpaneler utan initial kostnad och minska sin elräkning?

  • .Egenföretagare och små och medelstora företag har uthärdat stora prishöjningar på energi i flera år. Hur kan ett företag som Nobe hjälpa företag att undvika ”chocker” på sin elräkning?

Nobe Soluciones y Energía är ett företag specialiserat på att tillhandahålla energilösningar, marknadsförare och installatör med mer än 10 års erfarenhet inom sektorn och. Vår prioritet är att hjälpa kunder minska hans beroende traditionella energikällor och därmed deras sårbarhet för prisfluktuationer på energimarknaden.

För egenföretagare och små och medelstora företag, som har hanterat ökade energikostnader under en tid, kan Nobe Soluciones y Energía vara en strategisk allierad av olika anledningar.

Vi marknadsför specialprodukter för egenföretagare och små och medelstora företag, vilket gör kostnaden för den energi de förbrukar till 0

För det första erbjuder våra produkter en betydande minskning av energikostnaderna. Genom att generera sin egen el genom solsystem kan företag avsevärt minska mängden energi som de behöver köpa från nätet.

Genom att producera sin egen energi blir egenföretagare och små och medelstora företag dessutom mindre sårbara för prisvariationer på energimarknaden. Detta ger större stabilitet och förutsägbarhet i dina energirelaterade driftskostnader.

En annan viktig aspekt är de skattelättnader och subventioner som finns för installation av förnybar energi. Minskning av IBI, ICIO och regionalstöd kan göra övergången mer tillgänglig och ekonomiskt attraktiv.

Slutligen tillhandahåller vi våra egna verktyg för övervakning och effektiv hantering av energiförbrukningenvilket gör att företag kan optimera sin energianvändning.

  • Det finns fler och fler elbolag som satsar på egen konsumtion och installation av solpaneler Vilket mervärde ger de till egenföretagare och små och medelstora företag i denna mening?

Det är sant att självkonsumtionssektorn för solenergi upplever en högkonjunktur och många företag, med liten erfarenhet, tar sig in på denna marknad. På Nobe Soluciones y Energía särskiljer vi oss genom flera aspekter som ger ett betydande mervärde för egenföretagare och små och medelstora företag.

Först erbjuder vi en helt personlig service. Vi förstår att varje företag har unika behov och därför fokuserar vi på att tillhandahålla skräddarsydda lösningar. Det handlar inte bara om att installera solpaneler, utan om att förstå den specifika energiförbrukningen för varje kund och att anpassa systemet för att maximera dess effektivitet och avkastning på investeringen.

Dessutom är vi engagerade i att använda den senaste tekniken. Detta innebär inte bara att installera högeffektiva solpaneler, utan också att integrera intelligenta energiledningssystem som tillåter användare att styra och optimera sin förbrukning på distans och i realtid.

Vi tar hand om hela processen, från design till installation av solcellsanläggningen, utan någon initial kostnad för företaget.

Ett annat viktigt mervärde är vår erfarenhet och kunskap inom branschen. Vi har ett team av högt kvalificerade experter som inte bara installerar systemen utan också De ger löpande råd och teknisk support. Detta stöd är viktigt för att garantera att våra kunder får ut det mesta av sina egenkonsumtionssystem.

Dessutom arbetar vi aktivt med att informera och ge råd om de skatteförmåner och subventioner som finns tillgängliga, vilket hjälper företag att få maximal nytta av sin solenergiinvestering.

  • Vilka besparingar kan egenföretagare och småföretag uppnå på sin energiräkning genom egna konsumtionsprodukter?

De besparingar som egenföretagare och små och medelstora företag kan uppnå genom våra egenkonsumtionsprodukter är betydande och en av de mest attraktiva aspekterna av vårt erbjudande. Även om den exakta mängden besparingar kan variera beroende på olika faktorersåsom storleken på det installerade egenförbrukningssystemet, platsens egenskaper, energiförbrukningsmönstret och det geografiska läget, kan vi ge en ganska realistisk uppskattning.

Nobe Soluciones y Energía säljer specialprodukter för egenföretagare och små och medelstora företag, vilket gör dem kostnaden för energin de förbrukar är 0, Till exempel: ”Energibonus 0”, där vi genom detta initiativ försöker dra nytta av de utrymmen eller tak som inte används i företag för att omvandla dem till förnybara energikällor.

Det vi föreslår på Nobe är en helt gratis solcells självkonsumtionslösning för företag. Vi tar hand om hela processen, från design till installation av solcellsanläggningen, utan någon initial kostnad för företaget. Det är en unik möjlighet för små och medelstora företag att revolutionera sin energiförbrukning och vi belönar dig också genom att ge dig den energi som ditt företag förbrukar.

Fördelarna är omedelbara och flera. Först och främst börjar företagen spara på sina elräkningar från dag ett, eftersom energin som genereras av solcellsanläggningen är helt gratis för dem. Och det bästa av allt är att vi eliminerar alla initiala ekonomiska bekymmer, eftersom Nobe absorberar alla installations- och underhållskostnader. Dessutom kommer installationen efter en tid att bli kundens egendom utan extra kostnad.

Intresserade företag som har några frågor i detta avseende kan besöka vår hemsida eller skriva till oss direkt på (e-postskyddad).

  • Vad är den genomsnittliga kostnaden för egenföretagare att installera solpaneler i sin verksamhet? Är det värt investeringen?

han kostnad för att installera ett plåtsystem solel för egen förbrukning kan variera beroende på flera faktorer, tillgängligt utrymme, strömförbrukning, installationens komplexitet, det geografiska läget och installationsplatsens specifika egenskaper.

För egenföretagare och småföretagare erbjuder Nobe flera skräddarsydda och personliga lösningar, Beroende på fall, så att kostnaden för dem är lägsta möjliga, även i vissa fall, kan vi göra kostnaden noll, som med 0 Energibonus som nämnts ovan eller genom att använda PPA, som är köp-försäljningsavtal för långa- term energi.

När det gäller om det är värt investeringen är svaret absolut ja. Egenkonsumtionsanläggningar har en lång livslängd, vanligtvis 25 till 30 år, vilket innebär att de kan ge besparingar på din elräkning under en lång tidsperiod. Dessutom, även om den initiala kostnaden kan verka hög, har solsystempriserna minskat avsevärt de senaste åren, vilket förbättrat avkastningen på investeringen.

  • Hur ser du på framtiden för egenkonsumtion i Spanien? Varför ska egenföretagare välja dessa vägar?

På Nobe Soluciones y Energía ser vi en mycket lovande framtid för egenkonsumtion i Spanien. Detta land har en exceptionell solresurs, en av de bästa i Europa, vilket gör landet till en idealisk plats för solcellsenergi. Dessutom går soltekniken snabbt framåt, vilket gör den allt mer effektiv och tillgänglig.

Lagstiftning och politik spelar också en viktig roll. De senaste åren har regelhinder för egenkonsumtion tagits bort och stödåtgärder har införts, såsom administrativa förenklingar och incitamentsprogram. Dessa förändringar har skapat en mycket gynnsam miljö för egenkonsumtion.

För egenföretagare och små och medelstora företagatt investera i egen konsumtion är meningsfullt både ur ekonomisk och miljösynpunkt. Framtiden för egenkonsumtion i Spanien är ljus och erbjuder dem en värdefull möjlighet att minska kostnaderna, säkerställa långsiktig energi och bidra till att skydda miljön.